Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kaip ir Gyvenimo logikos partiją, Reformų partiją galima laikyti "vilnietiškomis" marginalijomis, kurie nuo "kaunietiškų", dažniausiai propaguojančių nacionalizmą, skiriasi potraukiu tiesiog nusišnekėti." Vitalijus Kanapeckas, "OMNI laikas" (2002)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


KARALIUS VAINIKUOTAS
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Varaleiva
Posted 2013-07-25 17:05 (#94388 - in reply to #94387)
Subject: RE: Karlas Didysis – pasaulio garsenybė, išradėjas, mokytojas...


Veteran

Posts: 119
100105
Leliwa - 2013-07-25 13:44

Varaleiva - 2013-07-25 11:21

Leliwa - 2013-07-25 09:27

Varaleiva - 2013-07-24 19:06

Šiaip įdomu, ar tamsta irgi tiki tokia pasakėle (laisvai paaiškinamai perpasakoju):
kad Karlas Didysis išrado karaliavimą ir visus kitus norinčius to darbo išmokė, dar liepė savo vardu tą darbą vadinti – gi iki jo žmonės nemokėjo karaliauti, a nei nežinojo, kas tai per dalykas, taigi ir pavadinimo tokio jiems, aišku, nereikėjo. Taigi, taip iš tikrinio žmogaus vardo „Karl“ kilo bendrinis terminas „karalius“ ir veiksmažodis „karaliauti“. 


Kas akivaizdu, tai akivaizdu.
Vakar dar pavarčiau paskutinį - 6 leidimą "Lietuvių vardų kilmės žodyną" ir ties vardu KAROLIS parašyta:
kad iš KARLO D. kilo, bet paminėta ir lotynų COROLa ir germanų KERL.
Vadinasi, autoriai Kazys Kuzavinis ir Bronys Savukynas (su Z.Zinkevičiaus priežiūra) nėra 100 proc. garantuoti dėl KAROLIS iš KARL (KAROLUS) kilmės.
Jie pažymi ir lotyniškos kilmės versiją iš COROLa "vainikėlis" galimybę.

Manau, kad seka tokia:

Antikos laikais, gerokai dar prieš mūsų erą, romėnai, graikai, visokie Anatolijos kraštų valdovai, lot. COROL, CORONA, CORONATIO "vainikuodavo - karūnuodavo" savo valdovus.
Vėliau germanai, dėl glaudžių kontaktų su Roma, perėmė tą tradiciją.
Ir pradėjo duoti vardus savo vaikams KARL.
O dar vėliau slavai pasidarė iš to KRAL ir KORONA.
O mes iš jų KARALIŲ ir KARŪNĄ...

Iki krikščioniški germanų (o gal ir baltų?) KUNINGAI galvas puošė ŠALMAIS su RAGAIS, šalmais su ŠERNAIS, šalmais su SPARNAIS, šalmais su UODEGOMIS.
Ar yra kitokių galvos variantų?

Tarp kitko KAROLIAI irgi skolinys iš slavų.
Lietuviai sako: VĖRINYS.
 


Didžiausias tamstos versijos trūkumas, kad sen. romėnų valdovai nesikarūnavo karūnomis, o vainikavosi šakelėmis su lapais, taigi germanų karūnuotis negalėjo išmokinti.
Kas dėl visokių žodžių skolinimosi iš (krikščionių) slavų, kurie pasiskolino iš (krikščionių) germanų, kurie pasiskolino iš (apsikrikštijusių) lotynų – daugeliu atvejų tai tik propogandinės Vatikano-Romos pasakėlės, tikslu išpūsti krikščionybės kultūrinę įtaką pasauliui. Faktiškai, gi krikščionybė viską yra perėmusi-nukopijavusi iš senesnių laikų, kaip ir faktas, kad sen. Romėniškoji kultūra nebuvo pirmoji Europos civilizacija. Ta katalikiškoji propagandinė mašina sukasi virš tūtstančio metų, iškreipdama praeitį savo naudai bei naikindama visa kas jų susigalvotai „tiesai“ prieštarauja. Krikščioniškasis fanatizmas sunaikino senąją mūsų kultūrą, tos politikos vykdytojai (ir grobikai) buvo lenkai ir vokiečiai (su visos krikščioniškosios Europos parama). Todėl, faktai pateikiami mūsų senovinės kultūros priešų turi būti vertinami atatinkamai – įpatingai kritiškai ir griežtai.
... taigi, prašyčiau, prie kiekvieno teiginio pateikti įrodymus – maža pasakyti tas žodis „iš slavų“. 


Taip, kalba ir eina apie ikikrikščioniškus laikus - I a. pr.m.e. ir seniau.
Taigi, Jūs teisus, kad romėnai ir kiti to laiko ir regiono pagonių valdovai vainikavosi lauro šakelių vainikėliu (pagamintas toks vainikas būdavo iš aukso).
Tas vainikavimo procesas vadinosi: CORONATIO, o pats vainikėlis COROLa.
Ar dar Tamsta nematote, kad čia akivaizdi reikšmė KARŪNavimas ir KARALius.
Po to vėliau krikščionys, tą vainikavimą irgi naudojo: prieš dedant tikrą KARŪNA KARALIUS buvo trumpam vainikuojamas arba bažnyčios aukštieji vadovai suteikdavo teisę VAINIKUOTIS. Pas rusus, tai išliko iki šių dienų santuokos reikšme: идти под венец, венчаться.

Gerai imkime kitokį požiūrio kampą, kažkada virvelininkų kultūrose buvo tradicija VAINIKUOTIS.
Šventyklų vaidilutės nešiojo vainikus, jaunuosius tuokdavo irgi vainikuodavo ir tą vainiką vadino: KARŪNA.
Taigi mūsų KARŪNA ir yra VAINIKAS, tik vainikas yra skolinys iš slavų - веник, венок на голову...
Tada visi CORONATIO, COROLa yra skoliniai iš baltų ir t.t. 


Tamstos išvedžiojimų bėda – įrodymų „kabėjimas ore“. Derėtų, prieš remiantis kokiu žodžiu kaip įrodymu, pasidomėti to žodžio istorija, laikmečiu, geografija, socialine aplinka, reikšmėmis, etimologija ir sinonimais (pageidautina). Tamsta gi ant hipotezių stato kitas hipotezes – tokiu būdu galima „įrodyti“ ką tik nori... Taigi, nepritinka viduramžių lotynų kalbos žodžiu (skoliniu) grįsti sen. Romos kultūrines realijas:

coronation (n.) Look up coronation at Dictionary.com
late 14c., from Late Latin coronationem (nominative coronatio) "a crowning," from past participle stem of Latin coronare "to crown," from corona "crown" (see crown (n.)).


crown (n.) Look up crown at Dictionary.com
early 12c., "royal crown," from Anglo-French coroune, Old French corone (13c., Modern French couronne), from Latin corona "crown," originally "wreath, garland," related to Greek korone "anything curved, kind of crown." Old English used corona, directly from Latin.
Extended to coins bearing the imprint of a crown (early 15c.), especially the British silver 5-shilling piece. Also monetary units in Iceland, Sweden (krona), Norway, Denmark (krone), and formerly in German Empire and Austria-Hungary (krone). Meaning "top of the skull" is from c.1300. Crown-prince is 1791, a translation of German kronprinz.

– etimologijų pavyzdžiai iš: http://www.etymonline.com/index.php
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software