Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Dar ir šiandien mes mėgstame pasididžiuoti garsiąja lietuviška tolerancija, kuri betgi pražudė imperiją ir vos nepražudė pačios tautos." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Stas Likuts Catechiſmus. Ar buvo prūsų kalba
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Arūnas Armonas
Posted 2014-02-21 05:04 (#95467 - in reply to #95456)
Subject: RE: Stas Likuts Catechiſmus. Ar buvo prūsų kalba


Elite Veteran

Posts: 1041
50050010101010
Bolia - 2014-02-18 11:56

Yra didelis skirtumas, kas iš tiesų kronikose rašoma, ir ką norite jose matyti. Pvz. Vulfstanas rašė: "Aisčių žemė esanti labai didelė ir ten esą labai daug miestų, ir kiekvienas miestas turįs savo karalių". Tuo liūdijama, kad vieno valdovo dar nesama.
 


Pvz. Jordanis rašė kad buvo labai galingas karalius kurį aistai pripažino už drasą ir t.t. Vulfstanas atvažiavo, apsisuko ir dingo, o gal ir visai čia nebuvo, tik nusirašė ką kiti papasakojo, tai dideliu specialistu jo nelaikyčiau. Jei tarpusavy kariavo tai matyt aiškinosi kas galingiausias ir matyt išsiaiškindavo bent kuriam laikui.

Taigi karaliai ir net imperijos čia buvo nuo seniausių laikų. Nieko nėra pastovaus, valstybės susikuria ir suyra. Teigti kad 13a. pirmą kartą baltuose susikūrė valstybė yra menoksliška.


1219 m. sutartyje irgi dalyvauja visa gauja, taigi valstybė dar ne vieno valdovo valdoma, o tik smulkių kunigaikštukų konfederacija.
 

Vyriausias Žvinbutas juk yra.
pažiūrėkit Trautmano vardyną, pamatysit iš kur jų vardai.


Dėl pavadinimų. Šaltiniuose iki XIV amžiaus Lietuva ir Prūsija praktiškai neminimos kartu, dažnai prūsų terminas taikytinas ir lietuviams, arba lietuvių ir prūsams. Galima pagalvoti, kad tai buvo tapačios gentys.
 


Teisingai pagalvojote. Smetona ir grietinė niekada neminimos kartu.


Tačiau šaltinius susikirstę geografiškai matome, kad viskas priklausė nuo kaiminystės. Lenkai žino prūsus, getus ir poleksėnus ("sunt autem Polexiani, Getharum seu Prussorum genus"), rusai žino jotvingius, lietuvius, latvius ir kt., bet nežino aukštaičių ir prūsų, danai ir kiti normanai žino prūsus, kuršius, žemgalius, sūduvius, nors kartais mini ir lietuvius ("Galindo, Syllonis in Zudua, Littonia"), vokiečiai žino jau praktiškai visus, nes per ordinų žygius susidūrė tiesiogiai. Pas Dusburgietį: "Memela eciam est fluens aqua, descendens de regno Russie circa castrum et civitatem Memelburgk intrans mare, ipsam Rusiam, Lethoviam et Curoniam dividens eciam a Prussia". Panašiai skamba ir vėlesnis sūduvių paaiškinimas Vytauto laiške: "Terra Sudorum seu Gettarum, que mediat inter terram Lythwaniam et Prussiam".
 


Aha, o paskui Vytautas dievagojosi kad Sūduva yra JO TĖVONIJA ir niekam jos neatiduos. Esu priverstas juo tikėt, nes VISŲ gediminaičių ir paties Vytauto vardai yra Trautmano vardyne .

Pridėkim dar Lietuvos elito vardų geografinę sritį 

Kaip jau ne kartą buvo kalbėta, neturim nei lietuviškų, nei žemaitiškų vienalaikių vardynų, nėra su kuo lyginti, todėl tas teiginys yra a priori.
 


Nežinau kodėl jūs neturite, aš turiu. Prieš kelis mėnesius mes su Vembru įkalbinėjom Tomą Baranauską rimtai pastudijuoti Trautmano vardyną. Jis sakė, kad nėra ten Mindaugaso...
Tai jūsų jau neįkalbinėsiu.


Be to žinome, kad pirmaisiais m.e. amžiais vakarų baltai suvaidino ryškų vaidmenį baltiškų genčių raidoje, taip pat buvo stiprūs ryšiai tarp Sembos ir Vidurio Lietuvos. Tačiau šių giminysčių jokių būdų negalima projektuoti į tūkstantmečiu vėlesnę politinę istoriją. 


Nieko nereikia projektuoti, vardai ir kronikos kalba už save: rytų Lietuva iki 13a. vidurio yra valstybės periferija. O jūs man kaišiojat žemėlapį su "Grosfurstentum Litauen" būtent ten. Ačiū , nevalgysiu ir jums nepatariu.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software