Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Уничтожение прошлого, возможно, худшее из всех преступлений." Симона Вейль
- (Added by: Tomas Baranauskas)


KARALIUS VAINIKUOTAS
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Varaleiva
Posted 2013-07-21 21:19 (#94278 - in reply to #94272)
Subject: RE: Kuningas nėra germaniškas žodis


Veteran

Posts: 119
100105
kret - 2013-07-21 16:48

Varaleiva - 2013-07-15 12:22

Tamsta klysta ir klaidina kitus – dar kart skaitykite pateiktas aukščiau nuorodas.
Esmė tame, kad „kuningo“ germaniškumas užduoda daugiau klausimų nei atsako.
Faktai:
1. nėra patikimos germaniškos „kuningo“ etimologijos, tik prielaida (gan pritemta), kuri pati yra ginčytina.
2. estų, suomių bei karelų skolinių formos, kaip ir spėjama lietuvių paskolinta „kuningas“ forma, rodo labai seną posiskolinimo laiką, iki atsirandant patiems germanams: taigi hipotetinių protogermanų laikais.
3. istorija nežino faktų kada protogermanai yra valdę Lietuvos, Estijos, Suomijos bei Karelijos žemes.
4. archeologija nežino jokių protogermanų invazijos į šias žemes faktų.
5. priešingai, tais senais laikais yra arheologinių įrodymų apie gyventojų invaziją pietų Švedijon.
6. netgi tariamus protogermanų išsiplėtimo plotus reikėtų laikyti ginčytinais, atsižvelgiant į baltiškų vadnenvaržių paplitimo plotus, bei arheologines kultūras.
7. nėra pagrįsta ekonomiškai protogermanų ekspansija – iš ekonomiškai, gamtiškai ir gyvetojų skaičiumi skurdesnio krašto (kokiu buvo Švedija) į daug turtingesnius visais atvžvilgiais šiaurės Lenkijos plotus – reikėtų tai pagrįsti, ar vietiniai gyventojai išmirė? Kiek žinau, vietinų gyventoų išnykimo įrodymų nėra.

Tagi, esamus faktus peržvelgus, reikia pripažinti, kad „kuningo“ germaniškumas yra iš piršto laužtas: jokių įrodymu tam nėra.
Atsižvelgiant į naujų laikų istoriją bei politiką, tai visai neturėtų stebint: nacizmo ir šovinizmo laikais kito požiūrio ir negalima būtų tikėtis iš karingų ir šovinistiškai nusiteikusių vokiečių (kas akivaizdžiai matosi netgi iš jų specialistų etimologizavimų eigos).
...tiesa, va prūsiškas „konagis“ ar „konegis“ tikriausiai ir yra skolinys iš vokiečių kalbos. 


Kad suomiai turi gana seną germaniškų skolinių sluoksnį yra faktas.

Finnish has many layers of Indo-European loanwords. The oldest ones probably represent the Proto-IE stage. Later, Finnish has received loans from Baltic (e.g. morsian ’bride’, silta ’bridge’, kirves ’axe’, härkä ’ox’ etc.) and Germanic languages. Many Germanic loans are technical terms (e.g. rauta 'iron' and laiva 'ship') or connected with organized society and power (e.g. kuningas ’king’, ruhtinas ’prince’, hallita ’to rule’, tuomita ’to judge’).
šaltinis

Čia yra šio žodžio paplitimo sąrašas (įskaitant ir ten kur jis paplitęs kaip skolinys).
From *kunją +‎ *-ingaz, 'someone of the family'.

sąrašas

citata iš ten pat:
From earlier *kuninkas, borrowed from Proto-Germanic *kuningaz. As Finnish seems to be a very conservative language (i.e., it usually retains the basic structure of the language it had borrowed from), the Finnish word shows how a masculine noun looked like in the Common Germanic language.

dar:
Jūs klystate, kad nėra patikimos etimologijos:
From Middle English kin, kyn, ken, kun, from Old English cynn (“kind, sort, rank, quality, family, generation, offspring, pedigree, kin, race, people, gender, sex, propriety, etiquette”), from Proto-Germanic *kunją (“race, generation, descent”), from Proto-Indo-European *ǵenh₁- (“to produce”). Cognate with Scots kin (“relatives, kinfolk”), North Frisian kinn, kenn (“gender, race, family, kinship”), Dutch kunne (“gender, sex”), Middle Low German kunne (“gender, sex, race, family, lineage”), German Künne, Kunne (“kin, kind, race”), Danish køn (“gender, sex”), Swedish kön (“gender, sex”), Icelandic kyn (“gender”), and through Indo-European, with Latin genus (“kind, sort, ancestry, birth”), Ancient Greek γένος (genos, “kind, race”), Albanian dhen (“(herd of) small cattle”).


Tai gali būti 13 a. skolinys, kaip teigia Baranauskas savo video (vokiečiai tuo metu kuning pavertė kunig) arba senesnis skolinys. Jei tai senas skolinys, nemanau, kad to vieno žodžio kilmei pagrįsti reikalingos dar neatrastos masinės ekspansijos / migracijos. Mes kalbam apie vieną žodį su visokiomis skolinimosi galimybėmis (kaip pvz. per tarpininkus). Nepamirškit, kad žodynas yra lengviausiai kintanti kalbos dalis. 


Biškelį ir aš pasišaipysiu:

Žiūrėkite išversiu visą šią pangermanišką propagandą į lietuvišką, ir pastebėkite, ji taps įtikimesnė ir pagrįstesnė, nes sumažės hipotetinių prileidimų (pastebėkite kiek sumažėjo žvaigždučių prie žodžių), bei kalbiniai duomenys derinsis prie arheologinių, geografinių bei istorinių, be to, akivaizdžiai pamatysiste, ko yra verta pangermanistika:

Suomių kalbos turi gilų sen. lietuvių skolinių sluoksnį. Seniausias, tikriausiai siekia patį seniausią baltišką lygmenį. Ir vėlesniu laiku, suomiai skolinosi iš baltų kalbų (pvz. morsian ’marti’, silta ’tilta(s)’, kirves ’kirvis’). Daug baltų kalbų skolinių yra techniniai terminai (pvz. rauta 'rauda (rūda) „geležis“' ir laiva 'laiva(s)') arba susiję su bendruomene ir valdžia (pvz. kuningas ’kuningas (valdovas)’, ruhtinas ’draugtinas, draugotinis „draugų (draugonės) vadas“’, hallita ’valdyti, valinti, galinti’, tuomita ’teisėjas „Daumantas“’(čia teko paspėlioti iš „lempos“, nes neradau oficialios etimologijos, bet manau, gavosi ne blogiau nei vokiečiams)).


Čia yra šio žodžio paplitimo sąrašas (įskaitant ir ten kur jis paplitęs kaip skolinys).
Iš kaun- +‎ -ingas, '„kauningasis“, kas išsiskiria kovingumu, karo žygiais'

sąrašas

citata iš čia pat:
Iš sen. lietuviško kauninkus, kilusio iš sen. lietuviško kauningas. Suomių kalbos išlaikė seniausias sen. lietuviškų žodžių lytis, nepakeitę.

dar:
Jūs klystate, kad nėra patikimos lietuviškos etimologijos:
From Middle English kin, kyn, ken, kun, from Old English cynn (“kind, sort, rank, quality, family, generation, offspring, pedigree, kin, race, people, gender, sex, propriety, etiquette”), from lithuanian kūna(s) (“race, generation, descent”), from lithuanian gam- (“to produce”). Cognate with Scots kin (“relatives, kinfolk”), North Frisian kinn, kenn (“gender, race, family, kinship”), Dutch kunne (“gender, sex”), Middle Low German kunne (“gender, sex, race, family, lineage”), German Künne, Kunne (“kin, kind, race”), Danish køn (“gender, sex”), Swedish kön (“gender, sex”), Icelandic kyn (“gender”), and through Indo-European, with Latin genus (“kind, sort, ancestry, birth”), Ancient Greek γένος (genos, “kind, race”), Albanian dhen (“(herd of) small cattle”).


Tai gali būti 13 a. skolinys, kaip teigia Varanauskas savo filme (vokiečiai tuo metu kuningą pavertė kunig) arba senesnis1 skolinys. Jei tai senas skolinys, nemanau, kad to vieno žodžio kilmei pagrįsti reikalingos dar neatrastos masinės ekspansijos / migracijos. Mes kalbam apie vieną žodį su visokiomis skolinimosi galimybėmis (kaip pvz. per tarpininkus). Nepamirškit, kad žodynas yra lengviausiai kintanti kalbos dalis
.


Edited by Varaleiva 2013-07-21 21:38
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software