Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


AMALAS - Viscum album
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Arūnas Armonas
Posted 2013-09-27 00:58 (#94748 - in reply to #94747)
Subject: RE: AMALA


Elite Veteran

Posts: 1041
500500101010102 mala (la. mala) sf. G96, LsB214, LVII555 pakraštys, krantas: Žuvėdų arba danų karalius įstatė draugiją, arba kekundę, sargų, kurie sergėtų nuo antpuolių pašalius, arba malas, jo pasviečio ir jo salų

Apie MALA, kaip krantą, Jūs teisingai pastebėjote - latvių JŪRMALA yra geriausias to pavyzdys.

Bet ostrogotų karalaitės varde AMALASVINTA "pakrantė"- tai visiškai nelogiška.
Kas gi dūkrą pavadins ŠVENTĄJA PAKRANTE?
Ostrogotai gi prie jūros IV-V amžiuje negyveno?

 Būtent nuo jūros jie atėjo, 3 laivų legenda, Scandza..

Omala Šventa, Motė šventa su krantais nieko bendro neturi. Omala lietuvninkų tarme mamala, močiutė. Galbūt ir šventoji globėja, užtarėja.

õmama (vok. dial. omama) sf. (1) Gr žr. 3 oma: Õmama sena, reik mylėti Šlu. Mano omama sakydavo: kas su gandrais iškyla, tas su varnomis nutupia I.Simon.

3 ×oma (vok. Öma) sf. tėvo ar motinos motina, senelė: Oma, jie jau ateina – visi! I.Simon.

×amavóti, -ója, -ójo (hibr.) tr. žadinti, raminti, maldyti: Jį amavók kap mažą vaiką Smn. Tu šį vaiką tai baisiai ir myli – amavóji ir amavóji Užp. ║ refl. gerintis: Prie šito šunio labai reikia amavótis Km.
×nuamavóti tr. nuraminti, numaldyti: Nuamavok vaiką, kad nerėktų An.
×paamavóti tr. pamaldyti, prižiūrėti: Tu paamavók vaikus, o aš išbėgsiu vandenio Skp.

Edited by Arūnas Armonas 2013-09-27 01:12
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2019 PD9 Software