Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "История вынуждена повторяться, потому что никто ее не слушает." Лоренс Питер
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Lietuvos vardo atsiradimas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Tuskawas
Posted 2012-04-24 23:25 (#90186 - in reply to #90182)
Subject: RE: Lietuvos vardo atsiradimasExpert

Posts: 2248
500500500500200101010105
gaidma - 2012-04-24 18:25

1. Visų pirma kodėl jūs norite įbrukti žodžio leita kilmę germanams??? Ir kodėl žodžio leita atnešimą į Lietuvą norite priskirti vakarų galindams, sūduviams ar net vakarų slavams? Ar nemanytumėte, kad "leita" galėjo atsirasti balto-germano-slavo IE (indoeuropiečių) atšakoje gerokai anksčiau negu Jūsų aprašomi laikai.

Sutinku, kad 'leita' galėjo atsirasti indoeuropiečių atšakoje ankščiau, bet apie tai jokių duomenų nėra likę. Žodyne galima rasti 'leitas' - lėtas ir turime skolinį 'leit-motyvas' - pagrindinis, vadovaujantis-motyvas, tai pat LKŽ žodynas 'lieta' vieną reikšmę rodo su klaustuku? Todėl, kad patvirtinti Daukanto reikšmę ir išaiškinti pradinę šio žodžio kilmę lyginu kaimynų indoeuropiečių žodžius.

Nes, šaknis Leit- paprastai laikoma vakarų baltų kalbų paveldu dėl dvibalsio, kurį rytų baltai tam tikrais atvejais suvienbalsino maždaug pirmojo tūkstanmečio prieš Kristų viduryje ir pavertė ilgu siauruoju balsiu, panašiu į ė, iš kurio ilgainiui išsirutuliojo ie. Vakarų baltų areale ei visais atvejais išliko koks buvęs (Zinkevičius).

2 Visų antra baikite blūdyti su tom masinėmis vakarų baltų (ir net vakarų slavų)migracijomis į vidurio ir rytų Lietuvą ir dar kaip sakant būtent kilmingųjų migracijomis. Kuo Jūs tai grindžiate? Keliais rastais bliūdais? Atsimerkite pagaliau, vidurio Lietuvos pilkapių kultūros horizonte aptinkamos kaukolės yra siauraveidžių pailgagalvių tipo, kuris priskirtinas rytų baltams "tuometiniams "žemaičiams", apie kokį nors vakarų baltų antropologinį substratą duomenų nėra jokių.
3. Trečia - siauraveidžiai pailgagalviai yra IE kordidų avangardinis antropologinis tipas nuo seniausių IE laikų , t.y. tas, kuris eina pirmas ir anksčiausiai pradeda maišytis su kitokiais antropologiniais tipais. Taigi I tūkstantmetyje jie aptinkami ir vidurio Lietuvoje ("Žemaitijoje") ir Tverės apskrityje, t.y. rytų baltų arealo paplitimo pakraščiuose


Šiomis temomis galima ilgai ginčytis ir galėčiau pateikti argumentų, bet atsižvelgdamas į kritiką sutrumpinu pateiktą versiją, kad koncentruotis ties pavadinimo etimologija.

Daukanto Lieta(vok. atitikmuo leiter) galėtu reikšti žemės vadovą/valdžia (žemės/vadystės kunigaikštis), taip juos V a. galėjo pradėti vadinti vietos gyventojai , netrukus Lietų (kunigaikščių) sąjungą/visuma vadinama Leituva/Leitova/Lietuva, taip pradedamas vadinti ir kraštas, kur jie gyvena.

O tai pat ir Lietos(kunigaikščio) ginkluotas būrys vadinamas leituva/lietuva, kad nepainiotų pridedamas vadovo vardas Jaunučio Leituva/Lietuva, Ringaudo Leituva/Lietuva.

Leičiai, leitis (leytten) ir lietis, liečiai (litten) išvestiniai žodiai iš Leita/Lieta, reiškiantis jam (vadovui) pavaldus asmenys. Daugiau įsigali formos leičiai, leitis, kadangi dauguma kaimynų taip vadina.

13a. įsigalėjus vienam valdovui, toliau pagal Dubonį.

Kritika pageidaujama!

 


Dėl pačio žodžio "leita" ir iš jo kildinamo Lietuvos pavadinimo nesiginčysiu, racijos tame yra.

Tik va man nepatinka žodžio "leita" kildinimas iš vakarų: germanų ir vakarų slavų bei vakarų baltų. Supraskite, kad jei kažkokia žodžio "leita" forma egzistavo balto-germano-slavo IE prokalbėje tai kai kuriose gentyse ji galėjo kisti kitaip negu kitose, svarbu daug maž reikšmę išsaugojo: lyderis, vadovas, lyderio: palyda, žmonės, liaudis ar pan. Ir nebūtinai žodžio "leita" reišmę kažkas kažkur turėjo nešioti iš rytų ar vakarų

Edited by Tuskawas 2012-04-25 00:40
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software