Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Events in the past may be roughly divided into those which probably never happened and those which do not matter." William Ralph Inge (1860 - 1954)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Lietuva ar ''vaizduotės regionas'' ?
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Arūnas Armonas
Posted 2013-11-06 16:26 (#94859 - in reply to #94849)
Subject: RE: Lietuva ar ''vaizduotės regionas'' ?


Elite Veteran

Posts: 1041
50050010101010
laimonas - 2013-10-30 13:05

Iškilo vienas klausimas. Kodėl iki pat XVI a. reformacijos kada Vokiečių ordinas patapo protestantiška kunigaikštyste nebuvo paminėti lietuvninkai? Iki XVI a. težinoti skalviai, kuršiai ir prūsai. Ir staiga atsiranda lietuviai kuriems sakomi pamokslai ir leidžiamos knygos. Nė viename šaltinyje iki pat XVI a. pradžios Vokiečių ordinas nemini gyvenančių lietuvių. 


Jūs labai klystate, lietuvninkai minimi ten nuo pat pradžių, t.y. nuo kryžiuočių atsibeldimo 13a. pirmoje pusėje ir nuo dar seniau.

Nautemero epizodas 1009m. taip vadinamas pirmasis Lietuvos paminėjimas, įvyko būtent ten.

Pvz čia https://www.google.lt/search?q=mendolphus+rex&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=...

galite rasti visą eilę paminėjimų kad Mendolphus, šita "šaliaistorinė" ypata buvo prūsų arba lietuvninkų karalius. Lenkų kronika labai aiškiai rašo kad Mendolphus pasitraukė iš "vaizduotės regiono" 1260m. Bet valdiškai istorijai šaltiniai vis dar nesvabu, ji kol kas temoka nusirašinėti ir atkartoti svetimas "aksiomas", vis dar nedrįsta peržengti LTSR sienų: http://lt.wikipedia.org/wiki/Mindaugas#Mindaugo_kilm.C4.97_ir_gimin...

Gediminaičių vardų geografiją aš jau pateikiau.

Pskovo metraštis mini Algirdą "su savo liettuvninkais".

Tą patvirtino ir pats Vytautas, teigdamas kad Sūduva iki Osos upės yra jo tėvonija ir jis jos niekam neatiduos. Juk jis ten su savo žmonėm kurį laiką gyveno, krikštijosi, pasistatė pilį ir paskui nenorėdamas palikti ordinui ją sudegino.

Taigi ten minimi ne šiaip lietuviai o LIETUVOS KARALIAI. Jie visi kilę iš ten.


Edited by Arūnas Armonas 2013-11-06 18:33
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software