Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Nothing fixes a thing so intensely in the memory as the wish to forget it." Michel de Montaigne (1533 - 1592)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Kraujo giminystė
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Tuskawas
Posted 2014-11-10 16:21 (#95927 - in reply to #95926)
Subject: RE: Haplogrupės ir politikaExpert

Posts: 2248
500500500500200101010105
Liaudas - 2014-11-10 11:31

Einam dar toliau. Pasiremsime šių dienų mokslu, genetika bei šumerų seniausomis (pa)sakomis – išaiškinsime kromjoniečių (= baltų, lietuvių) kilmę. Kaip žinoma iš šumerų raštų, žmonės buvo sukurti ateivių prieš šimtą ar pusantro šimto tūkstantmečių darbui šachtose Afrikoje. Vėliau žmonės išplito po Žemę, o ateiviai ar dalis jų likę Žemėje gyveno kartu ir buvę jų dievais-karaliais-mokytojais – jie kūrė tautas ir kariavo tarpusavyje (iš to laikotarpio ir megalitiniai pastatai Žemėje, bei senovinės branduolinių sprogimų žymės). Kiek žinoma tie „dievai“ turėjo skirtingą politiką žmonių atžvilgiu – vieni buvo despotai kiti demokratiškesni, tai va paskutinieji net pradėjo poruotis su žemiečiais ir taip susikūrė kromjoniečiai (lietuvių protėviai): kiek žinoma, iki 5 nuošimčių žmogaus genomo yra nežemiškos kilmės. Taigi, mes lietuviai kalbame dievų kalba, todėl ji tokia labiau išvystyta nei kitos sumišusios neandraliečių kalbos, kai kurios daugiau ar mažiau įtakotos mūsų kalbos – akivaizdu dėl ko: kromjoniečiai (baltai) nešė naująją pažangiąją („ugnies-pažangos garbintojai“ anot senovės autorių) kultūrą pasauliui.
Norit tikėkit norit ne, o jei norit – patys patikrinkit. Na aš truputėlį norėčiau ant žemės nuleisti tą Tamstos evoliucijos teoriją. Anksčiau daug medžiagos buvau šia tema prikėlęs į forumą, bet nelabai kam įdomu buvo, kada laiko turėsiu pabandysiu paieškoti.


Na bet jei labai grubiai apibendrinti pasidarytas išvadas, tai sakyčiau, kad daugumoje visi ankstyvieji europiečiai laikomi kromanjoniečiais, kai kurie teoretikai kromanjoniečiams priskiria visus ir Afrikos iškeliavusius o dar kiti visus modernius žmones. Na bet kad nesipainioti terminologijose aš imsiu tą variantą kur kromanjoniečiais laikomi visi ankstyvieji (apie 40000 m BC) europos gyventojai ir anatolikai. Laikui bėgant pietuose ir anatolijoje kromanjoniečiai sumodernėjo ir patapo pontidais (siauraveidžiai gracilūs pailgagalviai) , o virš jų indoeuropiečių (pagal jus turbūt būtų baltų) protėvynėje susiformavo taip pat naujas tipas kordidai (plačiaveidžiai pailgagalviai), o šiaurės ei vakarų europoje dar po senovei tebevyravo elnių medžiotojai, kuriuos mokslinykai pavadino kromanidais (labai masyvūs placiaveidžiai apvalialiagalviai), nes mažiausiai pagal modernėjimą nutolę nuo kromanjoniečių buvo. Virvelinės keramikos kultūros (Corded Ware) suklestėjimo metu šią kultūrą visur lydėjo ir kordidai (net pavadinimą gavę nuo šios kultūros "Corded"). Šie visi tipai pamažu maišėsi ir modernėjo, bet kai kur kur maišymasi buvo mažesnis išliko pirminiams tipams artimų bruožų. Per daug nesiplėčiant o imant tik virvelinės keamikos kultūros paplitimo arealą, įdomesni faktai būtų, kad ir Fatjanovo ir brūkšniuotosios keramikos arealuose labai ilgai išliko pirminiai cordidų bruožai, ir net pirmame mūsų eros tūkstantmetyje į Lietuvos teitoriją plūstelėjo žymi ateivių banga iš rytų, kurie buvo labai gerai išlaikę pirminius kordidų bruožus (plačiaveidžiai pailgagalviai) ir didžiaja dalimi pakeitę anksčiau šiose teritorijose (Lietuvos rytuose, pietuose ir viduryje) vyavusius (nors ir giminikus bet modernesnius tipus (vakarų baltus ar dar kažką?)). Šiuos kordidus profesoriai baltistai antropologai priskiria rytų baltams (jei tiksliau lietuviams).

Kokia iš to seka logiška išvada? Ogi jei jau lietuviai ilgiausiai išlaikė nepakitusius Virvelinės keramikos kultūros antropologinio tipo bruožus tai gal nenuostabu, kad ir lietuvių kalba yra seniausia iš išlikusių indoeuropietiškų kalbų ir labiausiai reprezentuojati Virvelinės keramikos kultūroje vyravusią kalbą?

Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software