Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Mes, lietuviai, esam mįslinga tauta. Mes vis dar savo dvasioje tebesiblaškom tarp buvusių valdovų imperinės pilies ant Gedimino kalno ir susmegusios į žemę vargdienio lūšnos, vis dar nedrįsdami praverti langų ir mesti drąsų žvilgsnį į Lietuvos rytojaus viziją." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Lietuva ar ''vaizduotės regionas'' ?
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Kriwis
Posted 2014-01-17 13:27 (#95216 - in reply to #95214)
Subject: Matriarchatas....Expert

Posts: 1941
50050050020020010101010
Bolia - 2014-01-17 23:49

O ir pati matriarchato sąvoka užgimus feminizmo epochoje neturi jokio aiškaus pagrindo 

Atvirkščiai, matriarchato teorija gimė XIX amžiuje, ir jį įkvėpė feminizmą.
Ir nepamirškite amazonių, pas jas buvo pats rimčiausias matriarchatas. Rodos kažkur netoli Voronežo archeologai jau surado kelis amazonių kapus. 


Dėl feminizmo. Manau problematika yra didžia dalimi nusakoma taip:
Vėliau apibrėžti feminizmą bandė Jungtinės Tautos. [10] Tačiau viena iš unikalių feminizmo savybių, jo stiprybė ir silpnybė, yra jo nuolatinis priešinimasis būti apribotam apibrėžimo 


(Nežinau, gal dėl to, kad sakoma yra toks dalykas kaip moteriška logika)


Feminizmo istorijos esmė:

Klausimas, kiek laiko egzistuoja feminizmas, skiriasi nuo klausimo, kada istoriškai užfiksuota jo pradžia. [14] Tikėtina, kad feminizmas egzistavo tiek pat, kiek ir moterys, nepaisant to, kad pats žodis neįžengė į anglų kalbą iš prancūziškojo „féminisme“ net iki XIX amžiaus pabaigos. Jeigu plačiąja prasme feminizmo savoka apima moteris, veikiančias, kalbančias ir rašančias apie moterų problemas ir teises [15], tada mes galime matyti, kad šie dalykai yra tokie seni, kaip ir rašytinė istorija. Nelaimei, daugelio talentingų moterų indėlis į istoriją buvo užmirštas, tačiau šiuolaikinis išsimokslinimas šį pusiausvyros nebuvimą išlygina. Nors feministės rašytojos egzistavo visada, daugelis vienu iš pirmųjų darbų, kurį galima nedviprasmiškai pavadinti feministine filosofija, laiko Mary Wollstonecraft A Vindication of the Rights of Woman (1792 m.). 


O pamenat kaip baigėsi "Moterų partijos" projektas pas mus Lietuvoje?

Matriarchatas:

И. Бахофен выдвинул в работе «Теория материнского права» следующие положения:
у людей первоначально существовали ничем не ограниченные половые отношения, которые он обозначает термином гетеризм;
такие отношения исключают всякую возможность достоверно установить отца, и поэтому происхождение можно было определять лишь по женской линии — согласно материнскому праву, — как первоначально это и было у всех народов древности;
вследствие этого женщины как матери, как единственные достоверно известные родители молодого поколения пользовались высокой степенью уважения и почета, доходившей до полного господства женщин (гинекократии);
переход к единобрачию, при котором женщина принадлежала исключительно одному мужчине, таил в себе нарушение древнейшей религиозной заповеди (то есть фактически нарушение исконного права остальных мужчин на эту женщину), нарушение, которое требовало искупления или допускалось при условии выкупа, состоявшего в том, что женщина в течение определенного времени должна была отдаваться посторонним. 


Čia ir visas Matriarchato pagrįstumas Tik va kur čia moterų valdžia ?

Kitas autoritetas:
Моргановская периодизация стала основой для научного изучения доклассового общества и его перехода к классовому (цивилизованному). Морганом были открыты два принципиально различных типа обществ, сменявших друг друга в ходе общественного развития: первый по времени основан на личности и личных отношениях (фактически, речь идет о роде); второй основан на территории и частной собственности и представляет собой государство.
В «Древнем обществе» Морган обосновал свое открытие универсальности материнского рода, разбив тем самым господствовавшую до того времени теорию, согласно которой основной ячейкой человеческого общества была патриархальная семья, основанная на частной собственности и власти отца. Это открытие сыграло революционную роль в развитии этнологии и истории первобытности. Согласно Моргану, семейно-брачные отношения проходят в своем развитии путь от промискуитета через групповой брак к моногамии, а последовательно сменявшими друг друга формами семьи были кровнородственная семья, пуналуальная семья, парная и моногамная семьи. Несмотря на то, что гипотезы Моргана о существовании кровнородственный семьи и семьи пуналуа были опровергнуты, в целом его идеи о материнском роде и общей логике развития семьи стали общепризнанными.
Независимо от Маркса Морган фактически пришёл к материалистическому пониманию истории. Работа Моргана «Древнее общество» легла в основу одного из базовых марксистских трудов — книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»
 

Gražios teorijos.

Profesorės Gimbutienės stilius dar geresnis. Kaip puikus pavisdys yra jos teiginys apie " Rūpintojėlį " egzistuojantį Lietuvoje jau 4000 metų...... apie šio teiginio pateiktus įrodymus gal nekalbėkime. Bet plačiosios masė autoritetus drasiai cituoja.

Visas "Matriarchatas" susiveda tik į grynai teorinius fantazavimus ir tiek... Deje... Nes dasikapsčius iki "orangutangų" šeimos greičiausiai išvysime tikrajį matriarchatą

Amazonės :
Teigiama, kad per paskutinius XX amžiaus dešimtmečius britų kariai išprievartavo daugiau nei 1 500 Kenijos Samburu genties moterų. Svetimšalių išniekintas moteris genties vyrai atstūmė ir išmetė jas iš namų. Ilgainiui moterys pasiryžo pačios tapti atsakingos už savo likimus ir susivienijusios įkūrė kaimą, į kurį uždraudė įžengti vyrams – Umoją – kurio pavadinimas svahilių kalboje reiškia „vienybė“.
Čia moterys pirmą sykį galėjo išleisti savo vaikus į mokyklą, gerai maitintis ir atmesti vyrų reikalavimus apipjaustyti dukras ar jas ištekinti. Šis unikalus įvykis netrukus sudomino turistus, kurių dėka kaimas suklestėjo. Galiausiai Samburu genties vyrų vadas pasiūlė moterims susitaikyti, tačiau moterys išsyk atmetė pasiūlymą. Pavydūs vyrai nuolat puldinėja Umojos kaimą ir kelia jo gyventojoms daugybę sunkumų. Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/straipsnis/horizontai/moteru-...

Bet ar čia "matriarchatas" ?

P.S. O lietuvoje ir Britų imperijoje taip pat matriarchatas?

Edited by Kriwis 2014-01-17 13:56
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software