Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Val Gardena
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Leliwa
Posted 2014-10-19 22:04 (#95856 - in reply to #95848)
Subject: RE: IšvadosElite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
Vienuolis - 2014-10-09 16:14 


 
Leliwa — puikus „velnio advokatas“, ačiū! Jei pats neprišoktų, tektų samdyti kritiką, mokėti pinigus...

Tikrai, baigiant „gothų“ ir apskritai „indoeuropiečių“ klausimą (tai pokario terminas, prieš karą buvo „indogermanai“), H veislės geografiją išsiaiškinti teks.

Kol kas galiu iš anksto išduoti savo nuosprendį: H (ch, kh), kaip ir F (ph, Θ, ϑ, þ) bei šnypščiamieji ir visokie neaiškūs, neskambūs, nešvarūs gyvuliški garsai yra nutautėjimo ir natūralaus kalbos nukultūrėjimo reiškinys. Kalba yra ne saviminė (natūrali), o dirbtinė, tai kultūros kūrinys. Kultūra ir natūra yra antonimai — priešingos reikšmės sąvokos. 


Leliwa - 2014-10-09

 


Dėkoju už titulą "velnio advokatas".
Aš čia mažumoje ginu gotų germanizmą ir stengiuosi visiems priminti, kad jeigu nei vokiečių kalbininkai, tai iki šių dienų būtume ne baltai, o tik kokie nors antrarūšiai "nutautėję" slavai. Dėkokime vokiečių kalbininkams Neselmanui ("baltų" termino tėvui), Bopui (lyginamosios kalbotyros pradininkui), Šmitui (koncentrinių bangų teorijos pradininkui), Šleicheriui, Leskynui, Becenbergeriui ir kitiems, kurie lietuvių kalbą įtraukė į lyginamąją kalbotyrą, kaip artimiausią kalbą indoeuropiečių bendrai prokalbei.


Priminsiu, kad gotų valdytose žemėse Ukrainoje, Slovakijoje, pietų ir rytų Lenkijoje - H raidė taip paplito, kad ir šiandien ten sakoma Hrodno, Halic, Hotska mova... Štai toks gotų germaniškumo realus FAKTAS. 


Faktas, tačiau pats savaime nerodantis priežasties anei kaltininko. Sakote, kažkokie svetimšaliai kitakalbiai gothai užvaldė Galyčius, Gardiną. Viduramžiais. Istoriniais, bažnytinio rašto laikais. Ane? Tai jie ten minimi (šlovinami, peikiami) dažniau už germanus kryžiuočius, mongolus totorius, turkus osmanus? Kažkaip nepamenu готх'ų ar panašių karžygių raštuose nei tautosakoje, priminkite. 


Faktas, toks senas, kad iš gotų laikotarpio šiam regione tikrai neliko jokių rašytinių užuominų. Jūsų minimi kryžiuočiai, mongolai, turkai - OI KAIP vėliau buvo.
Bet mes žinome, kad gotai gyveno gretimai prie Baltijos ir Vyslos vidurupio ir toliau į pietus ir rytus, kad buvo sukurta Hermanariko valstybė, kad buvo vest- ir ost- gotai ir dar daugybė faktų.

H plito kartu su krikščionybe. Taigi, iš graikų ir žydų. O jie tai raštuose minimi plačiai, patys jie ir buvo raštininkai, labiausiai veikę gyvą kalbą per raštą. Pirmasis Maskvos meras Garvila Popovas liudijo esąs graikų kilmės, ir kad graikų bendruomenė Maskvoje sena, nuo neatmenamų laikų. 


H yra pilna pas germanus ir pas gotus - žiūrėkite gotų kalbos žodynus ir išlikusius rašytinius šaltinius.

Gerai, jeigu nepatinka Jums argumentas dėl H raidės, tai priminsiu, kad gotų pagrindinis simbolis buvo erelis - aras.

Gotų kalboje ara [akin to Eng erne] : eagle ~ liet. erelis, aras.
Aras - gotiškas žodis atėjęs ir į mūsų kalbą. Aras H gudiškumo klausimu išvis niekuo dėtas, gal jį nutvėrėte per klaidą, arba aš ko nesupratau. Kalbotyra kaip tik rodo, kad lietuviškas žodis senesnis, nes aras yra suprastėjęs eras (erelis), arą lietuvių raštuose išplatino miesčionys inteligentai. 


ARAS yra gotų-germanų simbolis, randami artefaktai ir gotų menas tai liudija - ar darbar suprantate, kad pas baltus ARAS, kaip simbolis nieko nereiškia.

Toks stilizuotas aras, kaip gotų valdymo palikimas ir išliko Kijevo Rusios simboliu - tridančiu.
Pas germanus erelis - aras simbolikoje dažnas ir išliko iki šių dienų (Vokietijos herbas), net lenkai turi savo "baltąją vištą", kas parodo gotų giminystę germanų ir įtaką slavų gentims. 

Laimei, čia nėra germanų, o tai įsižeistų — germanai patys laiko save (nepagrįstai) romų įpėdiniais, juodas eras buvo Romos imperijos ženklas. O baltąjį erą lenkai kildinasi iš „savų“ (pagrįstai) pajūrio prūsų.


Romėnų legionų erelis - priešų, kurie puolė germanus, tapo germanų simboliu?
Kažkas nesiriša su Jūsų teorija. Čia kvepia romantizmo epocha, kai visos Europos tautos bandė kildinti save iš romėnų (lietuviai irgi, deja...)

Na o pas baltus toks simbolis VISIŠKAI nesutinkamas ir nebuvo populiarus, nebent Gedimino stulpus galima bandyti pritempti į stilizuotą erelį, bet kažkodėl jį visi laiko stulpais, vartais ar bokštais... 

Tai jūs tikrais lietuviais vadinate tik valsčių valstiečius, o gardarykės metalurgų, vykingų — nebe? Pavojingai faschzmu atsiduoda
 


Vykingai ir gardarikių amatininkai irgi nebuvo lietuviais, deja, tačiau - čia jau kita tema.
Lietuviai glūdėjo tuo metu Gudijos miškuose - būtovėse slėpėsi.
Buvo tokie nuožmūs ir neturtingi, kad net vikingams nebuvo noro juos pulti.
O kuršius - tai puolė, nes gyveno arčiau jūros ir turtingi buvo.

Edited by Leliwa 2014-10-19 22:05
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software