Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "История - это союз между умершими, живыми и еще не родившимися." Эдмунд Берк
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Stas Likuts Catechiſmus. Ar buvo prūsų kalba
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Tuskawas
Posted 2014-01-27 20:11 (#95276 - in reply to #95271)
Subject: RE: "Aisčius" fiziškai pakeitė "leičiai"?Expert

Posts: 2248
500500500500200101010105
Kriwis - 2014-01-27 12:18

nes juos ateiviai iš rytų ne asimiliavo, bet tiesiog fiziškai pakeitė 


Ką čia turite omenyje kolega? ir kuo grindžiate ?

E.Jovaiša "aisčiai Kilmė" 2012m. rašo:
Niekas ir niekada Brūkšniuotosios keramikos kultūroje nematė jotvingių protėvių. Apskritai Brūkšniuotosios keramikos keramikos kultūra yra menkai ištirta. Ji pažįstama tik iš gyvenviečių-piliakalnių tyrinėjimų. Iki šiol nenustatyti šios kultūros laidojimo papročiai. Nežinoma, ar šios kultūros žmonės savo mirusiuosius degino ar nedegino, laidojo pilkapiuose, duobėse ar pagaliau medžiuose, kaip yra aprašyta Sovijaus mite. Piliakalniais yra nusėtas milžiniškas baltų arealas, ir vien tikšia medžiaga remiantis daryti etnogenezės išvadas yra keblu. Kad ir ta pati keramika: brūkšniuotosios ir grublėtosios rasi ir žemaičių, ir jotvingių, ir lietuvių žemėse" 

kioje vietoje: Šiandien galima pasakyti, kad IIIa. yra ta riba, kai ši kultūra ėmė keistis. Tai liūdija Jotvingių- sūduvių atsikraustymas į šiaurinę kultūros dalį ir IIa. antrojoje pusėje prasidėjusi Vielbarko žmonių migracija į dešinyjį Vyslos krantą.bei dėl to atsiradę Vielbarko kultūrai būdingi palaidojimai Brūkšniotosios keramikos kultūros vakarinėje dalyje. Tų procesų atgarsiais reikia laikyti ir C3-D periodo (300-450m po kr. mano pastaba ) vakarų baltams skirtinus laidojimo paminklus toje Briūkšniuotosios keramikos kultūros dalyje, kuri yra šiandienos rytų Lietuvoje, o lietuvių pasirodymą buvusioje Brūkšniuotosios keramikos kultūros teritorijojereikia laikyti Didžiojo tautų kraustymosi rezultatu, kai petuose susiformavusios slavų gentys ėmė spausti, kaip tai nurodė R. Volkaitė-Kulikauskienė, rytų baltų gentis į šiaurės vakarus, link Rytų Baltijos.

Reikia pastebėti, kad gotų egzistavimo prie Baltijos E.Jovaiša išvis nedaleidžia, nes tam neranda jokių įrodymų. Vielbarko kultūra laiko baltiška. Tomo straipsnyje :
Viena iš esminių E. Jovaišos išvadų skelbia, kad Vielbarko kultūra buvo viena iš istorinių aisčių kultūrų drauge su Sembos-Notangos, Galindų, Vakarų Lietuvos, Nemuno žemupio, Centrinės Lietuvos kapinynų bei Šiaurės Lietuvos ir Pietų Latvijos pilkapių kultūromis. Vielbarko kultūra, kaip ir kitos aisčių kultūros, I–IV a. dalyvavo didžiojoje aisčių migracijoje ir plėtroje, teigia E. Jovaiša. Visos šios kultūros susiformavo baltų hidronimų plote ir tęsė ankstesnių bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus baltų kultūrų tradicijas. 


http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/tbaranauskas-naujai-prakalbinta...

Taigi kaip čia kas "fiziškai pakeista" ?
 
Fiziškai pasikeičia taip:

I tūkstantmečio pradžioje, prieš formuojantis pagrindiniams genčių junginiams, kurie, be abejo, turėjo svarbią reikšmę lietuvių kalbos ir jos tarmių susidarymui, dabartinėje Lietuvos teritorijoje buvo trys sritys, kurių gyventojai, nors ir labai artimi, pasižymėjo truputį skirtingais genų fondais. Vienokio genų fondo plotas driekėsi pajūriu ir apėmė kuršių bei prūsų genčių sąjungas, kitokio - vakarine Lietuvos puse ir užėmė Žemaitijos teritoriją, o dar kitokio plytėjo rytinėje ir pietinėje Lietuvos pusėje ir sietinas su jotvingiais bei būsimaisiais aukštaičiais. Per I tūkstantmetį antropologinių kompleksų arealai kito (2 pav.) ir tai galima aiškinti dvejopai: savaiminiais kaukolės morfologijos poslinkiais be gyventojų maišymosi (vadinamąja epochine tendencija) ir žmonių migracija.
Pirmoji prielaida atrodo nereali dėl kelių priežasčių.Beveik visame pasaulyje vyko savaiminis smegeninės formos apvalėjimas, arba brachikranizacija, ir visų kaukolės matmenų, ypač veido pločio, mažėjimas, arba gracilizacija . Lietuvoje priešingai - didesnėje teritorijos dalyje įsivyravo labai stambus (masyvus) pailgagalvių ir plačiaveidžių žmonių tipas, kuris Vidurio Lietuvoje (iki Dubysos) pakeitė taip pat hipermorfiškus, pailgagalvius, bet siauraveidžius gyventojus. Savo ruožtu prie Baltijos jūros gyvenusius apystambės, pusapvalės smegeninės ir siauro veido gentis nustelbė taip pat siauraveidžiai, bet stambios ir pailgossmegeninės žmonės. Taigi akivaizdi antropologinių kompleksų arealų slinktis iš rytų į vakarus, o tai galėjo įvykti tik migruojant gentims tokia kryptimi. Apie gyventojų kaitą liudija ir dviejų kapinynų medžiaga. Antai Lietuvos žiemgalių teritorijoje esančio Jauneikių senkapio medžiagą galima suskaidyti į ankstyvesnę (V-VII a.) ir vėlyvesnę (VIII-XI a.) serijas. Ankstyvesnės kaukolės hipermorfiškos, dolichokraniškos, siauraveidės („žemaitiškos"), o vėlyvesnės - ypač hipermorfiškos, dolichokraniškos, bet plačiaveidės („aukštaitiškos"). Žemaitijos viduryje esantis Maudžiorų senkapis datuojamas IV-V ir VIII-IX amžiais. Ankstyvesnės kaukolės yra apystambės, pusapvalės, siauraveidės („kuršiškos"), o vėlyvesnės - jau stambios, pailgagalvės, siauraveidės („žemaitiškos). Tai labai atitinka teiginį, kad „žemaičių tarmei atsirasti lemiamą reikšmę turėjo kuršių substratas" .


Šaltinis: http://archive.minfolit.lt/arch/11501/11633.pdf
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software