Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Hegel was right when he said that we learn from history that man can never learn anything from history." George Bernard Shaw (1856 - 1950)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Lietuva ar ''vaizduotės regionas'' ?
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Leliwa
Posted 2013-12-30 01:48 (#95065 - in reply to #94859)
Subject: RE: Lietuva ar ''vaizduotės regionas'' ?Elite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
Arūnas Armonas - 2013-11-06 13:26

laimonas - 2013-10-30 13:05

Iškilo vienas klausimas. Kodėl iki pat XVI a. reformacijos kada Vokiečių ordinas patapo protestantiška kunigaikštyste nebuvo paminėti lietuvninkai? Iki XVI a. težinoti skalviai, kuršiai ir prūsai. Ir staiga atsiranda lietuviai kuriems sakomi pamokslai ir leidžiamos knygos. Nė viename šaltinyje iki pat XVI a. pradžios Vokiečių ordinas nemini gyvenančių lietuvių. 


Jūs labai klystate, lietuvninkai minimi ten nuo pat pradžių, t.y. nuo kryžiuočių atsibeldimo 13a. pirmoje pusėje ir nuo dar seniau.

Nautemero epizodas 1009m. taip vadinamas pirmasis Lietuvos paminėjimas, įvyko būtent ten.

Pvz čia https://www.google.lt/search?q=mendolphus+rex&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=...

galite rasti visą eilę paminėjimų kad Mendolphus, šita "šaliaistorinė" ypata buvo prūsų arba lietuvninkų karalius. Lenkų kronika labai aiškiai rašo kad Mendolphus pasitraukė iš "vaizduotės regiono" 1260m. Bet valdiškai istorijai šaltiniai vis dar nesvabu, ji kol kas temoka nusirašinėti ir atkartoti svetimas "aksiomas", vis dar nedrįsta peržengti LTSR sienų: http://lt.wikipedia.org/wiki/Mindaugas#Mindaugo_kilm.C4.97_ir_gimin...

Gediminaičių vardų geografiją aš jau pateikiau.

Pskovo metraštis mini Algirdą "su savo liettuvninkais".

Tą patvirtino ir pats Vytautas, teigdamas kad Sūduva iki Osos upės yra jo tėvonija ir jis jos niekam neatiduos. Juk jis ten su savo žmonėm kurį laiką gyveno, krikštijosi, pasistatė pilį ir paskui nenorėdamas palikti ordinui ją sudegino.

Taigi ten minimi ne šiaip lietuviai o LIETUVOS KARALIAI. Jie visi kilę iš ten. 


Klausimas: Kur JI buvo ir kiek rūpėjo JIEMS Lietuva?

1283 m. kryžiuočiai 8 mėnesius laikė apgulę svarbiausią jotvingių pilį – Šiurpilį.
Ir po išdavystės ją paėmė ir sunaikino, tuo įtvirtindami jotvingių genocidą.


Kodėl Būtigeidis ar Butvydas su sūnumis Vyteniu ir Gediminu neatėjo išgelbėti?
Juk Šiurpilis, tai Lietuvoje - tik 120 km nuo KAUNO, o ne kur nors už Vyslos?
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software