Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Jeśli chwalić się to Krakowem, jak mieszkać to w Warszawie, a jak kochać to Wilno."
- (Added by: Tomas Baranauskas)


KARALIUS VAINIKUOTAS
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Bolia
Posted 2013-07-21 04:36 (#94256 - in reply to #94195)
Subject: RE: Kuningas nėra germaniškas žodis500500500500200100101010
Taigi išeities taškai. 

Neaiškumo tikrai įvedėte, bet tų išeities taškų truputį mažoka, ir su jais vieninteliais bandote stumti į vieną kampą. Bet tema pakankamai įdomi....


A. Livonijos kronika:... 

Palyginimui Nibelungų giesmė:
....
(1662.) Div edele markgravine chuste kunige alle dri.
....
(0788.) Da mite reit der herre der kunic Sigemun.
....
(6615.) Der maß vor allen kunigen.
....
(0191) O wohs in Niderlanden eins edeln kuniges chint.
....
Tai tik įrodo, kad vokiečiai savo tarmėse vartojo žodį kunig (kunic) tam tikram titului, ir baltų kunigai čia vargu ar kuo dėti.


B. K.Buga NEŽINOJO formos kuningas 

Tai jau Bugos problema, o ne mūsų. Juo ir nesiremkim.


C. Forma kuningas finų kalbose. 

Labai sena forma. Lingvistai turėtų dažniau į finų kalbas žvilgterėti - labai daug skolinių užkonservavę, tiesiog tikras lobynas. Tik datuoti tuos skolinius reikia jau nebe kalbos specialistams, o istorikams, nes kai tai daro pirmieji, tai tik privelia painiavos (vieną tokią Varaleiva kaip mokslinį faktą vis į akis kiša).
Aiškumo šiuo atveju padeda įžvelgti slaviškos formos. Jie gavo šį žodį dar "vienoj krūvoj" gyvendami, t.y. ne vėliau V a., todėl, kaip teisingai pastebėjote ir iš lingvistikos pusės, ruotsiai jo duoti negalėjo. Lieka tik vienas variantas - gotai. Iš Jordano žinom apie Hermanaricus valstybę, kurion pateko ir finai, ir slavai, ir baltai. Pavergtose tautose duoklę rinkti privalėjo gotų statytiniai, iš čia ir dirva kuningas terminui.
Iš kitos pusės, galima kiek suabejoti gotais, nes visuotinai pripažintoje "gotų kalboje" tokio žodžio nėra. Bet šis aspektas mano nuomone yra niekinis, nes gotai ta kalba nekalbėjo (argumentus šiame forume dėsčiau ne kartą).
Ir vis dar manau, kad konkrečiai lietuviai žodį kunigas pasiskolino bemaž apie XIII amžių iš Livonijos pusės. Bet ne kategoriškai.


Germaniškos etimologijos yra gana silpnos. Tiesiog tas žodis badė naujamoksliams akis - ir reikėjo jį kaip nors etimologizuoti. Germanai čia tiko labiausiai - nes baltai tuo metu ,visų supratimu, po žole gyveno. 

Galima bandyti laisvai "painterpretuoti", kad šį žodį į pasaulį baltai išleido. Kaip jį perėmė slavai ir finai - kažką originalaus dar galima sugalvoti, bet iš kur atsirado pas vakarų germanus (Frankono kuning - IX a.), kurie tiesiogiai su baltais nekontaktavo?
O gal visą kunig/konig/kniaz ir panašių žodžių grupę išvartyti kaip IE palikimą? Gal net su neIE prieskoniu? Bet kuriuo atveju mums įdomiau turėtų būti ne žodžio gimimas, o jo plitimas. Nors ne, viskas įdomu .


Matome bandymus, nuvedančius iki Kind ( vaikas ) (...) Germanų *kun- atliepia lietuvių *gen- ( kaip ir lotynų ). Tai indoeuropietiška bendra šaknis. Taigi, lietuvių kalboje, kaip ir germanų kalbose, su šia šaknimi neturime vaiko, bet turime gimti(gemti),gimda (moters lytinius organai), giminė, gentis ( klanas ), gentainius. Spėju Leliwa neatsakė, nes nesuprato Jūsų minties gilumos. Kaip ir aš. Kodėl netinka minima šaknis?
Medžiotojai ir lytiniai organai čia niekuo dėti, atskiroje kalboje ta pati šaknis ėjo savais keliais. Ir Kind nėra joks blogis ar pajuokos objektas, tai irgi tos pačios šaknies darinys. Kun+ing(priesaga) pradžioje reiškė tiesiog gimėlį, palikuonį, paveldėtoją, vėliau priklausymą valdančiai šeimai (kilmingąjį). Jei neklystu, germanų kalbose iki šiol yra panašių žodžių, reiškiančių kilmę (herkunft?). O reikšmė "valdovas" - tai jau vėlesnė matamorfozė.
Kas dėl bendraindoeuropietiškumo, tai g>k atitinkamą dėsnį turi tik germanai.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software