Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Everyone is necessarily the hero of his own life story." John Barth (1930 - )
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Nevalia vėl pavėluoti
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
incognito
Posted 2012-03-07 17:59 (#88963 - in reply to #88909)
Subject: RE: Nevalia vėl pavėluoti - kur?500500500500500501010
Vienuolis - 2012-03-05 01:49

 
Dr. Jūratė de Rosales: „Nevalia vėl pavėluoti“ — baltų istorijos mokslo padėties apžvalga, veiklos gairės ateičiai.
http://on.lt/nevalia-vel-paveluoti

Išvada: Lietuvoje ilgai nenorėta pripažinti, kad baltų etninės žemės toli už dabartinių Latvijos ir Lietuvos sienų. Baltistikos mokslas atsirado užsienyje, iki Marijos Gimbutienės pripažinimo baltų paveldo paieškos plačiame Europos ruože išvis buvo laikomos „nemoksliškomis“ (ir dabar praeities iki Mindaugo tyrinėjimai vadinami „proistore“, net „paraistorija“).  

Tai nesąmonės. Dar tarybiniais metais buvo leidžiamos knygos, rašomi straipsniai kur buvusios baltų žemės apėmė platų arealą giliai į rytus, ko ne iki Volgos. Netgi kiek pamenu kildino Volgos etimologiją iš Ilga, ta prasme: ilga upė.

Jei dabartinis Nepriklausomos Lietuvos mokslas laiku nesujudės, vėl gali atsirasti naujų pangermanų ar panslavų, kaip jau buvo nutikę praeityje, kai germanai pasisavino gudus, o slavai griebėsi „baltoslavų“ kalbos klasifikacijos.  

Juokingiausias dalykas yra tas kad matantys panslavistų ir pangermanistų sąmokslus nemato, kad patys kuria panbaltiškus sąmokslus. Suprask visi nusistatę prieš baltus. Beje jau pats baltiškumo akcentavimas yra savotiška Hitlerio pangermaniškumo modifikacija. Suprask: baltai=lietuviai , tad visa baltų priešistorė yra mūsų lietuvių. O kas nemato baltų didybės, suprask, tas tautos priešas. Kažkaip užmirštama, kad terminas baltai yra dirbtinis terminas ir jokios baltų vienybės nebuyo, net nėra įrodyta kad buvo koks bendras savivardis, priešingai nei slavų suvokusių savo bendrystę. Net jei įrodžius gotų baltiškumą (to niekada nebus), kas keistųsi? Įsivaizduojamieji baltiški gudai niekaip negali būti lietuvių protėviai. Hitleris tiesa gotus vertino, jų vadų garbei pervadino Krymo vietovardžius, bet tai tik pavyzdys savinimosi ne savo istorijos, priešistorės naudojimosi politikai.

Perskaičiau tą Jūratės de Rosales tekstą. Matau autorė akcentuoja tą patį a fronte vertimo klausimą. Ankstesnėse diskusijose mačiau vertingų pastebėjimų, kad negalima žiūrėti į dabartinę Vyslos deltą ir iš dabarties pozicijų vertinant praeities istoriko aprašomą geografiją. Va toks klausimas ar niekas nepagalvoja, kad ta prieš Vyslos žiotis matoma sala išties yra dabartinė Helio nerija - Mierzeja Helska arba Półwysep Helski. Tai smėlio nerija, matoma nuo Gdansko aukštumų, neabejotinai ankstesnesiais laikais buvusi sala. Dar 1219 metais minima kad čia sala http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_15.pdf Pusiasaliu tapo kai smėlio sąnašos sujungė su žemynu. Nesu tikras, kažkur berods skaičiau, kad apie 1980 metus smarkios audros vėl buvo pralaužusios ryšį su žemynu. A.Butkus, S.M.Lanza pateikia įrodymą, kad pats Jordanes nesilankė šiose vietose. Tad visiškai natūralu, kad viena ausimi Jordanes nugirdo, kad prieš Vyslos žiotis a fronte yra sala (tai tiesa), kita ausimi nugirdo kad kitoj jūros pusėje yra Skandinavija (tai taip pat tiesa), ir gautą informaciją klaidingai sugretino. Labai gražiai tada viskas susidelioja ir nebėra reikalo kildinti gotų iš baltų. Teigti kad Scandza yra vadinamųjų Aistmarių nerija (kuri taip pat buvo sala) yra sunkiai pritempiama: ši nerija eina lygiagrečiai, bet ne priešais. Tuo labiau Sembos pusiasalis iš Vyslos žiočių nesimato.

Edited by incognito 2012-03-07 18:00
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software