Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "The palest ink is better than the best memory." Chinese Proverb
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Arijai
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Leliwa
Posted 2012-03-24 18:03 (#89413 - in reply to #89379)
Subject: RE: ArijaiElite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
Kriwis - 2012-03-23 12:20

Reinas sietinas su liet. raunus, Mozelis, M o s e l l e gretintinas su liet. mažas, m a - žilė, Weseris susidaręs iš visurja = vis aria, panašiai ir Isaras prie Miuncheno turėtų būti su prantamas kaip ,,I š a r a“. Elbė anksčiau buvo vadinama Laba — „laba“, „gera“ upė. Tuo pat laiku prolietuviai bus užėmę Baltijos jūros Pietų-rytų atkraštį nuo Vyslos ligi Dauguvos, rytuose buvo apėmę ir Dniepro aukštupį. Šių lietuviškųjų sričių vietovardžius — upėvardžius lietuvių kl. pagalba autorius lengvai
etimologizuoja. Vysla senuose šaltiniuose rašoma V i s c l a , dėl to ją esą galima šitaip etimologizuoti: vis + s (e) k 1 a.  


http://aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=2558&Item...
 


Kriwis metė kozirių tūzą.
Bet paskaičius, pamatai, kaip, tai toli nuo Lietuvos...
Kažkur pas Hetitus ar Iberijoje:

http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=5001&mid=89409...

Net Gimbutienė daug kur visiškai nesutinka, deja.
Ir tegul arijai ilsisi ramybėje.

Geriau prisiminkime HiperBORėjus.
Šitie, tai realesni mūsų istorijos dalyviai.
Gyveno aukščiau Trakijos anot graikų.
Iš ten ir pūsdavo šiaurės vėjas BORėjas (BORvėjas).
Pūtė BOR vėjas nuo BOR šilų kur 1000 metų iki Herodoto (Geroduoto) gyveno laimingi žmonės.
Mirtingas BORėjas buvo Haemo, Trakijos karaliaus tėvas.
Pasak Herodoto, HiperBORėjai patys ar per tarpininkus gabeno iš tolimos šiaurės aukas į Delo salą LETO dukros – Artemidės garbei.

Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software