Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "The palest ink is better than the best memory." Chinese Proverb
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Stas Likuts Catechiſmus. Ar buvo prūsų kalba
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Bolia
Posted 2014-01-29 03:53 (#95291 - in reply to #95280)
Subject: RE: Sembai-Lietuviai500500500500200100101010
1. Kokius vienalaikius kūrinius lyginame? Kiek tų "niekatrosios giminės" pavyzdžių turime ?
2. Kt, kas čia paslėpta ? 

Vienalaikiai kūriniai - tai iš tos pačios epochos ir vietos. Prūsų katekizmai pradėti spausdinti 1545 metai, lietuviškas Mažvydo - 1547 metais. Vienalaikiškiau ir nebesugalvosi.
Prūsų kalboje buvo trys daiktavardžių giminės, ir tos niekatrosios yra daug pavyzdžių. Kaip ir archaiškos įvardžių genityvo formos, vokalizmo sistema, ir apskritai, daug senosios IDE leksikos. Jei norite sužinoti daugiau, neverskite manęs ieškoti pavyzdžių, aš gi ne kalbinykas, galvoje visko nelaikau, pasiskaitykite bet kurį baltistą ir viską rasite, prūsų atveju ypač rekomenduoju V.Mažiulį.


1. Kodėl nadruviai =lietuviai? Ką žinome apie nadruvių papročius? skaitlingumą? Kalbą? 

Nadruviai nėra lygu lietuviai, kitaip jie ir vadintųsi lietuviais. Bet nadruviai priklausė rytų baltams, tą rodo toponimai. O ir vėliau ten gyveno didžiuma lietuvninkai, kurių kalba nuo lietuvių ne kažkiek skyrėsi.


1. Kokie vokiečiai prūsų kaimynystėje? o gal dar tiksliau sembų? ir kada? 

Šalia Sembos pastoviai gyveno kokie nors vokiečiai: gotai (?), skiriai, vikingų kolonijos, danų faktorijos, Ordino pilys ir kolonistai. Iki XVI a. prisikaimynėjo pakankamai. Įtaka? Taigi menka, ką norėjau ir pasakyti.


Kuo remiatės? Jotvingiai- sūduviai nepasiekė Nemuno, kiek man žinoma.... 

Tai nelabai kuo yra remtis, tam ir klaustuką padėjau. Ateiviai bet kuriuo atveju buvo, apie tai byloja antropologinė kaita, jie buvo arba iš rytų, arba iš pietų, kur iki tol tokios kaukolės "gyveno". Kadangi rytuose labiau skyrėsi kultūra (pilkapiai, etc.), be to galima rasti pėdsakų apie atvirkščią, "pakauniškių" brovimąsi už Šventosios, tai daugiau šansų migruoti lieka pietiečiams. Plius pagal naujausią archeologų madą deginimo paprotys į Centrinę Lietuvą atėjo būtent iš pietų arba pietvakarių (Sūduvos arba Nadruvos). Plius gera arterija migravimui buvo Nemuno ir Nevėžio upės.


išeitų "vakarų baltai" "sulietuvino", kai teigiate, kad
Rytų baltų kalbos Lietuvoje įsitvirtino kartu su brūkšnine keramika
Absoliutus prieštaringumas !!!! 

Nėra čia prieštaringumo, tik ne taip supratote. Brūkšninė keramika buvo paplitusi ne visoje Lietuvoje, ji lanku aplenkė centrinę dalį. Ją vėliau sulietuvino minimi migrantai iš pietų, kurie visai nebuvo vakariniai baltai. Sūduvių protėviai sulietuvėjo taip pat brūkšninės keramikos laikais.


žemaičiai ir yra klasikinis pavyzdys "vakarų baltų" 

Iš kur tai ištraukėte? Vieninteliai vakarų baltai yra prūsai. Dar spėjama vakarų baltams priklausius kuršius, nors dauguma kalbinykų anuos laiko tarpiniais tarp rytinių ir vakarinių.
Reikia paminėti, kad dar Būga surado vakarietiškų požymių ir sėlių toponimuose, o anie buvo vienos kilmės su žemaičiais ir žemgaliais. Tačiau tas elitas, kuris sukūrė per Žemaitiją ir Latviją nusitęsusią pilkapių kultūrą, pats greitai ištirpo vietiniuose brūšninės keramikos atstovų palikuonyse.


Baisi painiava..(...). Vakarų aukštaičiai- čia turite galvoje "kauniškius", kitaip tariant "žemaičių kalbą" ? 

Šįkart painiava jau pas Tamstą. Ir kaltas tuo vienas išdidus Lietuvos valdovas, nubrėžęs dirbtinę Žemaičių sieną Nevėžio upe. Realiai nei iki tol, nei po to ties Kaunu jokie žemaičiai negyveno. Vakarų aukštaičius galite surasti tarmių žemėlapyje. Be to atsargiai pridėjau: su didelėmis išlygomis. Nes tai dabartinis žemėlapis, ne visiškai atitinkantis aptariamą epochą, pvz. Joniškio apylinkės turi vėlesnę ir labai spalvingą apgyvendinimo istoriją.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software