Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Kaip tėvynė tampa svetima
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Žygeivis
Posted 2012-02-07 17:25 (#88419 - in reply to #88382)
Subject: RE: Metodologinė laisvėExtreme Veteran

Posts: 515
500105
Location: Ignalina
Vembras - 2012-02-06 16:18

Nesu susipažinęs su "šiais duomenims", tačiau Žygeivio duomenis apie fryzus-kaimynus vertinčiau maždaug taip pat, kaip ir Čekuolio duomenis apie bet ką.
Nors ne - Žygeivis, matyt, yra girdėjęs Trubačevo teoriją apie "pradingusius fryzus" - todėl jo duomenis vertinčiau kiek labiau nei Čekuolio. Tačiau pačią Trubačevo hipotezę prilyginčiau filmui "9-ojo legiono erelis" arba šiai istorijai:
http://lt.radio86.com/naujienos/dingusio-romenu-legiono-palikuoniai...
 


Įkeliu iš Vikipedijos

http://lt.wikipedia.org/wiki/Fryzai

Rusų istorikas О. Trubačiovas (О. Н. Трубачев) yra iškėlęs hipotezę, kad fryzai savo šalies vardą Fruza suteikė prūsams – Prūsa.

Remiamasi tuo, kad prūsai tik nuo IX amžius minimi etnonimu prūsai (bruzzi). Iki tol šis kraštas minimas kaip apgyvendintas estijų (Aestii).

Etnonimo pasikeitimo priežastys yra neaiškios, todėl bandoma remtis istoriniais įvykiais: 689-719 m. frankai kariavo su fryzais, galutinai nukariauti 785 m. Dalis fryzų išsikėlė ir apgyvendino Šiaurės Fryzų salas. Todėl daroma prielaida, kad dalis galėjo laivais pasiekti ir rytinę Baltijos jūros pakrantę tarp Vyslos ir Nemuno.

P.S. Tik patikslinu, kad О. Trubačiovas yra ne istorikas, o kalbininkas.

Трубачёв, Олег Николаевич
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%87%D...

Ištraukos:

"Трубачёва отличали необыкновенная работоспособность, пунктуальность и знание многих языков: уже в этот период он говорил на основных европейских и славянских языках, знал на уровне текста и сравнительной грамматики практически все древние индоевропейские языки, строил свои исследования, привлекая огромное количество фактического материала и научной литературы.

Именно с этого времени этимология становится в творчестве О. Н. Трубачева стержневой дисциплиной — и в качестве цели, и одновременно в качестве основного инструментария исследования.

Трубачев был одним из ведущих ученых в области этимологии славянских языков и славянской ономастики. Под его руководством создавался многотомный «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд». При реконструкции автор свободно пользовался 15 славянскими языками в их современном и древнем виде. Публикация словаря, выходившего с 1974 года регулярно, каждый год по выпуску, стала явлением не только славянской культуры, но и мировой славистики и индоевропеистики."

Tačiau vardą "prūsai" jis nesieja su slavų kalbomis.

ОТКУДА ПРУССЫ ВЗЯЛИ СВОЁ ИМЯ?
Райнер Эккерд
http://www.klgd.ru/city/history/almanac/a4_26.php?print=Y

Ištrauka:

"Заманчива этимология от слова "пруса" (Prusa), предложенная О. Н. Трубачевым в его "Вопросах ономастики" (Киев, 1965). Он ставит слово "пруса" (Prusa) как замещение от ранее-германской формы "фруса" (Frusa, Frusja) со ссылкой на "фриса" (Frisia, Fries-land) и на "Фришес Хафф" (Frisches Haff) - по истолкованию народной этимологии."

Ir čia gana įdomu:

HISTORY OF THE FRISIAN FOLK
http://www.boudicca.de/frisian1.htm

P.S. Versija apie prūsų vardo kilmę iš fryzų genties vardo yra įdomi ir atrodo gana pagrįsta - dalis frizų tikrai kažkiek laiko gyveno prūsų pašonėje (frizai buvo pasklidę visoje pietinėje Baltijos jūros pakrantėje).

O lenkai (tiksliau 9 amžiaus slavai pamarėnai, patys susimaišę su senosiomis pietinio Baltijos pajūrio baltų gentimis - dabartinių kašubų protėviai) prūsus vadino "prysy", ir tik vėliau garsai pakito į "prusy". Vokiečiai šį pavadinimą perėmė.

Kiek man teko skaityti, tai pagrindine kalbininkų hipoteze yra vardo "prūsai" kidinimas iš prūsų miesto Truso (Druso) pavadinimo – tai buvo to meto gana žymi prekybinė gyvenvietė ir uostas prūsų pagudėnų žemėje.

Trusas stovėjo Nogatės upės žemupyje, prie dabartinio Elbliongo miesto Lenkijoje. Miestą prūsai įsikūrė ant senovėje buvusios įlankos kranto. Išlikusio miesto dydis – 450 x 350 metrų. Jį juosė nedidelis pylimas. Tyrinėjimų metu įlankoje rasti aštuoni nedideli laivai, apdegę vikingų puolimo metu. Pagal čia rastas monetas nustatytas ir antpuolio laikas. Tai įvyko 850–875 metais.Edited by Žygeivis 2012-02-07 21:47
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software