Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "The real hero is always a hero by mistake; he dreams of being an honest coward like everybody else." Umberto Eco (1932 - ), Travels in Hyperreality
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Kraujo giminystė
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Liaudas
Posted 2014-11-29 21:59 (#96041 - in reply to #96040)
Subject: RE: Beduinai, sirai, kiprijotai ir lietuviaiExtreme Veteran

Posts: 599
50050101010105
Kriwis - 2014-11-29 15:33

Liaudas - 2014-11-30 15:06

Kriwis - 2014-11-29 14:56

Liaudas - 2014-11-30 14:31

Kriwis - 2014-11-29 13:52

Liaudas - 2014-11-29 08:47

Genetininiai istoriniai įvykiai:

Kiprijotai – apie 7 a. – 4% lietuvių priemaiša.
Beduinai – apie 12 a. – 4,5% lietuvių priemaiša.
Sirai – apie 13 a. – 7,5 % lietuvių priemaiša.

– iš vis, reiktų pastebėti, vikingų-vykingių-varingių laikais lietuviai labai veiklūs – per tris žemynus. 


Klausimas: kokie kiekiai ištirtų individų natūriniais vienetais? jūs pateikiatedaugybę procentinių dydžių. Tačiau kokia tyrimų baze remiamasi?
 
Kokius kiekius žmonių ėmė tyrėjai, nežinau (lyg ir yra ten parašyta, kažkur). Bet, jų tyrimų pobūdžiui tai nėra tiek esminga, nes jie tiria genų derinius būdingus tam tikrai tautai (vienai didelei žmonių giminei). Kiekvienos tautos žmonės turi tam tikrą skirtingą genų derinį. Tie genų deriniai yra lyg barkodas ir susimaišius skirtingiems jie nesusimaišo visiškai chaotiškai ir nebeatpažįstamai. Taigi jeigu sakykim Sirai 13 a. gavo 7.5% lietuviškų genų priemaišos, tai nustatoma tiriant šių laikų sirietį, ir aptinkant, kad jis turi 7,5% lietuviškų genų derinių, gautų jo protėvių apie 13 a.
Taigi, kitaip sakant, jei paėmus kokį žmogų galima atsekti jo genetinę istoriją (protėvius), taip ir galima atsekti visos tautos genetinę istoriją. Manau tyrimams tęsiantis, mes sužinosime dar daugiau įdomių įvykių su dar tikslesnėmis datomis. Tyrimo autoriai, mano kad visi šitie senoviniai genų mainai yra senovinės prekybos vergais pėdsakas. Manau, kad tai viena iš galimybių.
Šiaip, geriau jeigu paaiškintų tą tyrimą, koks genetikas. 


B
et, jų tyrimų pobūdžiui tai nėra tiek esminga, nes jie tiria genų derinius būdingus tam tikrai tautai (vienai didelei žmonių giminei


Na jeigu tą tautą sudaro kaip pavyzdžiui sirai- ape 20000000 gyventojų, o jų populiacijos tirta koks 2000, tai nežinau apie kokį patikimumą kalbam. Lietuvių tirta tik kokie berods 200-300 , jei kalbam apie viduramžíus, o iš senesnių laikotarpio dar mažiau. ir dar sirus ar beduinus 7a, na čia labai juokinga. 


Nieko čia juokingo...
Gerai, kaip jūs manote, kiek palikuonių paliko tamstos protėvis gyvenęs prieš tūkstantį metų? Antra, kiek paliko jo pusbroliai ir puseserės, kurie ir, be abejonės, turėjo tuos pačius pagrindinius būdingus tik jiems genų derinius.
Trečia, koks lietuvių tautos dydis buvo prieš tūkstantį metų?.. Jotvingiai dar nenukariauti, baltarusiai dar ne rusai, maskvos rusai dar vis galindai,.. dar prūsai... latgaliai ir kuršiai nenukariauti vokiečių. Lietuviai prieš tūkstantmetį buvo didelė tauta. 


Pirmiausiai mes turime susitarti dėl vieno svarbiausio dalyko: kas yra lietuvių tauta, kokias ir kada teritorijas ji užėmė, kokius politinius darinius turėjo. Tas pats pavyzdys su sirais: po II pasauliunio jų populiaciją sudarė apie 1,5 mln gyventojų, dabar apie 20 mln. gzventojų.Dabar po karo vėl didžiuliai pokyčiai.... teoriškai galima labai didžiuliai pokyčiai priklausomai nuo susidariusių aplinkybių. Jeigu kalbam apie laikotarpį prieš 1000 m., tai populiacija dabartinėje Lietuvos teritorijoje tikrai nesudarė 1mln. gzventojų, o gyventojų tankis labiau į rytus visada buvo dar mažesnis. O mano protėvių prasisuko ne mažiau 30 kartų per tą laikotarpį. Gyvenimo trukmė sudarė mažiau 30 metų. Tokie duomenys. Tačiau problematika yra ir tame, kad genetiniams tyrimams mes turime labai mažai medžiagos iš geležies amžiau ir viduramžių. Tai sąlygoja du veiksniai: degintinai kapai apriboja galimybes tokiems tyrimams, o griautiniai palaidojimai dažnai dar blogesni, ypač kalbant apie senuosius kapus. tiesiog labai netinkamos gamtinės sąlygos. Tad daugiau ir kalbame apie "kultūrinius" aspektus, o ne apie genetinius. Kalbos pavyzdžių laibai menkai. Tai lieka laidojimo papročiai. O tai akivaizdžiai liudija, kad vientiso masyvo niekuomet nebuvo, o papročiai buvo įtakoti būtent įtaka, nuo jūros. Tam antrina ginkluotės turtingumo plitimas nuo jūros per upių baseinus, koreliuodamas su deginimų palaikų ir žirgų kapų plitimu darant chronologinius pjūvius. 


Kas yra lietuvių tauta jau seniai susitarta – tos tautos susikūrimo akimirką, naujo apibrėžimo išradinėjimas kyla iš noro nežinoti savo tikrosios istorijos.
Kodėl tamsta apsiriboja dabartine Lietuvos teritorija kalbėdamas apie senovę? Ar tai kokia konstanta?
Šičia minėtieji genetiniai tyrimai nereikalauja kokių nors duomenų iš senovės, nereikia kokių palaidojimų ir koreliuojančių degintinių palaikų ir žirgų kapų paplitimo chronologinių pjūvių ir t.t.
Va čia ir yra visas šio praeities tyrimo metodo privalumas – visa reikiama medžiaga lengvai prieinama.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software