Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Dar ir šiandien mes mėgstame pasididžiuoti garsiąja lietuviška tolerancija, kuri betgi pražudė imperiją ir vos nepražudė pačios tautos." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


KARALIUS VAINIKUOTAS
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Leliwa
Posted 2013-07-21 15:13 (#94263 - in reply to #94247)
Subject: RE: KUNI+ING YRA germaniškas žodisElite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
Vembras - 2013-07-19 13:55

Dėkui, tai parodo, kad germanų *KUNINGAZ < *KUNI, kuri yra pirminė šaknis, reiškianti:
vaiką, lytį, moters lytinius organus, giminę, klaną, šeimą, vėliau geriausią medžiotoją, šeimos galvą, klano vadą ir galų gale KUNING - karalių.  


Taip ir nesupratote. Ar žinote kurioje nors kalboje tokią šaknį, kuri reikštų : vaiką, lytį, moters lytinius organus, giminę, klaną, šeimą, vėliau geriausią medžiotoją, šeimos galvą, klano vadą, karalių ?

Čia gi ne nostratika? Germanų *kun- atliepia lietuvių *gen- ( kaip ir lotynų ). Tai indoeuropietiška bendra šaknis. Tai tęsiam, ar ne?
Taigi, lietuvių kalboje, kaip ir germanų kalbose, su šia šaknimi neturime vaiko, bet turime gimti(gemti),gimda (moters lytinius organai), giminė, gentis ( klanas ), gentainius. Tačiau lietuvių kalboje ( kaip ir germanų kalbose ) nėra žodžio su šia šaknimi, kuris reikštų ir karalių. Tiesiog nėra. Nes to neleidžia padaryti semantika. Taip kaip semantika neleidžia paukščio vardu genys išvesti iš *gen- šaknies, kurios vediniai paduoti aukščiau.

Gaila, bet lietuvių kalba mums iš *KUNI duoda tik KŪNĄ (SŪNŲ?, ŠUNĮ?).  


Neduoda

KUNIGAIKŠTĖ, KUNIGAIŠTIS paliūdyti tik nuo XVIa. pabaigos: K. Sirvydas, J. Bretkūnas, M. Daukša. - vėliau Daukantas... 


Taip - K.Sirvydo žodyne yra toks žodis. Bet tai neįrodo to, kad toks žodis tik tada atsirado. Natūralu, jog senas ir plačiai vartotas žodis pateko į PIRMĄJĮ lietuvių kalbos žodyną. Beje - ten yra ir jau miręs žodis kūnybė.

Iki tol turime lotyniškus dux, nobile, princeps ar vokiškus iš Livonijos kronikos, ar slaviškus kniaz iš metraščių...  


O , šitą, hm :
...
(04093.) daß der kunic Myndowe
...
(04373.) den kummentûr von Kunigesberg.
...
(04450.) dem kunige Myndowen
...
(04452.) des vreute sich des kuniges mût.
...
(04625.) dô saiten sie iren kunigen sô,
...
(04628.) daß was den kunigen nicht leit.
...
(04653.) die kunige von Sameiten
...
(04659.) zû den kunigen uber al:
...
(04671.) der rede die kunige wurden vrô
...

Apie priesagą -ING turiu pastebėti, kad ji nėra tokia paprasta priesaga, o DIEVIŠKA priesaga:  


Tai wikipedinis bullšitas, prirašytas per neopagonis. 
Ir atskirkit - yra priesaga -ing, yra šaknis Ing-, reiškianti plyną ar lygią vietą. Tokia yra vietovardyje England.

O dėl priesagos -ing, tai pas germanus, ypač vietovardžių priesagos, yra prasmę turintys žodžiai:  


Ten sudurtiniai šakniniai sandai. Kaip lietuvių -kaimis, -kalnis, -galai, -baliai, -laukis ...

Iš priesagų matau tik :

-a; -ach; -atsch; -atz; -atzsch; -au; -aue; -by, -ei; -ey; -in; -ing; -ingen; -itsch; -itz; -itzsch;-ow; -ov;

Taip, kaip lietuviškame Medingėnai - tai yra priesaga.

Matote, kad dauguma yra prasmę turintys žodžiai: kalnas, tiltas, kaimas, akmuo, mškas ir tame tarpe - dievas ING 


Dievogala sakote ?

Deja - tai yra priesaga.

Plinijaus Ingaevones paminėjimas ir stulpelis iš runomis sudėto eilėraščio , kur pirma runa taip vadinama Ing yra gan neaiški - ir turime dievą.

Ing wæs ærest mid Est-Denum
Gesewen secgum, oþ he siððan est
Ofer wæg gewat; wæn æfter ran;
Þus heardingas þone hæle nemdun

Sandas Ing- germanų vardyne yra ypač populiarus. Pradedant švedų karaliumi Ingjald'u ir baigiant ing-warais ar dapkūnaitėmis.
 


Įvertinus Tamstos argumentus, vis vien manau, kad KUNING-KUNINGAIKŠTIS tema turi germaniškas šaknis.
Lietuvos kalbininkai šios temos neliečia, nes pradeda aiškėti, kad germanizmų mūsų kalboje yra truputį daugiau...
Tyli Zinkevičius, Karaliūnas...

Tačiau vienas senesnės kartos kalbininkas A. Sabaliauskas (V.Toporovo ir V.Ivanovo bendražygis ir kolega), nevyniodamas į vatą, 1994 metais savo knygoje "Iš kur jie?", drąsiai teigia:

Kad, kai lietuviai pramoko vartoti žodį KUNIGAS, jis reiškė - "vadas, valdovas".
Štai Jums iš kur Livonijos kronikos kunic, kunige, kuniges, kunigen...

Tokia šio žodžio reikšmė ir senojoje jo tėvynėje - VOKIETIJOJE.
Vokiška forma KUNIG - reiška "karalius" ir dabar atitinka DER KONIG.
Senoji germaniška forma buvo *KUNINGAZ,
kurios pirmasis sandas *KUNJA reiškė "giminė, gentis",
o priesaga -ING žymėjo tam tikrą, ypač kilmės priklausomybę.

Apibendrindamas, jis teigia, kad pirminė *KUNINGAZ reikšmė buvusi "valdovas iš kilmingosios giminės".


Tai labai grąžiai parodo karališkos dinastijos: YNGLINGai, MEROVINGai, KAROLINGai...
-ING germanams kilminga ir dieviška priesaga, tik lietuviams ji paprasta.

Sabaliauskas teigia, jau, kad jau II-III a. KUNINGAS imtas vartoti pas suomius ir estus.
Pas latvius iš vokiečių prigijo modernesnė forma KUNGS "ponas".
M. Daukša 1595 m. katekizme rašo: KUNGAS ant visų KUNGŲ.
Lietuviai KUNIGĄ, dvasininko prasme, ėmė vartoti nusižiūrėję į lenkus.


Smagu, kad savo mintims radau autoritetingą paramą.

Beje, paskelbsiu sensaciją, kad žodis KNYGA irgi susijusi su KUNIGAS.
Nes forma *KUNYGA manau, kad reiškė "KUNIGO-VALDOVO užsakymu rašomą METRAŠTĮ".Edited by Leliwa 2013-07-21 15:19
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software