Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Kraujo giminystė
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Liaudas
Posted 2014-11-10 14:31 (#95926 - in reply to #95923)
Subject: RE: Haplogrupės ir politikaExtreme Veteran

Posts: 599
50050101010105
Einam dar toliau. Pasiremsime šių dienų mokslu, genetika bei šumerų seniausomis (pa)sakomis – išaiškinsime kromjoniečių (= baltų, lietuvių) kilmę. Kaip žinoma iš šumerų raštų, žmonės buvo sukurti ateivių prieš šimtą ar pusantro šimto tūkstantmečių darbui šachtose Afrikoje. Vėliau žmonės išplito po Žemę, o ateiviai ar dalis jų likę Žemėje gyveno kartu ir buvę jų dievais-karaliais-mokytojais – jie kūrė tautas ir kariavo tarpusavyje (iš to laikotarpio ir megalitiniai pastatai Žemėje, bei senovinės branduolinių sprogimų žymės). Kiek žinoma tie „dievai“ turėjo skirtingą politiką žmonių atžvilgiu – vieni buvo despotai kiti demokratiškesni, tai va paskutinieji net pradėjo poruotis su žemiečiais ir taip susikūrė kromjoniečiai (lietuvių protėviai): kiek žinoma, iki 5 nuošimčių žmogaus genomo yra nežemiškos kilmės. Taigi, mes lietuviai kalbame dievų kalba, todėl ji tokia labiau išvystyta nei kitos sumišusios neandraliečių kalbos, kai kurios daugiau ar mažiau įtakotos mūsų kalbos – akivaizdu dėl ko: kromjoniečiai (baltai) nešė naująją pažangiąją („ugnies-pažangos garbintojai“ anot senovės autorių) kultūrą pasauliui.
Norit tikėkit norit ne, o jei norit – patys patikrinkit.

...Na ir užbaigai:
Garbė mūsų protėviui mėlynakraujui dievui Perkūnui!

Edited by Liaudas 2014-11-10 15:49
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2018 PD9 Software