Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "History is the science of what never happens twice." Paul Valery
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Stas Likuts Catechiſmus. Ar buvo prūsų kalba
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Bolia
Posted 2014-02-10 03:11 (#95403 - in reply to #95398)
Subject: RE: Lingvistika :)500500500500200100101010
Kokie Vilniaus mūro datavimo XIIIa. pabaigoje įrodymai? 

Tiesą sakant įrodymų nėra ir nelabai gali būti, nebent atsirastų koks nežinomas iki šiol istorijos šaltinis. Visgi tų mūrijimo liekanų Vilniuje tikrai nemažai, ir jie datuotini pagal stilių nuo XIII a. vidurio. Seniausias kol kas pagal rąstų tyrimus rastas variantas yra neabejotinai iš XIV a. 4-to dešimtmečio, ir jis seniausias žinomas Lietuvoje, sietinas su pranciškonais. Tačiau sunkiai įtikėtina, kad buvo surastas tikrai pats seniausias, juolab kad vienuoliai trynėsi Lietuvoje nuo Mindaugo laikų, o pirmos pilies statymą pagal tuos pačius rąstų tyrimus Vaitkevičius datuoja 138? metais. Panašiu laiku turėjo atsirasti ir pirmieji mūriniai sutvirtinimai.


plokštinius kapus palikęs etnosas buvo "tikrieji" lietuviai?
Būtent apie tai kalba. Tik patikslinsiu savo matymą. 

Matymui ypatingai neprieštarauju, tik nesupratau, kaip gi vadino save tie vidurio Lietuvos gyventojai - žemaičiais ar lietuviais? Jei Lietuva - darinys viršgentinis, kodėl 1219 m. sutartyje figuruoja žemaičiai, ir jų santykis su "lietuviais" itin mažas?


net ir Tomo Variantu, jei tai išvardinamos Lietuvos karaliaus žemės, niekaip nematau nusakytos aiškios Austaitai vietos 

Vieta nenusakyta, nes tai titulatūros prierašas sutartyje. Bet tokia žemė buvo, ir pageidaučiau, kad diskusijoje įneštumėt aiškumo, surasdami tai žemei vietos savo "matyme", o tai paskutiniu metu diskutuojame apie neaišku ką ir vienas kito nesuprantam.


Kaunas buvo Žemaitijos seniūnijos įtakoje.
O štai kiti buvusios Vidurio Lietuvos regionai apnykę ir bažnyčios čia statomos daug vėliau. Man regis tai ir liudija mano siūlomą įvykių eigą, kai "vidurys" yra sumenkęs dėl natūraliai susiklosčiusių sąlygų 

Tos sąlygos susiklostė nenatūraliai - Vidurio Lietuva politiniuose žaidimuose buvo padalinta pusiau. Dar baisesnis iškraipymas įvyko įkūrus Žemaičių vyskupystę, nes nebuvo nustatytos sienos, jos koregavosi su laiku, atskiriems fundatoriams dovanojant žemes naujų bažnyčių statybai, ir dominavo aiški Žemaičių vyskupystės sienų slinktis rytų kryptimi.
Dėl Kauno - Gotesverderis buvo sunaikintas tik 1402 metais, o po to prasidėjo intensyvūs karai su Ordinu ir dar intensyvesnės derybos. Visiškai normalu, kad tokiomis sąlygomis vytautinė bažnyčia "užvėlavo", o Žemaičių seniūnui negalėjo priklausyti kad ir dėl to, kad buvo "šiapus Nevėžio".


Kaip gražiai Kauniškių tarmė pereina į Prūsiją ir "nedrąsiai" driekiasi link Karaliaučiaus. Kolonizacija po Žalgirio, aš niekaip neaiškinčiau. Vienintelė galimybė ta, kad Prūsijos pusėje jau iki tol buvo kalbama labai artima tarme, jei ne tapačia, žinoma. O kur prūsų kalba? 

Jau ne kartą buvo minėta, kad buvusiose Skalvos ir Nadruvos žemėse gyveno lietuvninkai, jų kalba ir parašytas Mažvydo katekizmas. O prūsai gyveno į vakarus ir pietvakarius nuo lietuvninkų, juos pirmuosius nukariavo Ordinas. Lietuvninkai, ko gero, gyveno čia dar nuo pirmo tūkstantmečio ir buvo giminigi tiems patiems sūduviams, nes XIII amžiuje priklausė Lietuvos valstybei (pagal Mindaugo dovanojimus).
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software