Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Nothing fixes a thing so intensely in the memory as the wish to forget it." Michel de Montaigne (1533 - 1592)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Stas Likuts Catechiſmus. Ar buvo prūsų kalba
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Bolia
Posted 2014-02-12 01:51 (#95419 - in reply to #95406)
Subject: RE: Lingvistika :)500500500500200100101010
Tos sąlygos susiklostė nenatūraliai

Kalba juk eina apie Lietuvos kūrimosi Laikmetį! 

Konkrečiu sakiniu kalba ėjo apie bažnyčių statymą ir Vytauto bažnyčią Kaune.


Visų pirma ta sutartis juk nėra žinoma... 

Prasideda... Klaidos, blogi vertimai, nuorašai....
Iš principo tai viską dėstote teisingai, ir nelabai yra prasmės toliau diskutuoti apie valstybės kūrimąsi, nes niekas daugiau į tai nesivelia ir neprieštarauja. Nesusitarėm tik dėl vieno - etninio Vidurio Lietuvos tęstinumo. Mano nuomone tai buvo aukštaičiai (austaitiai), vėliau sulietuvėję ir suvaidinę svarbų vaidmenį valstybės pradžioje. Tamsta gi manote juos buvus žemaičiais.
Savo argumentus per eilę posmų beveik išsakiau, bet priminsiu, kad vienas svarbiausių iš jų - III a. Lietuvoje buvo trys skirtingos archeologinės kultūros (pilkapių, plokštinių kapų ir piliakalnių). Visos jos vėliau turėjo tęstinį vystymąsi, automatiškai formavosi trys giminingi, bet tuo pačiu ir skirtingi etnosai. Istorinių šaltinių laikais beliko tik du etnosai - žemaičiai ir lietuviai. Lietuviai turėjo ir sinoniminį vardą - aukštaičiai. Visiškai logiška, kad du etnosai (aukštaičiai ir lietuviai) susiliejo į dvigubo pavadinimo etnosą. Susiliejimą galima pagrįsti antropologinių duomenų suvienodėjimu.
Bet gi norėčiau pakeisti poziciją ir žvilgterėti iš žemaičių pusės.
Žemaičiai nuo žemumų, ok. Tada aukštaičiai nuo aukštumų, jie ten ir gyvena. Tik slavai keistoki, jie to kažkodėl nežino, vis mini lietuvius, žemaičius, duoklę iš įairių genčių renka, bet aukštaičių nežino. Gal aukštaičius po lietuvių vardu talpina?
Žemaičiai minimi 1219 metų sutartyje. Keista, bet tik du kunigaikščiai, ir greta lietuvių. Jei po tais lietuviais dar slepiasi visokie sėliai ir sūduviai, netgi aukštaičiai, tai kodėl žemaičiai išskirtiniai? Žemaičiai buvo politiškai sąmoningi, jiems užteko ir dviejų kunigaikščių, kam ta krūva... Ir kur gyveno aišku, Mindaugas, puldamas Vikintą, atvyko prie Tverų. Reiškia tie išskirtiniai žemaičiai apie Tverus, visos kitos gentys - po lietuva.
Nesigauna man kažkaip.


Kur tą sieną "statote" ? Ties Deimena, Alna, Ašvine, Ameita? 

Kartą jau buvau nurodęs. Savaime aišku, kad XVII amžius sunkiai lygintinas su XIII amžiumi. Papildomai pasirėmus toponimika, galima spėti lietuvninkų plotus kiek pasistūmus į vakarus (tikriausiai asimiliuojantis patiems prūsams). Dar verta priminti, kad XV amžiuje Ordinas pralaimėjo visuose frontuose, todėl daug senųjų prūsų žemių buvo priverstas atsisakyti Lenkijos sąskaita, ir taip politinis Prūsijos pavadinimas geografiškai pasistūmėjo rytų pusėn, įgydamas savo etninėje sudėtyje didesnį lietuvninkų procentą. Ir tos "naujosios" Prūsijos dokumentais rėmėsi Trautmanas ir kiti, užrašydami vardus kaip prūsiškus.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software