Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Все в руках Господа, и только История ускользнула из-под Его контроля." Збигнев Ежина
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Stas Likuts Catechiſmus. Ar buvo prūsų kalba
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Kriwis
Posted 2014-02-10 16:38 (#95406 - in reply to #95403)
Subject: RE: Lingvistika :)Expert

Posts: 1941
50050050020020010101010
Tos sąlygos susiklostė nenatūraliai  


Kalba juk eina apie Lietuvos kūrimosi Laikmetį!!!! Noriu patikslinti datavimą. Pavyzdžiui Kijevo Rusios įvykius tyrėjai jau kelia į V-VIa. Riurikas išnyra jau paruoštoje dirvoje. Mes vis dar užsiciklinę įkaltoje mintyje, kad Lietuva - tai išorės agresorių katalizuotas produktas. Ir natūraliai tą laiką keliam į "žinomų" agresorių laikmetį. Būk tai gyveno taikūs artojai berneliai ir mergelės, su visais draugavo, bet atėjo "agresoriai" ir privertė apsiginkluoti, sėsti ant žirgų ir joti tėvynės ginti Štai nesename "propagandiniame" straipsnyje apie "eurobaubus" gerbiama Inga vis dar taip piešia vaizdelį. Remiantis archeologine medžiaga vaizdelis visai kitas. Kaimynai šiaurėje jau tapę "lietuvių" maistu (latviai, estai, karelai). Prūsai plėšia mozūrus, o šie neapsikentę ieško pagalbos pas lenkus, pas patį popiežių. Šiauriniuose prekybos centruose apstu dirbinių iš mūsų žemių. Taigi tai tikrai rodo iš lietuvių žemių sklindančią agresiją, prekybos ryšius ir plačius interesus. Tai ir procesus adekvačius turime matyti. Sakydamas "natūraliai" turiu omenyje "geopolitinius" viso regiono procesus ir ryšius. Gyvenimas nevyko be tų ryšių niekur pasaulyje. Mūsų kraštai tuo nebuvo fenomenas. Pagal dabartinious archeologinius duomenis "regiono" (Lietuvos) lyderiu buvo Lietuvos vidurys, valdęs vandens kelių žemupius. Tačiau jis galėjo klestėti tik vykstant tranzitinei prekybai. O ji akivaizdžiai dėl anksčiau minėtų priežasčių strigo. Būtent tai ir buvo ta "natūrali" aplinkybė, katalizavusi procesus regione, kai "Vadysčių" pagrindu buvo pereinama prie "teritorinio" valdymo, matomai pirmiausiai kreipiant dėmesį į artimiausias teritorijas. Bertačius "kunigaikštiškus kapus" datuoja jau V-VIa. Karinio elito kapus VI-VIIa ( Čia Kauno apylinkės. Beje Bertašius vis išskiria ir Ariogalą). Taip kad šis laikotarpis jau galimai pradžia pasistumdymų su kaimynais. Bet skaičius gyventojų tikrai nebuvo didelis. Upių slėnius ribojo miško masyvai. Ir tarpas tarp Nevėžio ir Šventosios buvo miškai. Tas pats ir tarp Dubysos ir Nevėžio. Reikėtų nupiešti Lietuvos vaizdą: plotai dirbamos žemės ir plotai miškų. Ir miškai ne tokie kaip dabar, tai sengirės, kurios buvo praktiškai nepraeinamos. Dabar civilizuotose šalyse ir važiuoji "autobanais", nelysdamas į "miestukų" džiungles. Aukštaitija čia atskiras fenomenas, reikalaujantis atskiros diskusijos. Trumpai tariant ji arba ta pati Lietuva( tas trikampis aukščiau Neries žemupio), arba šiauriau jos. nuo Šventosios... Tačiau Xa. neturime nei Trakų, nei normalaus Vilniaus. Taip, kad ir Lietuva ten silpna arba iš vis ten net ne "trakai" o nederlingi miškynai.

Jei Lietuva - darinys viršgentinis, kodėl 1219 m. sutartyje figuruoja žemaičiai, ir jų santykis su "lietuviais" itin mažas?  


Visų pirma ta sutartis juk nėra žinoma. Mes turime "ne sisteminį" išvardijimą sutarties pusių, gerokai vėlesniame metraštyje. Ten yra juk ir Lietuvių kunigaikščiai, atskirai didieji su sūnumis ( Mindaugo nuopelnas, kad yra Dausprungo- vieno didžiųjų brolis, bet iš kur jis juk nepasakyta), paskui žemaičiai( Gerdvilas ir Vykintas taip pat galėjo būti giminės), paskui "Ruškaičiai", "Bulevičiai" įtakingos giminės, pakui vėl Deltuva. Jokios sistemos. Iš kitos pusės, mažas žemaičių skaičius gali byloti ir apie valdžios įvykusią koncentraciją Žemaitijoje, kai astovauti gali keli įtakingiausieji. Šiaip laikyčiausi nuomonės, kad "konfederacijai' vadovavo vienas didysis, galbūt su submonarchu, o visi kiti tiesiog liūdininkai. Tas pats pasakytinja ir apie Halyčo-volynės pusę. Juk jie sutartyje taip pat "Kuopiniai". Tačiau sutartis buvo svarbi abiem pusėm ir tam reikėjo platesnio "paliudijimo", kad paskui neatsirastų pavienių išsišokėlių. Ir nereikia čia ieškoti to meto "mindaugėlio". Visai normali praktika buvo valdovus rinkti didžiųjų taryboje. Tik krikščionybė pradėjo praktikuoti paveldimą "didžiojo" ar karaliaus statusą. Didžiūnai valdė savo žemes, o tik platesnio mąsto veiksmam iš savo tarpo rinko "Koordinatorių" . Kai nepavykdavo susitarti ir suderinti interesus, tada prasidėdavo "pasigalinėjimai". Būtent ta bendrų interesų grupė ir buvo Lietuva. Tik va mes kažkaip ir neturim aiškaus viso sparno pradedant Vidurio Lietuva ir einant Nadruvon, Nemunu žemyn. Tačiau kad tai buvo įtakingos sritys tai neabejotina.

Vidurys iki Lietuvos konfederacijos susiformavo manau vadinosi Žemaitija. Tik vėliau savivardis išplito į Žemaitijos aukštumą. Vilniaus kraštas, bet gal tiksliau arba žemės Šiauriau, link Kernavės,Ukmergės, Utenos -Austote. Tik vėliau Lietuvos vardas iškyla prasidėjus konfederaciniam procesam. Įspūdis juk ir toks, kad jau senai visa Lietuva valdoma kelių "didžiūnų" giminių. Štai Vilniaus pusėje, Trakuose, nėra aiškių karinių darinių. Trakai ikuriami ten įsitvirtinant "didžiųjų" sūneliams. Ir ta sumaištis tada ir įsivelia, kai Trakų kunigaikštis automatiškai valdo ir Žemaitiją. Tos pačios giminės atžalos iš Vidurio užvaldo retai gyvenamus Vilniaus apylinkių plotus, O poto pradeda stumdytis su Austotės 'didžiaisiais". Ir visada turi žemaičių užnugarį. Pasekit liniją nuo Gedimino priešistorės iki pat Vytauto su Jogaila.

O dabar į temą

Jau ne kartą buvo minėta, kad buvusiose Skalvos ir Nadruvos žemėse gyveno lietuvninkai, jų kalba ir parašytas Mažvydo katekizmas 
.

Taigi prieiname išvados, kad Nadrūva ir Skalva yra "Lietuvnikų" ir kalba tarme, artima Kauniškiams. Ir tai nuo seno. O Semba tai juk kaimynė, tame pačiame "eismo" kelyje. Jau ne kartą atsekinėjome buvusias visokiausias įtakas . Ir jūs norite teigti faktą, kad Prūsų-Sembų kalba buvo atskirta "SIENA" nuo Nadruvos ir Skalvos lietuvnkų kalbos? Dar kartelį primenu tarmių žemėlapį:

http://www.tarmes.lt/images/tarmiu_skirstymas/zem_2_maz_%20lie_%20t...

Kur tą sieną "statote" ? Ties Deimena, Alna, Ašvine, Ameita?

P.S. Oficialiai seniausias mūras demonstruojamas Žemutinėje pilyje ir datuojamas 1290-1292 m. Tačiau jis datuotas medžio konstrukcijomis iš gretimai esančio žemių pylimo. Toks faktas. Jei jos būtų mūre, būtų viskas aišku. Katedra taip pat datuota panašiu laikmečiu iš rąstos medienos. Jos aplinkoje buvo gamybinis miesto rajonas. Mūras neabejotinai yra religinio krikščioniško standarto. Po Mindaugo iki Gedimino apie tokio pastato atsiradimą sudėtinga diskutuoti. Taigi tai anksčiausiai Gedimino epochos mūrai, tokie pat kaip Medininkai, Krėva, Lyda, matomai ir Kaunas.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software