Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Если хочешь видеть, что было тысячу лет назад, вникай в современность; если хочешь познать огромное множество вещей, начинай их изучение с одной или двух." Сюнь-цзы
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Lietuvos vardo atsiradimas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
tikras lietuvis
Posted 2012-04-26 01:18 (#90235 - in reply to #90226)
Subject: RE: Lietuvos vardo atsiradimas50050050050050050050020020010101010
gaidma - 2012-04-25 20:44

Kur labiau lijo tada, kada Lietuva (plius nemanykite, kad tada Lietuva buvo vien tik dabartinė teritorija - ji galėjo apimti visą tuo metu tą kalba, indoeuropiečių, kalbėjusių apimamą vietą) buvo vien miškų kraštas (kaip tik tose vietose, o ne dykumose, lyja labiausiai), indoeuropiečių gyvenamas?

Jei teigiat, kad visų baltų arealas turėjo vadintis Lietuva ir šnekat apie pirminę baltų teritoriją, tai 500m. prieš mūsų erą ją turėjo pastebėti Herodotas, toj vietoje aprašė tik neurus ir budinus (yra nuomoniu, kad tai galėjo būti baltai). Tacitas 98m. aprašė aisčius, paskui buvo minėtos gentis galindai, sūduvai, kuršiai ir sėliai. Ar ne keista, kad vėl nepastebėjo. Panašia teoriją apie vardo kilmę iš kraštavardžio dar iki žemdirbiškoje epochoje yra paskelbęs A. Seibutis. Etninės paleografijos pradmenys, Vilnius, 2002. p.50-67 .

 

O ar jie tada turėjo galimybes viską pastebėti?
Turėjo labai mažai galimybių - tai ne šiais laikais, kada akimirksniu gali apžvelgti visą Žemę.

Kalba eina apie tai kodėl lietus galėjo būti lietuvių (indoeuropiečių) antiek dažnai matomas, kad nuo jo galėjo kilti šalies pavadinimas.
Tam tikrų teritorijų (indoeuropiečių), kuriose buvo organizuoti bendri valdymo mechanizmai, susiformavimas vyko, gal būt, tik , pvz., nuo graikų ar panašiai. Jei kaip tai apskaičiuojam, nors apgulmai tą laiką, tai tik tuo metu, gal būt, galime kalbėti ir apie tam tikrų teritorijų bendruomenių pasiimtus savo gyvenamai vietai pavadinimus.
Nors tie pavadinimai, pvz., galėjo būti vartojami ir anksčiau?
Jūs sakot - baltai.
Betgi žinom, kad jie savęs nevadino baltais.
Kaip jie save vadino?
Gal tada visi viena kalba (indoeuropiečių - lietuvių) kalbėjo, dėl ko jokių atsiskyrimų, kol nepradedama skirstytis į atskiras kalbines grupes, visai nereikėjo - ir pavadinimų atskiroms teritorijoms nereikėjo?
Todėl, turėdami omenyje "baltų" galimybę būti anais indoeuropiečiais, nekalbėkime apie "baltų arealus", taip susiaurinant gyvenamą teritoriją ir paneigiant pačių indoeuropiečių buvimą iš vis.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software