Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Mėgstu puodus daužyt. Šukes išvežu Kernavėn ir užkasu. Ateity čia bus daugiau praeities." Juozas Erlickas
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Kraujo giminystė
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Liaudas
Posted 2014-10-28 19:05 (#95881 - in reply to #95879)
Subject: RE: Rytų galindaiExtreme Veteran

Posts: 599
50050101010105
Leliwa - 2014-10-28 12:29

Liaudas - 2014-10-28 11:11 


Leliwa - 2014-10-28 10:21 


Liaudas - 2014-10-26 09:08 


Čia mano pasvaičiojimai apie „gudiškos gentys pirmojo-antrojo mūsų eros tūkstantmečio sandūroje“, su kai kuriais istoriniais pavadinimais: 

BINGO! Liaudui skiriama Nobelio, oi suklydau, Šnobelio Premija.
Jis atrado mistinius GUDUS ir panaikino lietuvius su visa Lietuva.
Kam dirbate, kieno politinius užsakymus vykdote? 


Kaip mūsų liaudis sako:
„kuo pats kvepia – tuo ir kitą tepa“.
Nuo savęs, tik pasakysiu: įsivaizduokit G. Lieliva, kad yra ir dirbančių be kažkieno politinių užsakymų – išdėsčiau tik man žinomus faktus. Jeigu jums kas čia akis bado, tai siūlyčiau kokius tamsius akinius užsidėti.
Galiu dar vieną kitą faktuką pametėti: „lietuviai“ atsirado tik po Kaunogardo (toks senasis istorinis lietuviškas Kijevo vardas) krikšto, sukilus LIAUDŽIAI (liauduva (>liūtiči (liaudis > люди)> *leiduva (>lyda) > lietuva > litva) prieš parsidavusią Bizantijai Rasos diduomenę. „Lietuviai“ gimė tame religiniame kare, išlikę ištikimi senovės arijų tikėjimui. Lietuviai nebuvo tamsūs pagonys, kaip juos visaip juodino (ir tebejuodina) lenkai ir visokie išdavikai perkrikštai. Dar toks faktas, kad Kijevo Rusia nebuvo slavų valstybė, slavai joje buvo tik vasalais... ir LDK neatsirado tuščioje vietoje (iš pelkių!) ir neužgrobinėjo slavų žemių, ką ir dar kart patvirtina genetika ir vandenvardžiai. 


Aš irgi išdėstysiu tik man žinomus faktus:
"Taigi Lietuvos vardas pirmą kartą paminėtas 1009 m. vasario 14 dieną. Tai padaryta Kvedlinburgo analuose, kur pateikta informacija apie tragišką šv. Brunono Kverfurtiečio misijos baigtį. Čia nurodoma, kad „Šventasis Brunonas, kuris yra vadinamas Bonifacijumi, arkivyskupas ir vienuolis, 11–ais savo atsivertimo metais Rusios ir Lietuvos pasienyje (in confinio Rusciae et Lituae) pagonių trenktas į galvą su 18 saviškių kovo 9 d. (pagal šių laikų kalendorių – vasario 14 d. – T. R.) iškeliavo į dangų.“ Tai ir yra tas istorinis sakinys, kuriame pirmąkart paminėtas Lietuvos vardas..."

O šita visa abrakadabra "LIAUDŽIAI (liauduva (>liūtiči (liaudis > люди)> *leiduva (>lyda) > lietuva > litva)" tegul lieka Jums ant sąžinės.

O kur išgaravo GOTAI, kurie ir sukūrė Kijevo (KUNigard) valstybę.
Žinot, kad KUNigas žodį gavome iš germanų...
Hermanariksas padėjo Kijevui pamatus...
Lietuvių ten nereikia ieškoti, jie Pripetės pelkėse ir šiauriau dienas leido.
Černiachovo kultūra yra gotiška su ankstyvųjų slavų sluoksniu. 


Ten „LIAUDŽIAI“ yra naudininko linksnis, nefantazuokite.
Siūlau dabar tamstai rasti kokių nors daiktinių (faktinių) įrodymų savo taip nepajudinamai dogmatiškiems teiginiams.
Desertui tamstai siūlau panslavizmo ir pangermanizmo šviesoje paaiškinti šiuolaikinius kalbotyros, arheologijos ir antropologijos-genetikos mokslų faktus (esminiai pateikti šioje forumo gijoje) – manau nepavyks niekaip, netgi su visų indogermanų pagalba.

Edited by Liaudas 2014-10-28 19:14
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software