Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "If you have knowledge, let others light their candles at it." Margaret Fuller (1810 - 1850)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Atės ir vynas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
zirgas7
Posted 2012-03-21 04:24 (#89312)
Subject: Atės ir vynas



Elite Veteran

Posts: 676
5001005010105
Išgrybavus miške visus grybus siūlau pasižvalgyti po Ates. Duomenys atnaujinti ir papildyti. Buvau akį užmetęs į Virdainio sudūvių žodyną pamačiau, kad -ate galūnė jiems yra labiau būdinga, nei lietuviams. Todėl ir tikslų žodį LKŽ atrasti nėra lengva. Tačiau viena aišku, kad tai paliko baltų gentis.
Kas dar yra išskyrus kažkokius virtualius vardus žemėlapyje?
Neblogas filmas yra Barbarossa 2009 metų, apie tai kaip milaniečiai priešinosi Barbarosai. Ir vadino filme barbarosiečius tiesiog su panieka vokiečiais, tartum patys jais nebūtų pagal oficialią versiją.
Visi tie vardai tai tarsi kažkoks virtualus pasaulis, kur kažkas gal ir yra, bet nesitiki kol nepačiupinėjai. Kaip tūlam lietuviui tai pačiupinėti? Atrodo yra išeitis.
Reikia nueiti į vyno parduotuvę. Tik ne į Maximą, o į vieną iš tų mažų vyninių.
Kur vynas vežamas iš mažų, šeimyninių ūkių. Tų ūkių šeimininkai nesikeičia šimtmečiais.
Jie išlaikę ne tik šeimos, vyno pavadinimus, bet ir herbus, kuriuos neretai uždeda vyno etiketėse.
Šito Lombardijos vyno pavadinimas deklaruotas yra:
Castidio di Casteggio Angelo Ballabio del 1974
Ir tik atsidaręs ebay pamačiau koks yra tikras pavadinimas.

http://www.wine-searcher.com/find/castidio+casteggio+angelo+ballabi...
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170805100091&...

Apačioje dar įdedu nuotrauka, parodydamas kaip viskas atrodo realiame pasaulyje.



Lombardija
Milano provincija
Bisentrate Bizentrat-ius (lt. biz – gyvuliams baidyti) (lt. entrius – kuilys)
Ospiate Ospiat-iai [Uosipiai, Uosa, Uosiai] (lt. uosį pjauna)
Incugnate Inkunait-iai (lt. inkunis – stuburgalis)
Calvairate Kalvarait-iai (lt. Kalvio ratas)  
Linate Linait-iai [Linažiedžiai, Linartai, Linamargis] (lt. linas)  
Lucernate Lučernait-iai [Lūžgaliai, Lužiškiai] (lt. lūžena
Novate Novait-iai [Nova] (lt. novalas
Segrate(Secrate 1045 m.) Segrait-iai [Sargėnai] (lt. seka ratus)  
Vignate(Viniate 1019 m.) Vynait-iai [Vyneliai] (lt. vynas)  
Vernate Vernaitė [Suvernai, Verniejus, Varnaičiai] (lt. Viernas - doras)  
Nosate Nosait-iai [Nosaičiai]  (lt. nosis)
Masate Masait-iai [Masališkės] (lt. Mas – mes)  
Mezzate Mecait-iai [Mečiai, Mečionys] (lt. Mečius – audeklo matavimas)  
Tainate (Tenate XIII a.) Tainat-iai [Dainai, Dainava] (lt. daina) (lt. Tai)  
Pantigliate(Panteliate 859 m.) Panteliait-iai [Pantakoniai] (lt. Pantelis – botago panara)  
Liscate(Luscade 874 m.) Liskait-iai [Pluskiai] (lt. Luskuta – latras, valkata)  
Lambrate Lambrait-iai (lt. Lambai - lapai(lt. Ratai)  
Bollate Bolait-iai [Abolai] (lt. Bolada – plepys)  
Baranzate(Balanziate 994 m.) Baransait-iai [Balandiškės, Balandėliai] (lt. balandis)  
Gessate(Glassiate 848 m., Classiate 873 m.) Gesait-iai [Spenglas](lt. Gesa - Klasta, klasčius)
Albairate Albairait-iai [Albaičiai] (lt. olbyti ratai – išprašyti ratai)
Arconate Arkonait-iai [Starkonys, Starkoniai] (lt. Arkoti – plėšyti, draskyti)
Canegrate Kanegrait-iai, [Kaneišiai] (lt. Kalnas(lt. Grata – greta)  
Carugate(Callugate 1048 m.) Karugait-iai [Kalučiškės] (lt. Kalukės – rogutės(lt. gatvė)
Cesate Česait-iai [Česnaviškis, Čėsniai, Česonys, Česukai] (lt. čėstis – pagarba)  
Olgiate(Oglate) Olgait-iai [Olgava, Algeniai] (Algaitė, Algė, Algoti(lt. Algės – dumbliai)  
Rosate(Rosiate) Rosait-iai [Rasiai, Rasos, Zarasai] (lt. rasa)  
Barate Barait-iai [Barai, Barteliai] (lt. Barti)  
Agrate(Gradate 745 m., Grate) Agrait-iai [Pagranda, Gradniškės] (prūs. Granda – žmona)


Lecco provincija
Capiate Kapait-iai [Kapinė](lt. Kapija – ietis) arba (lt. Kaip eiti?)
Olate Olait-iai [Ąžuolai] (lt. uola)
Acquate Akvait-iai (lt. Akvatnas – kuris turi noro)
Beverate Beverait-iai [Voveraičiai] (lt. Bevertis ratas)
Casate Kasait-iai [Kasauskai] (lt. kasa)
Civate(Clavate 921 m., Clevate 941 m.) Čivait-iai [Čivai, Klevinė, Klevėnai] (lt. Klevas)
Garlate Garlait-iai [Garliava] (lt. Karla – neūžauga)
Galbiate Galbiat-iai [Gelbutiškis] (prūs. GALBTWEI – lt. padėti)
Malgrate(Malgrati, Malgrado, Malus Gradus) Malgrait-iai [Malgūžiai] (lt. mala grūdus)
Rovagnate Rovanait-iai [Pakrovai, Ravai] (lt. Rova, rauti) (lt. Eiti)
Merate(Mellate 1026m.) Merait-iai [Kemėrai, Melagėnai] (lt. Melas, melata)
Olginate(Olzate 1456 m., Oglate, Olegiate) Olginaitė [Molgiriai] (lt. Uolė – uola)
Robbiate Robait-iai [Drobai] (prūs. RÛMBITUN – lt. Rantyti)
Pescate Peskait-iai [Peskojai] (prūs. Pecku - rus. skot – lt. Gyvuliai)
Garbagnate(Garbeniate 1190 m.) Garbanait-iai [Garbėnai] (prūs. Garbs – lt. Kalnas) (lt. eiti)
Bartesate Bartesait-iai [Barteliai, Barteliškė] (lt. bartai)
Acquate(Coade 854 m.) Akuai-tiai (lt. Kaladė)
Olgiate(Ulcinate XIII a.) Olgait-iai [Olgava] (Algaitė, Algė, Algoti(lt. Algės – dumbliai)  
Le Rate Rat-iai [Ratališkės, Rateliai] (lt. Ratas)
Arlate(Aralate) Arlait-iai [Arlaviškės] (lt. Aralis - erelis)

Varėzės provincija
Caidate Kaidait-iai [Kaidonėliai] (lt. kaidašyti – vaikščioti)
Marnate Marnaitė [Pamarnakiai] (lt. marnos – liesa mėsa)
Albizzate(Arbigiade 807 m., Arbegiade 859 m.) Arbecait-iai (lt. ar begėdė, ar bekėdė)
Agliate(Allius) Alait-iai [Aliai] (lt. alus)
Castegnate Kastenait-iai [Kasteliai, Kastauniškė] (lt. kas ten)
Cugliate(Cogliate) Kulait-iai [Kulai] (lt. kula – pyla)
Montonate(Montenate XIII a.) Montenait-iai [Montančiai] (lt. mantus – sumanus) (lt. natis-susitarimas)
Besnate(Bisnate) Bisnait-iai (lat. Bez – be) (lt. natis - susitarimas)
Malnate(Melnate 1068 m.) Malnait-iai [Smalininkai] (lt. malnos – manų kruopos)
Mustunate Mustunait-iai [Mustaičiai] (lt. mustėti – tirštėti verdant košę) (lt. tuna - statinė)
Pagliate Palait-iai [Palačionys] (lt. pala – skepeta)
Centenate Čentenait-iai [Kentai, Kentaučiai] (lt. kentėti) (lt. natis-susitarimas)
Legnate Lenait-iai [Lėnas] (lt. Lėnas – ramus, lėtas)
Gavirate(Gavirago 1196 m.) Gavirait-iai [Liegavietė, Siratava] (lt. Gavo ratus)
Arcisate(Arcizaginis 1185 m.) Arčisait-iai [Pažagieniai] (lt. ar čia žaginės)
Lainate(Ladenate XIII a.) Lainaitė [Kolainiai, Molainiai] (lt. lainas – laiptas)
Buguggiate Bugugiait-iai [Guogai] (lt. baugų gatvė)
Caravate Karavait-iai, (prūs. KARJAWĀITĪS, Cariawoytis - karinis susirinkimas)
Cadrezzate Kadrecaitė [Kadrėnai, Kardokai] (lt. kadras - katras)
Vergiate(Vareglate 1092 m.) Vergait-iai [Verkiai] (lt. verkia) arba (lt. varė glaidus)
Casorate Kasorait-iai [Pakasokis] (lt. Kasą raitė)
Gallarate Galarait-iai [Galažeriai, Galalaukis] (lt. gale raitas)
Locate(Laucate 851 m.) Lokait-iai [Vilkatėnai, Lokėnai] (lt. lauko katė)
Tradate(Tederate XIII a.) Tradait-iai (lt. tedenti – tempti) (lt. ratai)
Lentate Lentait-iai [Lentinė, Plenta] (lt. Lenta)
Brunate Brunait-iai [Babrungas] (prūs. brūna – rudas)
Cesate Česait-iai [Čėsniai, Česnaviškis] (lt. česa – didžioji tuja)
Lonate Lonait-iai [Palonai, Paloniai] (lt. lonai – lyg, kaip) (lt. plona)
Cairate (Carius) Kairait-iai [Kairėnai, Kairiai, Kareivos, Kariūnai](lt. Kariai)
Buscate(Busti Cava) Buskait-iai [Trėbuškės, Basakavas] (lt. Bus, bunda) (lt. kava - kova)
Ternate(Trinate XIII a.) Ternait-iai [Tarnava, Bernatkai] (lt. trys) (lt. natis – sutarimas)
Galliate Galait-iai [Galai, Galaičiai] (lt. galai)
Velate Velait-iai [Vėlaičiai] (lt. velas – velnias, piktoji dvasia)
Dobbiate Dobait-iai [Duobiai] (lt. duobė)
Bernate(Berinus) Bernait-iai [Bernatoniai, Bernatkai] (lt. Bernas)
Azzate(Aciate 1172 m.) Ačait-iai [Bacaičiai] (lt. ačiavimas – pinigų rinkimas jaunajai)
Luvinate(Loconate 959m.) Luvinait-iai (lt. lubinas)(lt. luoka – nevikri moteris)
Arnate Arnait-iai [Arnionys, Matarnai] (lt. arnas – kalvės ugniavietė)
Cedrate Čedrait-iai [Čedasai] (lt. čedrintis – puoštis)
Samarate Samarait-iai [Samarakiškės, Samarska] (lt. samanų ratai)
Mustatunate Mustatunaitė [Musteika] (lt. mustėti – tirštėti verdant košę) (lt. tuna – statinė)
Monate Monaitė [Moniai] (lt. Monai, manai - kruopos)
Ośmate Ošmait-iai (lt. ošmas – ošimas)
Bobbiate Bobait-iai [Bobėnai, Bobiai] (lt. bobija – čia vien tik bobos gyvena)
Gornate(Górgano) Gornait-iai [Gorkos] (lt. gorgelis – girtuoklis)
Abbiate Abiat-iai [Pabielūnis] (lt. abieda – pirmas ryto valgymas)


Como provincija
Cermenate Kermenait-iai (lt. bičių kermenai)
Arlate (Arelato 879 m.) Arlat-iai [Areliškės] (prūs. Arelie  - lt. Erelis)
Masnate Masnait-iai (lt. Masnus - viliojantis)
Turate (Tuirate, Tauriano) Turait-iai [Turaučizna] (prūs. TURÎTÊ, Turêtweî - lt. turėti)
Solbiate Solbait-iai (prūs. SALÛBÂ, Salaûbai – lt. Šliūbas, santuoka)
Uggiate (Uggiàa) Ugiat-iai, Uogait-iai [Uogaliai] (lt. uoga)
Novedrate, (Nevedrate(1093m.)) Nevedrat-iai [Neverėnai]
Lurate (Luirate) Lurat-iai [Jurjonai] (prūs. Luriay, JÛRJÂI – lt. Jūra)
Cabiate Kabat-iai [Kabaliai, Kabeliai] (lt. kabo)
Galbiate Galbiat-iai, Calv-iai (lt. Kalva)
Carimate (Kalimalo 859m., Canimallo 915m.) Karim-iai (lt. kala mala)
Grandate Grandat-iai [Pagranda] (prūs. GRÂNDAN – lt. sutuoktinė)
Cermenate Čermenat-iai (prūs. SÂRMENES – lt. Šermenys) arba (prūs. Kirmis – lt. Kirmėlė)
Casnate Kasnat-iai (lt. Kasnis)
Albate (Albiate) Albat-iai [Albaičiai]
Ponzate Ponsat-iai [Ponasai], (prūs. PANASÊ, Ponasse – lt. Šalia, priešais)
Alzate (Alesate 956m.) Alsat-iai [Alsakėliai, Alsakiai, Alsėta, Alešiškės] (lt. Alėti - rėkauti)
Guanzate (Vogonsate, Vogensate) Guansat-iai, Vogont-iai (prūs. Wogonis- lt. dubuo)
Brunate Brunat-iai, (prūs. BRŪNETĀ Bruneto, lt. jerubė ) (prūs. BRŪNS - lt. rudas)
Carate Karat-iai, (lt. kariai)
Carbonate Karbonat-iai [Karbonka, Karbotiškė], (prūs. Kārbs - lt. Maišė) (lt. uonioti – uostinėti)
Locate (Leocate, Leucate) Laukat-iai [Laukiai] (lt. Laukas)
Mozzate Mocait-iai [Moceikiai, Mockai], (prūs. MÂSÂ - lt. teta)
Olgiate (Oglate, Olegiate) Alkiat-iai (lt. Alkanas arba lt. Alga arba prūs. Agla – lt. Liūtis)
Vertemate Vertemat-iai, (prūs. Verte – vertinga, prūs. Mate – lt. Motina)
Puginate Puginait-iai [Puginai] (lt. Pugimas – spuogas)


Monza è Brianza provincija 
Omate(Vomate) Omat-iai [Paromatės] (lt. Matė)
Cornate d'Adda (Corna-Morta) Kornait-iai [Pučkornės] (lt. Korna – tinklai žuvims gaudyti)  
Sulbiate (Solbiate) Sulbait-iai (lt. Sulpti – sriūbčioti, čiulpti(prūs. subs – lt. pats)
Albiate Albait-iai [Albaičiai] (lt. al•bicais - į visas puses)  
Renate Renait-iai [Renavas, Reniūnai] (prūs. Rēns – lt. Elnias)  
Carate Karait-iai [Karačiūnai, Karageliškės] (lt. karas)  
Cogliate (Coliate XIII a.) Kolait-iai [Kolainiai, Kolainiukai] (lt. Kola, kuolas)  
Lazzate Lacait-iai [Zablackai] (lt. Lacas – kelnių dalis)  
Limbiate(Lemiate 1301 m.) Limbait-iai [Lemantiškiai, Klimbalė] (prūs. LEMTWEĪ – lt. Laužti)  
Carnate Karnait-iai [Karniai, Karnavė] (lt. Karna – liepos žievė)  
Usmate(Uocimate) Uosmait-iai [Uosa, Uosiai] (lt. uosį matė)  
Vimercate(Vilmercate 745 m.) Vimerkait-iai, Vilmerkat-iai [Vilnaliai] (lt. Vilnas merkė)
Segnate Senait-iai [Šienlaukis] (lt. Šienas, šienauti)


Bergamo provincija
Prezzate Prežat-iai [Pėžai] (lt. pėža – basas)
Antegnate(Antenius, Antinius) Antenaitė [Kanteniai, Antininkai] (lt. antis)
Ubbiate (Ubi, Oppio, Opi) Up-iai, Upaitė [Upytė, Upyna] (lt. Upė)
Bonate Bonat-iai [Boniškiai, Bokiškė] (lt. Ponas)
Brembate (Brambato) Brembat-iai [Pabremenis] (prūs. Bremba – lt. Sustojimas)
Calcinate (Calcinade) Kalčinait-iai [Kalkiškė] (lt. Kalčiuoti – kaltinti) arba (lt. kalkės)
Capriate (Cabriate) Kapriat-iai [Karpėnai] (lt. Kabras – apsukrus, smulkus pagaliukas)
Seriate Serait-iai [Serapinai, Serapiniškė] (prūs. Sera – lt. Širdis)
Casirate (Casirade) Kasirait-iai [Kasilionys] (prūs. Casis – lt. Duoklė) (lt. ratai)
Telgate (Talegate) Telgait-iai (prūs. TĀLKĀ – lt. Talka)
Cenate (Zenate XIIIa.) Čenait-iai, Sen-iai [Čeniškiai] arba (lt. senas)
Colzate Kalsait-iai, (prūs. Kalsa – lt. Sklindis, blynas)
Meźźate Mežat-iai (lat. Meža – lt. Miškas)
Levate (Lavate, Lavagioli) Levait-iai [Levainiai, Laiviai] (lt. Laivas) arba (lt. Levas – liūtas)
Scanzo-Rosciate Ruošat-iai (lt. ruošia)


Brescia provincija
Cividate (Civethate) Čividait-iai [Čivai, Čiviškės] (lt. Čia vieta)
Merlate Merlat-iai [Merlinas] (lt. merlė)


Cremona provincija
Vailate Vailait-iai [Vailainiai, Vailabai] (lt. Vaĩlioti – tampyti, niurkyti)


Sondrio provincija
Vallate Valat-iai [Valai, Valaičiai] (lt. Valo)


Pavia provincija
Torricela Verźate Varžait-iai[Veržuva] (lt. véržas, veržti)
Pragate Pragat-iai [Pragarėlė] (lt. Praga – spraga)
Corbesate(Corbezassi 1186 m.) Korbesait-iai (lt. Korbis – pintinė) (lt. Žąsis)


Piemonto regionas
Belgirate Belgirait-iai [Belva, Beloniškės] (lt. Bela – pelkė)(lt. giraitė)
Valloriate Valat-iai [Valai, Valaičiai] (lt. Valo ratus)
Biandrate(Blanderate XI a.) [Blandžiai] (prūs. Blānda – lt. Klaida, pasiklysti) (lt. Ratai)
Terdobbiate (Tardubius 978 m.) Terdobiait-iai (lt. Tarpduobiai)
Rolate Rolait-iai [Roliai] (lt. Rolia – daina)
Andrate Andrait-iai [Andrašiūnai] (lt. ant ratų)
Vespolate(Vespio) Vespolait-iai Vespile (lat. Vecs pils - lt. Sena pilis)
Vardagate Vardagait-iai [Varda, Pavardaunys] (vardų gatvė)
Galliate Galait-iai [Galai, Galaičiai] (lt. galas)
Trecate Trekait-iai [Strėliškiai, Trikšiai, Trikčiai] (lt. trys katės)
Bugnate Bunait-iai [Bundoriai, Bugiai] (lt. Bugna – kupra) arba (lt. Būgti)
Auzate Ausat-iai [Ausiejauka], [Ausieniškės] (lt. Ausys)
Ferrate Ferait-iai [Pėriškiai] (lt. Pera – išperėtas)
Villate Vilait-iai [Vilaičiai, Vilainiai] (lt. Vilas - išdavikas)
Pessinate Pečinait-iai [Pečiukai, Pečiulinė] (lt. Pečinė – patalpa kur yra duonkepė krosnis)
Bramairate Bramaitait-iai [Dabramisliai] (lt. Bramyti – plėšti, grobti) (lt. ratai)
Pagliate Paliat-iai (lt. Pagleit – iš eilės)
Casalgiate Kasaldžiat-iai (lt. Kasa) (lt.algės - dumbliai)
Accate Ačait-iai (lt. ačiavimas – pinigų rinkimas jaunajai)
Ramate Ramait-iai [Ramaitiškė] (lt. Ramatas – reumatas)
Larizzate Laricait-iai (lt. Larlazas - žvangutis)
Gorbesate Gorbesait-iai (lt. garbanius) arba (lt. Garba – garbė)
Revislate Revislat-iai [Ravai, Pareviai] (lt. Rėva šlaitas)
Agrate(Agredate) Agrait-iai [Agrastinė] (lt. Agrasas - agrastas)
Agognate(Agonate) Agoniat-iai [Aguonis] (lt. aguona)
Pernate Pernat-iai [Pernarava] (lt. Per naktį)


Ligūrijos regionas
Canate Kanat-iai [Kanapynė] (lt. Kana – kanė, bidonas)


Šveicarija, Tičino kantonas
Vernate Vernait-iai [Suvernai, Verniejus, Varnaičiai] (lt. Vierna – dora)
Scudellate Skudelait-iai [Skudai, Skudeniai] (lt. Skudėti - skaudėti)
Pedrinate Pedrinait-iai [Petraičiai] (lt. Viedrinukė) (lt. Bendras)
Rancate Rankait-iai [Parankava, Berankiškis] (lt. Ranka, rankaitė)
Codate Kodait-iai, Kuodaitė [Skodiniai, Skuodas, Kuodaičiai] (lt. kuodas)



Edited by zirgas7 2012-03-21 04:35





()



Attachments
----------------
Attachments _100_4953.jpg (87KB - 1 downloads)
Top of the page Bottom of the page



Frozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software