Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


KARALIUS VAINIKUOTAS
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Varaleiva
Posted 2013-07-17 01:55 (#94203 - in reply to #94189)
Subject: Apie „kauningą“


Veteran

Posts: 119
100105
Na, ką čia parašiau po kuningo „etimologija“ yra nemaža dalis mano interpretacijos.
Šiaip pas Č. Gedgaudą knygoj teradau apie „Kauningą“ štai ką:


........
Vokiečių tebevartojamas tas pats Gaudo–Got žodis Dievo–Viešpaties ir Aukščiausio Valdytojo prasme, o taip pat turtingo, gero, kilnaus ir pan., įrodo, jog jų ponai buvo gudai, todėl jie daro nedovanotiną klaidą, reikšdami dabar pretenzijas į gudų tautą. Juk negalima būti kartu ir ponu, ir pačio savęs vergu? Bet mes jiems davėme ir daug kitų valdžios terminų: kauningas – k o e n u n g , k o e n i g , valdyti – v a l ­d j a n , g e w a l t , v e r w a l t u n g , g a r d a v a l d a n s – pilies valdovas, šeimos galva, g a u – apygarda, gaula; f a r a – (d)varas (didvara, būrų baudžiavos vara, varytinio darbo laukas), g u d i j a – dvasiškis ir t. t.
.........
Vyties vado šventasis Labrys – kartu kovos priemonė ir jo laipsnio pažymys. Jis „Kauningas“, Kaunutas, Karalius. IX amž. Danijos iškasena.
Press & Information Dept. etc.
.......
 
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software