Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Vytauto Didžiojo žirgo išmaudymas Juodojoje Jūroje mums ne ką tepadėjo. Geriau jis būtų pajodinėjęs Baltijos pakrante ir čia išmaudęs savo žirgą." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Arijai
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Leliwa
Posted 2012-03-25 08:01 (#89429 - in reply to #89423)
Subject: HiperBORėjaiElite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
Tuskawas - 2012-03-24 20:24

Leliwa - 2012-03-24 15:03

Kriwis - 2012-03-23 12:20

Reinas sietinas su liet. raunus, Mozelis, M o s e l l e gretintinas su liet. mažas, m a - žilė, Weseris susidaręs iš visurja = vis aria, panašiai ir Isaras prie Miuncheno turėtų būti su prantamas kaip ,,I š a r a“. Elbė anksčiau buvo vadinama Laba — „laba“, „gera“ upė. Tuo pat laiku prolietuviai bus užėmę Baltijos jūros Pietų-rytų atkraštį nuo Vyslos ligi Dauguvos, rytuose buvo apėmę ir Dniepro aukštupį. Šių lietuviškųjų sričių vietovardžius — upėvardžius lietuvių kl. pagalba autorius lengvai
etimologizuoja. Vysla senuose šaltiniuose rašoma V i s c l a , dėl to ją esą galima šitaip etimologizuoti: vis + s (e) k 1 a.  


http://aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=2558&Item...
 


Kriwis metė kozirių tūzą.
Bet paskaičius, pamatai, kaip, tai toli nuo Lietuvos...
Kažkur pas Hetitus ar Iberijoje:

http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=5001&mid=89409...

Net Gimbutienė daug kur visiškai nesutinka, deja.
Ir tegul arijai ilsisi ramybėje.

Geriau prisiminkime HiperBORėjus.
Šitie, tai realesni mūsų istorijos dalyviai.
Gyveno aukščiau Trakijos anot graikų.
Iš ten ir pūsdavo šiaurės vėjas BORėjas (BORvėjas).
Pūtė BOR vėjas nuo BOR šilų kur 1000 metų iki Herodoto (Geroduoto) gyveno laimingi žmonės.
Mirtingas BORėjas buvo Haemo, Trakijos karaliaus tėvas.
Pasak Herodoto, HiperBORėjai patys ar per tarpininkus gabeno iš tolimos šiaurės aukas į Delo salą LETO dukros – Artemidės garbei.

 


Man tai Hyperborejai tik su finais asocijuojasi. Šiauriausia šalis ar tauta. 


Kam taip toli ieškoti ir dar tarp primityvių medžiotojų-elnių augintojų?

Manau, kad Gintaras Beresnevičius yra teisus apibendrindamas str. Erazmo Stelos paraštėse:

"...Pagal Ptolemėjo vardijimą: ...Borusci usque ad Ryphaeos montes. Stela teigia, jog senasis Prūsijos pavadinimas yra BORusija, vadinasi, atvykėliai – tai boruskai, o šnekamojoje kalboje, iškritus vienai raidei, atsirado Brussia, arba Prūsija.
Grįžkime prie Ptolemėjo vardijimo, kurio eiliškumas mums įsidėmėtinas ir be Stelos, drąsiai Dono aukštupio gentį priskiriančio būsimiems prūsams, t. y. baltams. Tik, regis, Stela ne taip jau aštriai nuklysta nuo tikėtinumo. Mat Ptolemėjas boruskus pamini sąrašo gale, rytinėje genčių grandinėlės dalyje, tačiau ta grandinėlė prasideda nuo baltiškų teritorijų, bent jau nuo Venedų įlankos, t. y. Baltijos jūros, plg.: "Toliau prie Venedų įlankos palei vandenyną gyvena veltai. Už jų hosijai, toliau karbonai, kurie labiausiai krypsta į šiaurę [...]. Nuo jų kiek į rytus yra kareotai ir salai, už kurių agatyrsai. Toliau aorsai ir pagaritai. Už jų savarai ir boruskai iki pat Rifėjų kalnų" (BRMŠ I 151). Jei pradėsime nuo kareotų ir salų, kurie – neturėtų kilti didesnių abejonių – yra kuršiai ir sėliai, greta kurių minimi agatyrsai irgi priklauso jei ne baltams, tai jų nuolatiniams kaimynams, minimiems šalia nuo pat Herodoto. Dėl aorsų neaišku, bet tai greičiausiai skitai, arba sarmatai, o pagaritai primena herulus, gerulus, prūsų Pogezaną, Pomezaniją, Pagirį/Polesę ir tikriausiai būtų herulų/gerulų protėviai, šalia jų savarai, apie kuriuos atskira kalba, ir toliau – boruskai. Ptolemėjas išskaičiuoja gentis, kurių mažų mažiausiai pusę galima identifikuoti kaip baltiškas. Juolab kad jos gyvena tame plote, kur archeologai ir kalbininkai skiria išnykusias rytų baltų gentis bei archeologines kultūras. Tai šiaurinis ir šiaurrytinis baltų pakraštys, apie kurį mes beveik nieko nežinome. Visiškai įtikėtina, kad čia susiduriame su archeologine Djakovo kultūra, kurios ankstyvoji fazė lyg ir ugrofiniška, tačiau vėlyvoji (I a. pr. Kr. – III–V a. po Kr.) laikoma jau atsiradusia čia imigravus baltų gentims ir greičiausiai mišria baltų-finougrų. Būtent ši kultūra, vakaruose siekianti Dauguvos ir Dnepro ištakas, užimanti Valdajaus aukštumas ir vėliau paslaptingai išnykstanti, ir gali būti viena iš būsimųjų prūsų "prakultūrų". O Valdajaus kalnai – tie patys "Rifėjų kalnai"..."
"...Iš tikrųjų Ptolemėjo minimi boruskai gyvena kaip tik tame šiaurės rytiniame kampe, kur užsibaigia baltiškos teritorijos, įsiremdamos į Valdajaus aukštumas, Uralo prieškalnes ir Dono ištakas. Jeigu ieškotume vardų, kurie atitiktų Stelos siekį rasti monolitinį atitikmenį prūsams, galėtume čia aptikti gentį, kuri pasirodo šiauriau Meotidės (Azovo) ir Juodosios jūros ir minima kaip burtai ar britani. Tiesiogiai su boruskais sieti jų neišeina, bet prūsų vardai, kurie Simono Grunau raštuose varijuoja ir kaip Brudennen abir Brutin (BRMŠ II 84), Wie die Masuren die Brudenen Bruten nannten [...], Brudenen adir Bruten (BRMŠ II 84-85), Brudeni (BRMŠ II 78) ir pan., teikia galimybių pasvarstyti. Gal tai išjudėję boruskai, prūsų gentis, keliaujanti iš Dono ištakų teritorijos kiek įpiečiau, jau pajudėjusi iš savo vietų. Ir priartėjanti prie Meotidės, Dono žemupio teritorijų, kur gyvena ir gelonai/galindai, ir jazygai, ir alanai – tautos, vėliau stipriai priartėjusios prie Baltijos ar, tikriau, prie baltų pietinio masyvo. Stelos teigimu, iki šiol (t. y. iki XVI a. pr.) prie Rifėjų gyvenančios tautos kalba ta pačia kalba kaip prūsai. Labai apytiksliai "prie Uralo" baltų masyvas priartėja ties Okos aukštupio baseinu ir Dnepro aukštupio kairiuoju krantu. Dar XII a. šiose teritorijose lieka gyventojų, kurie, sprendžiant iš hidronimų, kalba vakarų baltams artima kalba ir yra įvardijami kaip goliadj, galindai..."

Taigi turime realius HiperBORėjus:
1. Šiaurinės Rytų Europos tauta - BORuskai, kuri laimingai gyveno BORuose (Šiluose).
BOR sen. slaviška etimologija - ŠILAS, PUŠYNAS. (На бору, на яру. Стоит мужичок – Красный колпачок. (Мухомор))
BOR+JAR - štai jums ir mūsų BOJAR - BAJORAS, valdantis šilus ir ariamas žemes.
2. Pas juos pučia šiauriniai vėjai BORėjai (BORvėjai).
3. Lokalizuojami jie Valdajaus aukštumose - Dniepro aukštupyje. (Vardulio AUKŠTOTA?).
4. Galimai jie nešė dovanas į Graikiją DELO salą DZEUSO ir LETOS dūkros ARTEMIDĖS (ARTUMĖS) šventyklai.
Keliaudami į Graikiją turėjo tiesoginius kontaktus su Trakais.
5. Galimai jie ir yra Prūsų (BORusia->Brusia ->Prusia) protėviai.Edited by Leliwa 2012-03-25 08:08
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software