Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Mėgstu puodus daužyt. Šukes išvežu Kernavėn ir užkasu. Ateity čia bus daugiau praeities." Juozas Erlickas
- (Added by: Tomas Baranauskas)


KARALIUS VAINIKUOTAS
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Leliwa
Posted 2013-07-16 18:03 (#94192 - in reply to #94191)
Subject: RE: Tikroji „kuningas“ kilmėElite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
Varaleiva - 2013-07-16 14:20

Leliwa - 2013-07-16 16:13

kuningas < *kauningas „kovotojas, karžygys, didvyris“, kur kaun- tas pat kaip „Kaune“ ir „kauti“, priesaga -(n)ing- (įvairiais, pilnais ir sutrumpėjusiais variantais) irgi plačiai paliudyta lietuvių kalboje, pradedant būdvaržiais ir baigiant vietovardžiais (-nink-). 


Deja, deja nemaišykit sviesto su karvės tortu .

Jūsų pateiktas etimologijos pavyzdys tinka PULKAUNINKAS (PULTI/PULKAS + KAUTIS/KAUNUS) atveju.
Iš čia modernus PULKININKAS ir POLKOVNIK.

Kaip lengvai Jūs ar Č. Gedgaudas iš nevartoto ir nevartojamo, o "atkurto" būdvardžio *kauningas padaro daktavardį KUNINGAS -> KUNIGAS.

O lietuviai sakydavo:
KŪN-INGAS - stambaus sudėjimo, riebus.
DAIN-INGAS - turintis gerą balsą ir gražiai dainuojantis.
DOSN-INGAS - dosnus, neskūpus.
KILN-INGAS - kilnus, didingas.
ir pan.

Padarykit, prašau, iš jų KŪNIGAS, DAINIGAS, DOSNIGAS, KILNIGAS...
Deja, tai prieštarauja lietuvių kalbos taisyklėms ir nieko vartotino nasigauna.

Be to drąsiai teigiu, kad kaita iš KAU -> KU sunkiai įsivaizduojama, greičiau KAU -> KA. (plg. KAUPAS -> KAPAS).
Lygiai taip pat KUNINGAS turi priesagą -ing, kuri yra labai populiari germanų kalbose, vietovardžiuose.

Puiku, kad mylite Gedgaudą, bet jis irgi klysdavo, todėl viską reikia tris kart tikrinti ir aklai nepasitikėti. 


Taigi, kad namaišykit savo pagalvojimų su kalbiniais faktais.
Tamstos „pul-kauninką“ paliksiu prie tamstos „perKūno“ ir „valią duodančio valdovo“.
Noriu dar kartą pirštu parodyti:
*kauningas „kovotojas, karžygys, didvyris“ – žvaigždutė reiškia atstatytą žodžio formą, kuri dabartinėje kalboje nevartojama ir nėra užrašyta; kaip matote iš duotos reikšmės „kovotojas, karžygys, didvyris“, tai nėra būdvardis, o daiktavardis, ir jei labai norite – sudaiktavardėjęs būdvardis, kas reik manyti, yra normalu tiems seniems laikams, juo labiau, kad lietuvių kalboje pilna tos priesagos ir kitų variantų: -in-, -ink-, ik, -ung-, -uk-.
Dėl kunigo „padarymo“ tamsta svaičioja, rašiau:
kuningas < *kauningas
– kas neturėtų stebinti – AU laisvai lietuvių kalboje sutrumpėja iki U – netikit – pavartykite storesnę lietuvių kalbos gramatiką, ar patyrinėkite lietuvišką žodyną. AU sutrumpėja ne tik iki U, o ir išvirsta į UO (pvz.: kuoka, kuka < *kauka „mušimo įnagis“, iš „kauti“, plg. kaukoti „mušti“. Kaulas–kuolas-kulti).
ogi tamstos minėtas kunigas laisvai gaunamas iš kuningas, toliau žodžiui trumpėjant, dėl ko gi nepieštarauja ir vokiečių specai; ko ir būtų galma tikėtis iš tokio seno žodžio, va pas anglus tas žodis sutrumpėjo iki kɪŋ, pas vokiečius iki kionik. Neteigsite gi, kad lietuvių kalbą tie žodžių dilimo procesai aplenkė? Taip laikui bėgant daiktavardis „kauningas“ sutrampėjo iki „kunigo“, žodžio reikšmė irgi keitėsi: karžygys didvyris pavirto klebonu. O gal jums atrodo įtikinamiau kad „giminietis“ pasidarė „karaliumi“ ir paskui pavirto „klebonu“?

Kas dėl meilės, tai užtikrinu, ji ne tokia akla kaip tamstos: imti už gryną pinigą viską, ką vokiečiai rašo gali tik visiškas žioplys arba papirktas apsimetėlis. O rašo jie dažnai ne labai protingus dalykus, kaip ir šiuo konkrečiu „kunigo“ atveju: „karžygys, karalius, valdovas“ iš „giminingo“ pas juos ganausi pakilęs! – tikriausia germaniškas supratimas apie karaliavimą ir karo žygius apsiribodavo... lovoje. 


Liūdna, bet matau užsispyrusį, be argumentų oponentą.
Jums, niekad nevartoti būdvardžiai, lengvai virsta daiktavardžiais.
Tik nepateikiate jokių tokio virsmo pavyzdžių lietuvių kalboje, vadovaujatės sąskambiais.

Dėl KUOKA:
Latvių k. KUOKS ‘medis’, ‘lazda’. Iš tokio medžio ir lazdų su storgaliu yra daromos KUOKOS.
UOKS - drėvė.
APUOKS - apuokas, toks pelėdų šeimos paukštis.
KUOKT - suduoti, kumštelėti.
KUOKTI - > KUOKOTI išvirto rytų Lietuvoje į KAUKOTI (vėlesnė forma), pas slavus į УКОКОШИТЬ - "nužudyti, atimti gyvybę".
KUOKTELĖJĘS - tai jau gavęs su kuoka ir patyręs proto užtemimą.

Tai iš kur čia, Tamsta, sukūrei, kad visa tai iš "kauti" ir turi ryšį su KUNINGU?

Taip taip, Jūs gerai pastebėjote, kad kunigas laisvai gaunamas iš kuningas.
Lygiai taip pat kaip iš PFENINGAS gaunamas PINIGAS.

Ir KUNIGAS, ir PINIGAS ABU SKOLINIAI IŠ GERMANŲ!!!

Edited by Leliwa 2013-07-16 18:04
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software