Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Mes, lietuviai, esam mįslinga tauta. Mes vis dar savo dvasioje tebesiblaškom tarp buvusių valdovų imperinės pilies ant Gedimino kalno ir susmegusios į žemę vargdienio lūšnos, vis dar nedrįsdami praverti langų ir mesti drąsų žvilgsnį į Lietuvos rytojaus viziją." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Lietuva ar ''vaizduotės regionas'' ?
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Vembras
Posted 2014-01-08 16:19 (#95114 - in reply to #95111)
Subject: RE: Lietuvių ribos pagal Vilhelmą Modenietį (1243)


50050050010050101010
O kur dar? Liksiu skolingas ir neapsakomai dėkingas, jei nurodysite tiksliai. 


Tamsta gi pats davėte nuorodas. Jos čia:
http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=5277&mid=95049...

Scriptores Rerum Silesiacarum → Mendolfus Rex, kai kituose to puslapio skirsniuose skaitome apie įvairius dux tipo valdovus.

Boguphali II, Episcopi Poznaniensis, Chronicon Poloniæ → Mendolphus Rex, o greta - dux Boleslaus


Nesu įsigilinęs į šaltinių datavimus. jei Tamsta esate - kuris yra pirminis? Žinutės praktiškai identiškos Vigando kronikai.

Gali būti, jog į Ordiną priimti lietprūsiai© tą kartą nuo jo atsimetė ir prisijungė prie lietuvių.

Siūlau apsvarstyti tam tikrus mano stebimus lingvistiškai politiškus apsireiškimus senuosiuose šaltiniuose.

Pirmas apsireiškimas. Visos žemės, vienaip ar kitaip patekusios Ordino valdžion p a k i š a m o s po Pruße teritorine sąvoka.

Antras apsireiškimas. Visi "betaučiai" yra protėnai© ar prūsai, kol jie paklūsta Ordinui ir laiko tikėjimą. Apleidę jį - paradigmiškai pereina į lituanų pusę.

Todėl ir klausiu - kodėl ?  

No comments. Jei jau įvedat naujas iki Tamstos niekam nežinomas ir negirdėtas sąvokas, tai bent pasistenkit jas kaip nors įtikinamiau ir detaliau formalizuoti. 


Gal ne taip gražiai lietuviškai surašiau - bet man lyg ir suskaitoma.
Paaiškinimas:

L I E T P R Ū S I S ( dgsk. lietprūsiai ) - teikiamas naujadaras . Tai sutvėrimai, gyvenę ir lakstę teritorijose, apimančiose dabartinę Karaliaučiaus sritį ir Šiaurės Rytų Lenkijos kampą. Nuo mums įprasto lietuvio tuo metu skyrėsi neypatingai daug . Lingvistiškai tapačios gentys.

Pruße - tai dirbtinai sukurta sąvoka, skirta apibūdinti teritoriją, plytinčią į rytus nuo Vislos. Litua taip pat ( pirminiame etape ) tilpdavo į šią savoką. Vėliau, geopolitiškai nepavykus apjungti šiasšiaurės ir pietų osetijas sąvokas teko atskirti. Tų teritorijų gyventojai , iš principo mažai kuo skyręsi, nuo tos akimirkos visam laikui nešiosis tautovardžius , padiktuotus svetimųjų raštuose. Ta aborigenų dalis, kuri liko "vakarų vokietijoje" - vesiai - tapo prūsais, na o osiai tapo lietuviais.

P R O T Ė N A S - tai toks gyvo sutvėrimo tautovardis, aptinkamas kronikose ( dažniausiai daugiskaitos kilmininke ) kaip Pruthenorum . Juo apibūdinami netikėliai, kurie gyvena teritorijoje, kuri priklausomybiškai yra Pruße, bet nepaklūsta savo padėjimui ir išdykauja ginkluoti. Tai savotiški partizanai, veikiantys savo teritorijoje. Protėnas nėra pastovi sąvoka, o kintama. Pasidavęs protėnas iš bandito tampa taikiu kolūkiečiu ( prūsu ). Pabėgęs į Rytus tampa lituanu. Sutvėrimas ganėtinai nuskriaustas, nes jam nėra priskirta šalies, kurioje jis galėtų gyventi. Šalies PRUTHENIA nėra. Yra tik Pruße.

Ar aiškiai padėsčiau?
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software