Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Hegel was right when he said that we learn from history that man can never learn anything from history." George Bernard Shaw (1856 - 1950)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pietinė Como ežero dalis
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Vienuolis
Posted 2012-03-21 01:08 (#89307 - in reply to #89301)
Subject: RE: ZanavykaiExtreme Veteran

Posts: 530
500101010
Location: Vilnius
Vembras - 2012-03-20 17:14

Tai 100 proc. slaviška daryba ir 100 proc. slaviška priesaga. 

Vembrai! Nerašinėkite taip lengvabūdiškai. Matom jus esant tvirtesnį kalbotyroje. Negadinkit švento Vembro vardo be reikalo.

pagamintas priesagos -овик pagalba. 

Tai dvi priesagos!

Lietuvių kalboje ta priesaga ( daugiau mažiau ) yra panaši 

Ne daugiau mažiau, daugmaž maždaug panaši, o yra tikslūs atitikmenys. Rusišką -ов-, -ав-, -оу atitinka lietuviška priesaga -uv-, -v-, -au-, o priesagą -ик — ta pati buvusi nosinė -(in)įk-, išvirtusi -(in)yk- arba -(in)ink-.

į -inis ( šil-inis, gir-inis, pilv-inis,...). 

Atitikmuo ne -inis, o -uvininkas, -vninkas, -aunykas.

( моховик, дубовик, беловик, берёзовик, брызговик, буровик, бытовик, вахтовик, верховик, газовик , воловик ,фронтовик, тыловик, ...

Beržuva, beržuvininkas, beržuvnįkas, beržtvinykas; baudžiauninkas, lietuvninkas, pulkaunykas.

Aišku, kokio nors reiškinio arba vyksmo vietovės priesagos -uva daugeliu atvejų nereikia, užtenka veikėjo -(n)įk- priesagos: darbinįkas, dujininkas, šeimininkas, verslinykas.

Nežinau, įdomu, kas per nebūtina, bet dažniausiai įsiterpianti (in), (n) prieš -įk- — kokia jos kilmė ir reikšmė? Gal irgi aplinkos, reiškinio priesaga -ynė? Beržyno beržinįkas, šeimynos šeiminykas, liečių tėvynės Lietuvynės lietuvninkas?
 
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software