Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." Albert Einstein (1879 - 1955)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Aukštota
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Arūnas Armonas
Posted 2012-03-27 12:48 (#89479 - in reply to #89469)
Subject: RE: auxtote


Elite Veteran

Posts: 1041
50050010101010
Bolia - 2012-03-26 23:47

Na vokietis tikrai tardamas neištars to -kšt-. Kas liečia raštininkus, tai vargu ar jie lietuviškai gerai mokėjo. 

Ar lietuviai vieninteliai pasaulyje moka ištarti -kšt-? Ir kodėl būtinai vokiečiai, nejau žinote visų Gedimino raštininkų tautybę?Aukštagirė minima čia: 

Tai su ja viskas aišku, aš tik norėjau kad kai kas kitas tą juodą darbą padarytų.
Bet taikau visai kitur. Pati forma aukšt visvien pati savaime nėra pirminė, dalis -št- atsirado iš -st-, kas atsitinka po k, o tai reiškia kad jos kažkada ir nebuvo. Tiesiog darinys augstas (užaugęs) lietuviškai satemizuotai palatizuotai ir kitaip -uotai skamba kaip aukštas, o lotynų kalboje skamba kaip augustus. Viskas priklauso dar nuo to, kurioje kalboje ir kada susidarė aukštaičių vardas, arba bent pirmoji jo dalis. Vidurio Lietuva (hipotetinė Aukštaitija) buvo asimiliuota rytų baltų (lietuvių), tas galėjo su laiku įtakoti ir pavadinimą.
Pavyzdžiui iš šauti padarytas šaustas pavirto šaukštu, iš eiti padaryta eistė pavirto aikšte (neprieštarauju ir kitoms etimologijoms). Tą patį kalba ir žodis bokštas, kuris sen. lenkų kalboje skamba baszta, o prancūzų bastille.
Taigi -k- gali ir "įlipti" į žodį. O kai dar senieji užrašymai yra be jos, tai ir prisimenu visus aisčius ir gotiškus aistan


Pritariu kad k gali įlipti. Kai dar prisideda archeologiniai duomenys apie migrantus iš tos Aistijos suformavusius r. Lietuvos pilkapių kultūrą, tai labai tikėtina kad jie ir tą vardą atsinešė.

Tas "gotiškas" aistan. Gyvena pamedėnų žodyne (LEXICON POMESANICVM RESTITVTVM) ir mūsų šiandieninėje kalboje:

ÕISTWEÍ Ennoys E 158 VM/ kaisti/ karst,

aistrà sf. (2)
1. stiprus patraukimas prie ko nors, geidulys, aikštis: Aistra užėjo jam širdy, t. y. noglas pageidimas J. Gali suvaldyti savo aistràs Trg. Karveliai buvo vienintelė berniuko aistra P.Cvir. Praėjo jaunystė, atšalo siekimų aistra A.Vien.
2. pasiutimas, patrakimas: Šuniui užėjo aistrà Ms, Šts. Kad užeina aistrà, tai plėšo, drasko ir namiškius Brs. | Gyvoliui aistrà (bėgimosi laikas) antėjo J.Jabl.

Čia turim tą patį k įlipimą: aisti, aistra - kaisti,kaitra, aikštis.Edited by Arūnas Armonas 2012-03-27 14:11
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software