Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Уничтожение прошлого, возможно, худшее из всех преступлений." Симона Вейль
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Kaip tėvynė tampa svetima
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Žygeivis
Posted 2012-02-06 02:00 (#88360 - in reply to #88325)
Subject: RE: Metodologinė laisvėExtreme Veteran

Posts: 515
500105
Location: Ignalina
Bolia - 2012-02-05 18:43

o kairiame Vyslos krante baltiški hidronimai retoki nes turbūt, kad jie supomeraninti 

Supomeraninti - tai kokie? Slaviški? Kai slavai išstūmė baltus iš didžiulų plotų rytuose, tai baltiški hidronimai liko. Prisegė slaviškas priesagas, iškraipė, bet liko, ir nemažai. Analogiška situacija ir su dešiniuoju Vyslos krantu, kur baltūs išstūmė slavai mozūrai. O va kairiajame krante baltiškų hidronimų iš tikro reta, o ir tie iki Persantės.

 


Manau, labai klaidinga teigti, kad slavai iš čia "išstūmė baltus" - kalbiniai duomenys (įskaitant netgi dabartines slavų tarmes) rodo, kad ne išstūmė, o labai palengva ir iš lėto nutautino ("nukalbino").

O štai į vakarus nuo Vyslos, matyt, buvo kitaip.

Gal būt teisus aurimass, teigdamas, kad baltai iš čia tiesiog išsikraustė (bent jau dauguma), patraukdami į pietus kartu su bendra "šiaurės genčių banga", įsikūrusia Romos imperijos pasieniuose, o vėliau ir jos įvairiose teritorijose.

Tos migracijos, manau, buvo labai "kietai" susijusios su klimatinėmis sąlygomis ir jų iššauktais nederliais bei badu. Todėl ir traukė į pietus ne vien turto pasigrobti nusprendę karių būriai, o ištisos gentys, kartu su visu savo "skarbu".

Apskritai, man kuo toliau, tuo labiau susidaro įspūdis, kad visos tos "germanų" (?) gentys (nesigilinant į tai, kokiomis kalbomis jos tuo metu kalbėjo), kurios pradedant nuo kimbrų ir teutonų, patraukė keliomis bangomis į pietus, emigravo ne tiek iš Skandinavijos ir netgi Jutlandijos, o daugiausia iš pietinio Baltijos pajūrio teritorijos.

O visų šitų antikos šaltiniuose minimų neaiškios kilmės genčių protėvynės "pririšimas" būtent prie Skandinavijos labai jau primena pangermanizmo idėjų iškilimą.

Teko skaityti, kad, pvz., Jutlandijoje nėra rasta aiškių archeologinių įrodymų, jog tuo metu iš čia būtų vykusi masinė gyventojų emigracija.

Apskritai, kalbant apie tokias migracijas, turėtų svarų žodį tarti ne tiek kalbotyra, kiek archeologija - tokie masiniai gyventojų iškeliavimai ir pasikeitimai turėjo palikti ryškius archeologinius pėdsakus.

Taigi, ypač įdomūs būtų tokie duomenys iš dabartinės Šiaurės Lenkijos, Šiaurės Vokietijos, Danijos, Pietų Skandinavijos - ir jų sugretinimas laike...

P.S. Kalbininkų (kai kurių) nuomone lenkai prūsus taip pavadino (prysy) pagal čia gyvenusių fryzų vardą - bet tai reikštų, kad senovėje fryzai turėjo būti prūsų kaimynai. O juk dabar fryzus nuo senųjų prūsų gyventų žemių skiria nemažas pakrantės plotas.

Edited by Žygeivis 2012-02-06 02:12
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software