Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Vytauto Didžiojo žirgo išmaudymas Juodojoje Jūroje mums ne ką tepadėjo. Geriau jis būtų pajodinėjęs Baltijos pakrante ir čia išmaudęs savo žirgą." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Lietuvos vardo atsiradimas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Tuskawas
Posted 2012-04-24 17:23 (#90174 - in reply to #90154)
Subject: RE: Lietuvos vardo atsiradimasExpert

Posts: 2248
500500500500200101010105
gaidma - 2012-04-23 22:36

Tamsta Ponas(ia) gaidma, ar Jūs truputėlį nesimakaluojatės mintimis po įvairius laikotarpius?


Patikslinkit konkrečiau, ką turit omeny?

Daukantas apie Lieta kalbėjo, kaip valstybės užuomazga.

Dubonis remiasi 14-16 a. šaltiniais, ankstesnių neaptiko arba nebuvo. Tai pat Dubonis pats pabrėžia, kad neįmanoma tiksliai nustatyti, kas kam davė pavadinimą, kuri reikšmė senesnė: ar *leita, *leituva/lietuva, kaip socialinių normų rinkinys ar tarnybos pavadinimas gavo vardą nuo ją ėjusių etninių lietuvių. Ir čia reiktu prisminti, kad vardas Lietuva (Litva) buvo fiksuotas 1009m. ir latviai sako ne liešis, o leišis.


 


Tikslinu

Susipažinęs su įvairiomis vardo versijomis ir Rytų Lietuvos pilkapių kultūros atsiradimu, daryčiau sekančia prielaidą.

Daukanto ir Dubonio versijose yra daug racijos, toliau išdėstau patobulinta jungtinę versiją.

Daukanto leita>lieta žodžio prasmę galima patvirtinti vokiško 'leiter' - vadovas, taigi leita>lieta lietuviškai reiškia žemės vadovą/valdžia (žemės/vadystės kunigaikštis), taip juos (ateivius iš vakarų-galindai/sūduviai) V a. galėjo praminti vietos gyventojai (nuo žodžio leiter/leito), kiek vėliau leitų (kunigaikščių) sąjungą/visuma vadinama Leituva/Leitova>Lietuva, taip pradedamas vadinti ir kraštas, kur jie gyvena.

O tai pat ir Leitos (kunigaikščio) ginkluotas būrys vadinamas leituva>lietuva, kad nepainiotų pridedamas vadovo vardas Jaunučio Leituva, Ringaudo Leituva.

Leičiai, leitis išvestinis žodis iš leita (vėliau lieta), reiškiantis jam (vadovui) pavaldus asmenys, gali būti daugiausia pradžioje sudaryti iš savų atvykėlių (vakarų) ar/ir kitų pažangesnių atvykėlių vietinių migrantų (tokia struktūra žinoma iš kitų šalių). Kiti likę vietiniai gyventojai turi žemiausią socialinį statusą - 'baudžiauninkai'.

13a. įsigalėjus vienam valdovui, toliau pagal Dubonį.

Analogai būtų teutonai nuo žodžio 'teuta'-tauta.

Gal kas galėtų sukritikuoti? 


Ir kritikuoju:

1. Visų pirma kodėl jūs norite įbrukti žodžio leita kilmę germanams??? Ir kodėl žodžio leita atnešimą į Lietuvą norite priskirti vakarų galindams, sūduviams ar net vakarų slavams? Ar nemanytumėte, kad "leita" galėjo atsirasti balto-germano-slavo IE (indoeuropiečių) atšakoje gerokai anksčiau negu Jūsų aprašomi laikai.
2 Visų antra baikite blūdyti su tom masinėmis vakarų baltų (ir net vakarų slavų)migracijomis į vidurio ir rytų Lietuvą ir dar kaip sakant būtent kilmingųjų migracijomis. Kuo Jūs tai grindžiate? Keliais rastais bliūdais? Atsimerkite pagaliau, vidurio Lietuvos pilkapių kultūros horizonte aptinkamos kaukolės yra siauraveidžių pailgagalvių tipo, kuris priskirtinas rytų baltams "tuometiniams "žemaičiams", apie kokį nors vakarų baltų antropologinį substratą duomenų nėra jokių.
3. Trečia - siauraveidžiai pailgagalviai yra IE kordidų avangardinis antropologinis tipas nuo seniausių IE laikų , t.y. tas, kuris eina pirmas ir anksčiausiai pradeda maišytis su kitokiais antropologiniais tipais. Taigi I tūkstantmetyje jie aptinkami ir vidurio Lietuvoje ("Žemaitijoje") ir Tverės apskrityje, t.y. rytų baltų arealo paplitimo pakraščiuose.

Taigi visi kiti Tamstos išvedžiojimai išplaukiantys iš vakarų balto-slavo migracijų į Lietuvą labai atsiduoda kažkokia "vakarietiška" pruso-rusofiline mistine metodologija.
Edited by Tuskawas 2012-04-24 23:17
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software