Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Mes, lietuviai, esam mįslinga tauta. Mes vis dar savo dvasioje tebesiblaškom tarp buvusių valdovų imperinės pilies ant Gedimino kalno ir susmegusios į žemę vargdienio lūšnos, vis dar nedrįsdami praverti langų ir mesti drąsų žvilgsnį į Lietuvos rytojaus viziją." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Stas Likuts Catechiſmus. Ar buvo prūsų kalba
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Bolia
Posted 2014-01-22 02:21 (#95245 - in reply to #95240)
Subject: RE: Kokias kalbas lyginam?500500500500200100101010
Jei tai būtų istoriškai susiformavusios atskiros kunigaikštystės, dabar tai būtų atskiros kalbos. Kaip lietuvių ir latvių. 

Visiškai teisingai. Niekas tam ir neprištarauja. Kalba - gyvas produktas, besikeičiantis, tobulėjantis, prisitaikantis. Kaip ir visa tą kalbą ugdanti tauta. Tai tik įrodo, kad kalba yra neatsiejama tautos ir jos kultūros dalis, ir kad negalima į ją žiūrėti kaip į nepriklausomą reiškinį. Jaunimas nesupranta senųjų tarmių? Tai normalu, jaunimas dabar gyvena modernesnį ir liberalesnį gyvenimą, tauta pasikeitė, keičiasi ir kalba, jiems nebereikia tų tarmių, nes jie nebegyvena taip kaip gyveno tėvai - kaimo glūdumoje šalia bulvių ir karvių (kaip žinia lietuvių kalbą išsaugojo paprasti kaimiečiai ir vargšai, visas lietuviškas elitas buvo nušluotas polonizacijų, rusinimų, okupacijų ir kitų negandų padarinių). Dabar tauta persiformuoja iš naujo, ir tai natūralūs procesai. O ir kam tos tarmės bereikalingos? Pusė ar žymiai daugiau LKŽ žodžių jau drąsiai galima išbraukti, nes niekas jų nebenaudoja ir nenaudos, jie vertingi tik kaip istorinis šaltinis.
Prūsai, tiesą sakant, vargu ar turėjo šansų ilgiau išlikti kaip tauta. Jei ne Ordino vergija, tai būtų praryję lenkai ir lietuviai. Pasaulyje išnyko nemažai tautų be pėdsakų, o šiai pažinti bent jau turimei nemažai kalbos paminklų. Ir nesvarbu kiek bendrų baltiškų žodžių beatsektumėm, visvien jie buvo skirtinga lietuviams tauta - skirtinga materialinė ir dvasinė kultūra, skirtinga fizinė išvaizda, skirtingi verslai ir t.t., normalu kad ir kalba skirtinga. Iš turimų kalbos paminklų tai akivaizdu, nors kai kas ir norėtų čia įžvelgti betikslį, bet globalų sąmokslą.


LDK formavosi įsiurbdama kitas tautas ir tautybes (...) ir susiformavo ta "lietuvių kalba" kuri pasiekė mūsų ausį. 

Tikslumo dėlei. Lietuvių kalba susiformavo dar prieš susidarant valstybei, ir nuo to momento buvo neatsiejama tautos dalis. Per visą tą laiką iki bendrinės kalbos ne kartą kardinaliai keitėsi mūsų tautos gyvavimo terpė (sukurti ir prarasti valstybingumai, religijų kaita, okupacijos), keitėsi kartu ir kalba, kas joje labai gerai atsispindi - skoliniai, svetimybės, naujadarai etc.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software