Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "We can draw lessons from the past, but we cannot live in it." Lyndon B. Johnson (1908 - 1973), December 13, 1963
- (Added by: Tomas Baranauskas)


KARALIUS VAINIKUOTAS
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Bolia
Posted 2013-07-23 20:47 (#94336 - in reply to #94298)
Subject: RE: Kuningas nėra germaniškas žodis500500500500200100101010
Labai tamsu. Taip tamsu, kaip ir gatvė atveju. 

Kiekvieno tunelio gale yra šviesos. Tereikia nebijoti iki jos eiti .
Apibrėžimas baltų-germanų bendrybė savaime stumia mus į senesnius laikus. O kas tuo metu germanai? Patys vokiečiai nedrįsta kildinti proto-germanų anksčiau, nei keli šimtmečiai iki Kristaus. Ir atsirado jie iš kur? Keltų, baltų ir, tebūnie, mitinių ilyrų mišinys? Iš čia ir giminystės, ir bendrybės, iš čia pat ir skirtumai. Tik kuningo terminui būtinas ir pats kuningas, o archeologai sutartinai šaukia, kad pirmieji kilmingo sluoksnio požymiai Lietuvoje atsirado tik prasidėjus naująjai erai (kunigaikščių kapai etc.). Tai daugmaž sutampa su gotų migracijomis.
Pritariu, tamsu. Bet Hermanaricus valstybė - vienintelė galimybė paaiškinti kuning pas germanus, baltus, slavus ir finus. Net jei (ypač jei) tai baltiškas žodis.


Bet iš kur kuningas mažlietuvių žodynuose? 

Tai kad ne tik pas mažlietuvius, pagal LKŽ jo ir kitur rasta pavieniais paminėjimais. Dar reiktų geriau perpurtyti tarpūkario Lietuvos grožinę literatūrą, net aš viena smegenų puse atsimenu kažkur skaitęs, kaip klebonai drausdavo net netyčia kunigą kuningu vadinti, nes asocijuodavosi su kūningu, t.y. nusipenėjimu.
O konkrečiai mažlietuviai galėjo kuningas irgi tiesiai iš gotų paimti, kaip artimiausi jų kaimynai.


Todėl, kad ne ta pati šaknis. (...)
gim-ė→gim-ėlis→gim-ėlingas→kilmingas ? gim-lė > kil-(m
Pateikiau panašias ekvilibristikas, kurias pateikinėja germanistai, kad rastų *kuningaz šaknį žodžiuose su kind- kamienu. 

Vienas nesusipratimas dar nėra ekvilibristika. Žinoma kad KIND kita šaknis (ir ko Jūs jos įsikibote?), net pr.germ. šaknis kita - *kundiz. Tik va *kundiz ir *kuningaz yra kilę iš tos pačios *kuni, kuri iš ide. *genh-. Vėlesni konungai (kongai) ir kyningai (kingai) atsirado lokalinėse germanų kalbose pagal atitinkamus dėsnius. Ir taip netinka?


Taip pat aišku, kad to žodžio lietuviai negavo iš germanų. Kaip ir aišku, jog jokių formų jie nepasidarė slavų kalbų pavyzdžiu. Todėl, kad tokios ekvilibristiškos formos kaip K U N I G A I K Š T I S neįmanoma pasidaryti iš jokio žinomo slavų kalbos žodžio. 

Gavo ar negavo - klausimas dar neužbaigtas. O kaipgi dėl Tamstos minėto "kunigo su akstimi"? Jis gi skiriasi nuo kunigo "be aksties" (dvasininko). Dar galiu priminti "Aisčių kunigas".
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software