Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Karaliaučius < Королевец
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Liaudas
Posted 2013-08-22 11:39 (#94583 - in reply to #94580)
Subject: RE: Karaliaučius < КоролевецExtreme Veteran

Posts: 599
50050101010105karãlius
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la., pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą [t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų k. pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskirų baltų kalbų raidoje.] Valdovai buvo vadinami žodžiais, pasiskolintais iš kaimyninių kalbų. ‘Karalius’ lie. karãlius ≤ br. korólь, o la. ķéniņš iš v. v. könink.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 232
Antraštė:
karãlius
Straipsnelis:
Situacija, kad tie patys žodžiai tam tikrame regione gali turėti tiek a, tiek o garsus, slavų lietuvių skolinimosi santykių srityje yra kasdienybė, plg., pvz., lie. grõmata iš sl. gramota arba lie. karãlius iš r. koró (resp. br. karó).
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 232
Antraštė:
karãlius
Reikšmė:
king
Straipsnelis:
Lie. karãlius ‘king’ ir analogiškas la. karalis atspindi rytų slavų (sl.) *korl ̕ь ‘(Franconian) king’.
Šaltinis:
Blažek 2006, 516
Antraštė:
karaliūs
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamos lietuviškos glosos 1501 m. mišiole. Fiksuojama archajiška forma nom. pl. Karaluus ‘karaliai, sen. karãliūs’.
Šaltinis:
Narbutas, Zinkevičius 1989, 336


– pastebėkite, tik lenkas rašo pie skolinimąsi, niekaip jo nepagrįsdamas, kiti iš vis tik užsimena apie tą žodį. Ir nė vienas iš tų autorių nepateikia (net be įrodymų) jokios etimologijos!
O kodėl? – atsiverskite kokį kalbotyros vadovėlį, kur aiškinam kaip nustatoma žodžio etimologija.
...apie mokslinę etimologiją:
http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=5246&mid=94584...
...čia tam atvejui jei kas nežino kaip atrodo žodžių etimologijų aprašymai:
http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=etymo...

Edited by Liaudas 2013-08-22 14:23
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2018 PD9 Software