Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Nothing fixes a thing so intensely in the memory as the wish to forget it." Michel de Montaigne (1533 - 1592)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Gotai, gudai ir baltai
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
jurate29
Posted 2014-09-08 04:35 (#95742 - in reply to #95734)
Subject: RE: Gotai, gudai ir baltai


Veteran

Posts: 274
200501010

Teko nustebti, matant, kad gudų tema vėl randa dėmesio Lietuvoj. Prie patiekto labai teisingo Varaleivos sąrašo, trūksta žodžio GODO / GUDO ispanų kalboje. Jie taip save vadino ir JŲ ŽODŽIO GUDO vertimas į kitas kalbas yra lot. getai ar gotai, o ir vokiečių gotai, bet ne atvirkščiai. Bet kokiame vokiečių/ispnų k. žodyne, pasižiūrėkite, kaip yra verčiamas vok. žodis got. į ispanų kalbą, bet turėsite suprasti, kad pirma buvo godai, o paskui iš jų padarė gotus. Net kalbiniai, imant dėmėsyn lautverschiebungą, negali būti, kad godo būtų išriedėjęs iš goto. sąrašas kalbininkų kurie ant to punkto galvą laužė yra stebėtinai ilgas, ir jie atsakymo neranda.
Ispanų kalboje žodžio goth ar getes nėra / yra ir visada buvo tiktai godai ar gudai. Oficialiame ankstyvosios isp. k. žodyne, yra nurodomi pavyzdžiai> į ispaniją atvykę gudai niekada kitaip savęs nevadino ir iki šiai dienai, jie save laiko godų palikuonimis.
Kitas dalykas yra dar įdomesnis. Baigiamuose rašomos knygos skyriuose, vienas skyrius yra paskirtas baltų genčių atvykusių į Ispaniją pavadinimams : daugiausiai jų tarpe buvo galindų, kiek mažiau buvo sembų ir atrodo dar mažiau, buvo neurų, tačiau jų visų bendras vardas buvo gudai. Tą patvirtina ne tik ispanų šaltiniai VISADA PABRĖŽDAMI, kad tai buvusi VIENA TAUTA, bet ir verta atsiverti Praetorijų, kuris visiškai sutampa su ispanų teigimais, kai rašo, kad gudai buvo bendras pavadinimas ir išvardina visas buvusias baltų žemes, netgi su sukrečiančiu tikslumu, tokiais laikais kai apie senąjį baltų hidronimų arealą niekas nieko nežinojo. Tą patį rašė Daukantas, tik atrodo vėlesni išminčiai jo nesuprato.
Galų gale, ir kalba visų jų buvo baltų, kurią atstačius su ispanų šaltiniais, pagrindiniai bruožai (ne tik fonetiniai, bet svarbiausiai gramatiniai, kas nurodo labai sunkiai pasikeičiančius bruožus) atrodo susiveda į galindus. Juos bus galima rasti, gal sekančiais metais, paskutiniuose jau parašytuose, dar taisomuose, knygos skyriuose.
Vale.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software