Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Все в руках Господа, и только История ускользнула из-под Его контроля." Збигнев Ежина
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Val Gardena
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Vienuolis
Posted 2014-10-09 19:14 (#95848 - in reply to #95845)
Subject: RE: IšvadosExtreme Veteran

Posts: 530
500101010
Location: Vilnius
 
Leliwa — puikus „velnio advokatas“, ačiū! Jei pats neprišoktų, tektų samdyti kritiką, mokėti pinigus...

Tikrai, baigiant „gothų“ ir apskritai „indoeuropiečių“ klausimą (tai pokario terminas, prieš karą buvo „indogermanai“), H veislės geografiją išsiaiškinti teks.

Kol kas galiu iš anksto išduoti savo nuosprendį: H (ch, kh), kaip ir F (ph, Θ, ϑ, þ) bei šnypščiamieji ir visokie neaiškūs, neskambūs, nešvarūs gyvuliški garsai yra nutautėjimo ir natūralaus kalbos nukultūrėjimo reiškinys. Kalba yra ne saviminė (natūrali), o dirbtinė, tai kultūros kūrinys. Kultūra ir natūra yra antonimai — priešingos reikšmės sąvokos.

Leliwa - 2014-10-09 10:21

Priminsiu, kad gotų valdytose žemėse Ukrainoje, Slovakijoje, pietų ir rytų Lenkijoje - H raidė taip paplito, kad ir šiandien ten sakoma Hrodno, Halic, Hotska mova... Štai toks gotų germaniškumo realus FAKTAS. 

Faktas, tačiau pats savaime nerodantis priežasties anei kaltininko. Sakote, kažkokie svetimšaliai kitakalbiai gothai užvaldė Galyčius, Gardiną. Viduramžiais. Istoriniais, bažnytinio rašto laikais. Ane? Tai jie ten minimi (šlovinami, peikiami) dažniau už germanus kryžiuočius, mongolus totorius, turkus osmanus? Kažkaip nepamenu готх'ų ar panašių karžygių raštuose nei tautosakoje, priminkite.

H plito kartu su krikščionybe. Taigi, iš graikų ir žydų. O jie tai raštuose minimi plačiai, patys jie ir buvo raštininkai, labiausiai veikę gyvą kalbą per raštą. Pirmasis Maskvos meras Garvila Popovas liudijo esąs graikų kilmės, ir kad graikų bendruomenė Maskvoje sena, nuo neatmenamų laikų.

Gerai, jeigu nepatinka Jums argumentas dėl H raidės, tai priminsiu, kad gotų pagrindinis simbolis buvo erelis - aras.

Gotų kalboje ara [akin to Eng erne] : eagle ~ liet. erelis, aras.
Aras - gotiškas žodis atėjęs ir į mūsų kalbą. 

Aras H gudiškumo klausimu išvis niekuo dėtas, gal jį nutvėrėte per klaidą, arba aš ko nesupratau. Kalbotyra kaip tik rodo, kad lietuviškas žodis senesnis, nes aras yra suprastėjęs eras (erelis), arą lietuvių raštuose išplatino miesčionys inteligentai.

Toks stilizuotas aras, kaip gotų valdymo palikimas ir išliko Kijevo Rusios simboliu - tridančiu.
Pas germanus erelis - aras simbolikoje dažnas ir išliko iki šių dienų (Vokietijos herbas), net lenkai turi savo "baltąją vištą", kas parodo gotų giminystę germanų ir įtaką slavų gentims. 

Laimei, čia nėra germanų, o tai įsižeistų — germanai patys laiko save (nepagrįstai) romų įpėdiniais, juodas eras buvo Romos imperijos ženklas. O baltąjį erą lenkai kildinasi iš „savų“ (pagrįstai) pajūrio prūsų.

Na o pas baltus toks simbolis VISIŠKAI nesutinkamas ir nebuvo populiarus, nebent Gedimino stulpus galima bandyti pritempti į stilizuotą erelį, bet kažkodėl jį visi laiko stulpais, vartais ar bokštais... 

Tai jūs tikrais lietuviais vadinate tik valsčių valstiečius, o gardarykės metalurgų, vykingų — nebe? Pavojingai faschzmu atsiduoda
 
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software