Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Events in the past may be roughly divided into those which probably never happened and those which do not matter." William Ralph Inge (1860 - 1954)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


KARALIUS VAINIKUOTAS
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Varaleiva
Posted 2013-07-16 11:03 (#94180 - in reply to #94174)
Subject: RE: Kuningas nėra germaniškas žodis


Veteran

Posts: 119
100105
Bolia - 2013-07-16 04:04

Papunkčiui.
1. nėra patikimos germaniškos „kuningo“ etimologijos 
 

Tiksliau germaniškų etimologijų yra net kelios, kitomis kalbomis - nei vienos. 
 

Ten ne etimologijos, o tik spėliojimai dėl tokios, „išrandant“ reikiamus žodžius ir jų reikšmes. Yra puiki ir žymiai geriau pagrįsta lietuviška to žodžio etimologija paduota Č. Gedgaudo (kurio čia taip bijoma).

2. estų, suomių bei karelų skolinių formos, kaip ir spėjama lietuvių paskolinta „kuningas“ forma, rodo labai seną posiskolinimo laiką, iki atsirandant patiems germanams: taigi hipotetinių protogermanų laikais. 
 

Lietuviškas žodis "kuningas" yra būdvardis, kuris su "kunigu" skirtingas, ir atsirado prieš pora šimtmečių. "Kunigas" gi sietinas su vokiečių aukštaičių kṻnic, arba su atitinkamais rytų germanų žodžiais, o tai jau I-II a. po Kr. arba vėliau. Finai bendravo su germanais Skandinavijoje jau nuo "proto" laikų. 
 
Būdvardžiai daiktavardėja. „Kuningas“ yra senesnis „Kunigo“ variantas, jau buvo tada, kai egsistavo vokiečių išrasti protogermanai, tada ir (anot pačių vokiečių specų) buvo neva paskolintas žodis suomiams, estams ir lietuviams, taigi aišku, apie jokius vokiečius čia kalbėti ne vieta – nebuvo dar jų nei jų „kiūnik“. Pietų Švedija tai ne visa Skandinavija. Nejaugi man reikia kartotis?


3. istorija nežino faktų kada protogermanai yra valdę Lietuvos, Estijos, Suomijos bei Karelijos žemes. 
 

Kad paskolinti žodį nebūtina valdyti. Pavyzdys irgi užkrečia. Iš Prūsijos atvykę raiti naujakuriai, kurie užgrobė vandens kelius ir ėmė rinkti duokles - jie gal kunigais save vadino. 
 
Tikrai? ir kaip tas žodis buvo išplatintas – internetu? per radiją, laikraščius, vidurinį išsilavinamą? maža to tas žodis turėjo praegzistuoti nepakitęs tūkstantį ar net du tūkstančius metų – kaip tai įmanoma kitakalbėję aplinkoje, kai jo niekas nemokina? Dėl duoklės rinkimų ir pan. – „gal“ nėra joks įrodymas.

4. archeologija nežino jokių protogermanų invazijos į šias žemes faktų. 
 

Ir nebūtina. Kalbam apie vieną žodį, o ne visos tautos germanizavimą. 
 
žiū aukščiau. Kaip kitaip galima primesti visai tautai tokią neeilinę DIDŽIAUSIO VALDOVO sąvoką? praegzistavusią iki mūsų laikų vieną–du tūkstantmečius? iš plėšiko – duoklės rinkėjo?


5. priešingai, tais senais laikais yra arheologinių įrodymų apie gyventojų invaziją pietų Švedijon. 
 

Šaunu kad žinote. Paskelbkite, šiame forume daug norinčių su tokiais įrodymais susipažinti. 
 
Na jau nesakyt, kad tai nežinomas dalykas. Va Tuskavas šičia šalimais minėja virvelininkus, jų manau pakaks visiems geografiniams ir archeologiniams įrodymams an kurių galite užtrauki baltiškus vandenvardžius ir bus aišku kokia kalba tie kalbėjo, ką ir kaip įtakojo. Nereikės išradinėti visokių protogermanų, kažkodėl neva vokišku akcentu kalbėjusių lietuviškais žodžiais!

6. netgi tariamus protogermanų išsiplėtimo plotus reikėtų laikyti ginčytinais, atsižvelgiant į baltiškų vadnenvaržių paplitimo plotus 
 

Reikia atsižvelgti ir į germaniškų (bei keltiškų, slaviškų) vandenvardžių paplitimo plotus, ar ne taip? 
 
Prašom, atsižvelgite, jei tokius rasite.


7. nėra pagrįsta ekonomiškai protogermanų ekspansija – iš ekonomiškai, gamtiškai ir gyvetojų skaičiumi skurdesnio krašto (kokiu buvo Švedija
 

Čia nepagrįstas tik Tamstos teiginys. Gotlandas ir Jutlandija tuo metu buvo turtingiausi Š.Europos kraštai, ką liūdija surasti lobiai. Migracijos impulsas - Romos ekspansija ir ilgalaikiai kariniai veiksmai Galijoje, kas nutraukė senuosius prekybos kelius ir pelno augimą šiauriniams pirkliams. 
 
Na tai pateikite žemėlapius su prekių judėjimo kryptimis. Be to, manote lietuvių protėviai ne prekiavo? Aisčiai kaip tik tuo buvo ir garsūs antikos laikais, tikriausiai tie lobiai jų ir sukrauti, ne germanų.


Tagi, esamus faktus peržvelgus, reikia pripažinti, kad „kuningo“ germaniškumas yra iš piršto laužtas: jokių įrodymu tam nėra. 
 

O kokie turi būti tie įrodymai? Bandyti etimologizuoti "kunigą" baltų kalbomis - misija neįmanoma. 
 
Tai jau padaryta, bandyti nereika – telieka tai pranešti pasauliui. Nes tikrai bus didelė gėda mūsų valstybei ir jos mokslininkams, jei tai pirmieji padarys užsieniečiai. Jau gi esame nepriklausoma valstybė, gana jau kuklintis ir stipriems pasipūtusiems kaimynams batus laižyti. Juo labiau, kai tie kaimynai tokias vaikiškas nesąmones rašinėja, kad net jiems patiems nejauku.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software