Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Dar ir šiandien mes mėgstame pasididžiuoti garsiąja lietuviška tolerancija, kuri betgi pražudė imperiją ir vos nepražudė pačios tautos." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Lietuvos vardo atsiradimas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
tikras lietuvis
Posted 2012-04-25 14:17 (#90199 - in reply to #90165)
Subject: RE: Liauduva yra „liaudų žemė“50050050050050050050020020010101010
Vardulis - 2012-04-24 09:07

Štai, ką man pavyko išsiaiškinti apie „Lietuvos“ kilmę:
Liauduva > Lietuva, kur šaknyje yra sutrumpėję balsiai ir „d“ nusilpus iki „t“.
Galima įžvelgti tokią šaknies garsų virtimo eilę:
(lit-, lyd- <) liet- (< let- ) < leit- < leid- () < leud- (liaud-) „laisvi žmonės“
+ -uva „vietos priesaga“
„Liauduva“ kitaip „liaudų žemė“. „Liaudai“ yra laisvi žmonės, vidurinysis visuomenės sluoksnis (laisvi valstiečiai, amatininkai, kariai, pirkliai ir pn.), jųjų teisės ir pareigos plačiai aprašomos Statutuose, berods, šalies gynyba viena iš tų pareigų. Vietovardžiai su šia šaknimi, įvairiais variantais, rodo, būtent, su tais liaudais susijusią veiklą: gynybiniai įtvirtinimai, (apmokymo?) stovyklos, susirinkimo vietos ir pn. 

Ar ne greičiau Lietuva iš lietus - lieta - lietva (kurie yra vieno žodžio variacijos; iš čia - iš Lietva, slaviškas Litva), o tada, pavadinus karių draugovę Lietuva, ir šaliai pereina tas pavadinimas?
Nes Lietuvos susidarymo laike luomų nebuvo, tai nebuvo nei valstiečių, amatininkų, pirklių - visa tai (susiskirstymas į luomus) atsirado vėliau.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software