Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "This only is denied to God: the power to undo the past." Agathon (448 BC - 400 BC), from Aristotle, Nicomachean Ethics
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Stas Likuts Catechiſmus. Ar buvo prūsų kalba
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Kriwis
Posted 2014-02-12 15:19 (#95422 - in reply to #95419)
Subject: RE: Lingvistika :)Expert

Posts: 1941
50050050020020010101010
Prasideda... Klaidos, blogi vertimai, nuorašai....  


Ok, kokiu sutarties tekstu remiatės? Prisipažinsiu, aš tos sutarties nemačiau....

austaitiai 


Kaip suprantu ir jūs pats abejojote, ar tai "aukštaičiai", tai pavadindamas Vytauto ar jo aplinkos gudravimu. Etimologija apskritai neaiški ir aš linkęs abejoti ar tai yra pavadinimai tarpusavyje susiję : žemaičiai-aukštaičiai. Žiemgaliai yra "žieminiai", šiauriniai šios baltų grupės (Lietuviškos įtakos) žmonės, jų vardo nekildinčiau iš "semi-Žemė". Ne veltui tai ir tapo šiaurine Lietuvos riba. Etnonimų daryba su "žemė" vargu ar pasiteisina be datempinėjimų.

Tik slavai keistoki, jie to kažkodėl nežino, vis mini lietuvius, žemaičius, duoklę iš įairių genčių renka, bet aukštaičių nežino. Gal aukštaičius po lietuvių vardu talpina?  


Čia tikrai nesuklysime, kad dengia. Būtent per slavus mes išgirstame apie Litva. Pirmo paminėjimo forma "Litva" lyg ir išgirsta iš slavų. Tai rodo, kad mūsų protėviai turėjo galimybių ir gebėjimų daryti labai tolimus reidus. Tokios "Litvos" komandos tikrai turėjo atrodyti grėsmingai ir įtikinamai, nes juk ir šaltiniai sako, kad kaimynai padarydavo "saugų koridorių", kad "Litva" pasiektu net tokius atokius kraštus kiap Estija ar Karelija. Matyt kažkas panašaus vyko ir su slavų žemėmis. Tokios ekspedicijos liudija ir senesnių laikų technines galimybes prekybiniams kontaktams su atokiais kraštais. Tačiau juk tu kraštų žmonėms kas galvoje? atėjo, apiblėšė. tai kas čia buvo? "Litva", o štai kas ten giliau koks skirtumas? taip buvo nesenai "laukinio kapitalizmo laikais" čia gyva tautosaka. Kokiam tai Anykščių rajone užsukdavo pas vietinį kooperatoriu "torpedos" ir ką sakydavo : mes "Kavenski" reikia susimokėt. Ir tam žmogeliui jau baisu. O iš kur ten slabotkė, žaliakalnis ar dar , nebuvo laiko. Tik vėliau atsirado "savi stogai" ir pradėjo aiškintis su kuo reikalą turi. Ir jei stogas rimtas, su juo tie "kavenski" pradeda artimiau bendrauti. Tada ir atsiranda "aukštaičiai", "žemaičiai" ir t.t. Bet buvo ir apsišaukėlių, kuriems apsimesti "litva" buvo paranku. Taigi manau ta"Litva' kai buvo padarytas "liaudies marketingas" ir pridengė aukštaičius, nes į šią pusę persikėlė "didieji", o tiksliau išaugo ten.

O žemaičių fenomena aš būčiau linkęs aiškinti labai paprastai. Plėtros potencialą savo laiku sudarė "trečias", gal "antras brolis" . Sąlygiškai pavadinkime jį "Kęstu". Natūrali sankloda buvo tokia, kad augdami "Didžiojo" sūnūs įgaudavo "potencijos" ir ją reikėdavo išlaisvinti. Sakykime "Didžiajam" iškeliavus į Dausas, paveldėtojas "Vyresnysis" brolis. O štai likusiems reikia prasimanyti kaip suktis. Skaldymas turto nebuvo "efektyvus". Todėl tų jaunėlių "potencija" realiai turėjo būti skatinama ir palaikoma, ir nukreipiama naujų valdų užkariavimui. Tas pats mechanizmas paliūdytas Europos riterijos vystymesi. Lygiai tą patį pagrindžia ir vėlesnė praktika, kai LDK "Didysis" savo sūnus "pasodindavo" valdytojais užimtose teritorijose. Tačiau vėliau ką turime. "Didysis" miršta, iškilmingai keliauja į dausas ir palieka vyresnėlį soste. Tačiau "Kęstas" jau pakankamai "kietas" ir pilnas savos "potencijos". Jis jau turi savo matymą. Dar daugiau, ten rytuose jau yra savas "Andrius" ir dar keli "X-ai", kurie yra didvyriai savo valdose. Jie jau vykdo savo politiką, yra pakankamai savarankiški, bet santykis su "tėvonija išlieka. Ir tas santykis apsibrėžia subjektyviomis veikiančių savybėmis. Vytauto ir Jogailos santykiuose viskas eilinį kartą pasikartoja. O Žygimantas Kęstutaitaitis dar kartą išplėtojo. Akivaizdu,kad tai buvo tiesiog "genuose". Matyt todėl, kad iki Gedimino LDK monarcho titulas nebuvo paveldimas. Jį tiesiog reikėjo užsitarnauti. Reziumuojant apibendrinčiau taip: Plečiantis iš "Vidurio lietuvos" pradžioja tas vidurys liko kaip tėvonija, lopšys ir sentiminentai ir tada vadinosi Žemaitija. Tačiau dėl jau minėtų ekonominių politinių sąlygų plečiantis svorio centrai persikėlė į Žemaitijos aukštumą ir Užnerio žemę (gal Austaitą). Žemaitija turėjo papildomų privalumų dėl prekybinių kontaktų ir impulsų iš "Kuršių vikingų". Užnerio žemė buvo palanki dėl lengvai įtraukiamų vietinių "litvų". Nes žemė prasta ir galimybė klestėti atsivėrė įsiliejant į stiprias ir sutelktas draugoves iš "Vidurio". Jos tradiciškai pradiniame etape buvo remiamos "Tėvo Didžiojo". Tačiau silpstant tėvonijos galioms jėgos persiskirstė ir šis modelis nuvilnijo iki pat Juodosios Jūros. Tokiu būdu slavams ir pridengė kitas gentis "LItva", o žemaičiai ir toliau liko "išskirtiniai" iki pat 1918m. Parako ir dabar ten dar nesudrėkusio yra.... Laike šie procesai jau manau pilnai vyko IX-Xa. Nes XIa. viduryje pasieniai jau kaip ir egzistuoja.

Papildomai pasirėmus toponimika, galima spėti lietuvninkų plotus kiek pasistūmus į vakarus 


Man šioje temoje svarbiausias klausimas ar Sembos tarmė buvo labai skirtinga nuo Lietuvninkų. Paminėjau "Zietelos šnektos" pavyzdį. Tai akivaizdžiai senai įvykusių procesų atgarsiai. Ir ši šnekta priskiriama Kauniškių tarmei. Tyrėjai kėlė dvi versijas. Pirmoji, kad ten atkelti prūsai. Tokiu atveju tai tiesioginis įrodymas, kad prūsų kalba nesiskyrė nuo lietuvnikų. Tačiau ši versija kaip ir neturi aiškių įrodymų. Antroji, kad tai yra sala, natūraliai likusi ir išlaikiusi savo archajiškas formas dėl izoliacijos. Tuomet reikia pripažinti, kad Kauniškių tarmė buvo labai plačiai paplitusi. Ir tai gal net ne Kauno regiono, bet daug platesnis reiškinys. Tačiau imkime vidurį. Dar didžiajam Juškai Raseiniškiai kalbėjo taip pat kaip Ariogališkiai (Kauniškiai). O jis juk jau buvo pasikaustęs kalbos dalykuose. Reiškia tokiais atstumais natūraliai egzistavo pereinami kalbiniai dariniai. Todėl ir klausimas, kodėl Semboje turėjo egzistuoti tokia skirtinga tarmė, kad tai net vadinti kalba. Man "lietuvėjimas" ir lietuvnikų kalbos įtakos stiprėjimas skamba neįtikinamai. Galvočiau, kad atvirkščiai, ji silpo ir vyko nukraujavimas "germanėjant". Juk Lietuvai Nadruva taip ir nekliuvo. Apie kolonizavimą iš Lietuvos pusės juk nėra kalbos. Mes tiesiog matome "prūso" etnonimo palaipsnį perkėlimą visiems regiono gyventojams, nepriklausomai nuo jų tautybės. Tą liudija ir vėlesnis Valstybės pavadinimas. Ir tam , kad vietiniuose reikaluose nesipainioti buvo "katalizuotas" "lietuvniko" terminas. Todėl į areną išeina ir "Lietuvnikų kalba", nes prūsais jau palaipsniui tampa visi, pagal pilietinę priklausomybę. O pagal istorinius šaltinius juk mes žinome, kad okupacija vyko iš vakarų į rytus. ir galiausiai Semba krito paskutinė, galimas dalykas ir dėl to kad stipriausia ekonomiškai ir kariškai. Bet įvertindamas egzistavusį "Kauniškių" koridorių Semba-Nadruva-Vidurio Lietuva, neatmetu galimybės, kad bent jau tas koridorius artimas kalbiškai buvo visais laikais. Kultūriškai Semba ir Notanga taip pat buvo artimos, todėl visi Prūsijos rytai kalbinėje situacijoje galėjo būti artimi Lietuvai. Einant į vakarus situacija galėjo keistis, mozūrų pusėje taip pat. Todėl natūraliai Prūsijos karalystėje ir buvo pereita prie "Lietuvnikų literatūros".

P.S. Kaip pavyzdį priminsiu ir paminėsiu Lenkų kalbą. Ji taip pat nėra vienalytė. Kad ir žodis "bulvė" pas juos turi bent Šešis pavadinimus. Visuose pakraščiuose jis yra panašus su kaimyninėm sritim ir tik pats vidurys turi savo lenkišką pavadinima. Viduryje išgirdę "bulba" išpūčia akis ir klausia kas čia dabar? Tas pats ir su "Karčiama". Vokiečių ar Čekų pusėje jie to nežino.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software