Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "We are not asking for a complete opening of NATO’s door, just a small enough opening so that Lithuania can get through it." Lithuanian Prime Minister Gediminas Vagnorius, speaking to journalists in July, 1998
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Lietuva ar ''vaizduotės regionas'' ?
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Kriwis
Posted 2014-01-13 13:57 (#95163 - in reply to #95162)
Subject: RE: Lietuvių ribos pagal Vilhelmą Modenietį (1243)Expert

Posts: 1941
50050050020020010101010
Prūsai tokiu vardu pirmąkart minimi IX amžiuje: vadinamojo Bavarų Geografo Bruzi „prūsai“17. Vėliau (apie
965 m.) prūsus vardu Burūs mini Ispanijos keliautojas Ibrahim-ibn-Jokūbas, kuris arabiškai, be kita ko, rašo: „Prūsų (Burūs) sodybos yra prie Okeano (Baltijos jūros). Jie turi savo kalbą ir (savųjų) kaimynų kalbų nemoka“18. Iš laikotarpio tarp 985–996 m. turime vardą Pruzze19. Po 997 m. (matyt, XI a. pradžioje) minima Pruze20; iš tų pačių laikų pažįstami Pruzzorum (fines) „prūsų (kraštą)“ 21 bei Pruzziae (deos)21 „Prūsų (dievus)“, Pruzis22 (dgs. naud.), Pruzorum (terris)23 „prūsų (žemėms)“, Pruzos (dgs. gal.)24, Prucorum25, Pruciam (vns. gal.)26 ir t. t. Adomas Brėmeniškis (XI a.) rašo: „Semland... hanc inhabitant Sembi vel Pruzzi“27 („Semba... joje gyvena sembai arba prūsai“). Taip pat ir Nestoro (rusų) metraštyje (XI–XII a.) yra minimi Πроуси „prūsai“28. Reikia pasakyti, kad po X a. prūsų vardas istorijos šaltiniuose vis dažnėja ir dažnėja; nuo XIII a. turime jau gana daug žinių ir apie atskiras prūsų žemės sritis.

§ 6. Patys prūsų rašto paminklai savo tautos vardą išlaikė būdvardyje prūs-isk-an „ = prūs-išk-ą“ III29 ir būdvardiniame prieveiksmyje prūs-isk-ai „ = prūs-išk-ai“ III : šis žodis yra priesagos -isk- (= liet. -išk-, lat. -isk-) darinys iš daiktavardžio, prūsiškai skambėjusio, matyt, *prūs-ai; iš čia ir liet. prū́s-ai, lat. prū̃ši30 (taip pat – lotn.31 pruss-i32, vok. Prûzz-en33 > Preuss-en, lenk. prus-y, rus. прусси > пруссы ir kt.). Prūsų kraštą lietuviai vadina žodžiu Prūsai34 (plg. ir vok. Preussen, lenk. Prusy) arba Prūsa35 (= lotn. Pruzza)36 bei (aplotynintu) Prūsija37 (= Prussia). Vardu prūsai, bent jau iki XIII a., vadinasi ne visi Prūsų (Prūsos) gyventojai, o, kaip mano K. Būga38, – tik Pagudės39. 


http://www.prusistika.flf.vu.lt/zodynas/prusu-kalba/Maziulis_Prusai

Aukščiau pateikta santraukėlė, kurią didžiai gerbiamas profesorius Mažiulis pateikia. Jei neatmetam tų duomenų, turim konstatuoti faktą, kad "Prūsai" pakankamai įtakingi, jei jau kalbama apie juos, o ne atskiras gentis ar kaimelį. Ir jau žinomi iki Kryžiokų atsikraustymo.
Adomas Brėmeniškis (XI a.) rašo: „Semland... hanc inhabitant Sembi vel Pruzzi" 


Iš citatos akivaizdu, apie ką čia kalbama. Prūsam priskiriami sembai
Gaila, originalo neskaičiau, bet sklando ir tokia info:
Šioje dalyje taip pat minima prūsų gentis sembai – Adomas Brėmenietis juos aprašo kaip taikius, nevertinan
čius aukso, gyvenančius tarp pelkių, apsirengusius kailiais, garbinančius miškus ir šaltinius. Taip pat lygina getus su prūsais, kad šie irgi geria kumelių pieną su krauju. Apie kuršius rašo, kad jų namai pilni pranašautojų ir burtininkų 
 
[1].
http://lt.wikipedia.org/wiki/Adomas_Br%C4%97menietis

Bremenietis sembus prūsais vadina jau visu pusantro šimto metų anksčiau, nei atsirado ta politika su "mandatais" ir aiškiai atskiria kuršius. Bet lietuvių dar nepažįsta ?!
Šventosios Romos imperijos imperatorius Frydrichas II ir popiežius Grigalius IX Didžiajam ordino magistrui Hermanui fon Zalcai (Hermann von Salza) vadinamąja „Aukso bule“ perleido visas Prūsijos žemes, kurias Ordinui pavyks užkariauti. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vokie%C4%8Di%C5%B3_ordinas

Gal kas iš kolegų matė tą "aukso bulę" ? Kokios formuluotės joje naudojamos ?

Manau čia svarbi detalė, kad Adomas buvo iš Hanzos miesto Bremeno. Todėl akivaizdu, kad jam aktualūs prekybos regionai prie Baltijos...

Taigi manau yra faktas, kad Prūsų vardas buvo jau iki "mandatų" epochos ir jis buvo jau gan reikšmingas, susijęs su įtaka regione. Arūno įdėtas darbas yra gražus, bet sakyčiau akcentus reikia dėlioti lendant giliau į "turinį". Įtarčiau, kad "Prūsai" nebuvo vien "geopolitinė" savoka.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software