Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." George Santayana (1863 - 1952), The Life of Reason, Volume 1, 1905
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Gotai, gudai ir baltai
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Varaleiva
Posted 2014-09-10 17:40 (#95752 - in reply to #95751)
Subject: RE: Gotai, gudai ir baltai


Veteran

Posts: 119
100105
Leliwa - 2014-09-10 11:48

zirgas7 - 2014-09-10 10:30

Norėjau tik pridurti, kad Italijos blogeris Bighipert (jo mokslinis laipsnis man yra žinomas), taip pat sako, kad šaknys GOD ir GUD aptinkamos etninių gudų/gotų gyvenamosiose vietose Italijoje. Čia pat pateikia tokių vietovardžių pavyzdžius.
http://bighipert.blogspot.it/2014/02/che-fine-hanno-fatto-i-goti-pa...
> Le radici god- e gud- stanno ad indicare proprio toponimi che rivelavano l'origine etnica gotica degli abitanti. 


Atsiprašau, žirgas7, ši pastaba skirta Varaleivai:

Vėl grįžtate prie "idée fixe", kad gudai yra lietuvių protėviai.
Remiatės labai abejotinais argumentais, kad jie ne germanai, nes jų kalboje yra lietuviškai suprantamų žodžių šaknų.
Ir, kad jie išėjo iš Vyslos aukštupio nuo Baltijos pajūrio...
Ir tai viskas, deja...

O ar nepagalvojote, kad jų giminystė su lietuviais yra tokia pati, kaip ir su slavais ar germanais.
Lietuvių ir slavų kalbose rasime daugiau kaip 30 proc. bendrų žodžių šaknų.
Germanų tarmėse (sen. vok. aukštaičių) irgi randame bendrų šaknų.

Niekas dar neįrodė, kad nuo Berlyno pelkių iki Latvijos šiaurės, ar iki Okos aukštupio visas regionas kalbėjo viena kalba - nes to nebuvo.

Taip, kad bendros žodžių šaknys neįrodo priklausymo vietai tautai.

Tai bendras kalbinis paveldas - iš indogermaniško laikotarpio 2500 pr. m. e.

 
Deja, tamstos nusivylimui, gudų germaniškumas turi dar mažiau neabejotinų argumentų, visa jų pasaka laikosi išskirtinai ant mažųjų gotų Vulfilos biblijos kalbos (vokiečių, baltų ir slavų kalbų kratinio) – visi kiti duomenys tam prieštarauja.
Baltiški vandenvardžiai jums nepakankamas įrodymas kažkokios vienos kalbinės sistemos vartojimo tam tikrame plote nuo seniausių laikų, vandenvardžių, kuriuos galima išsaugoti tik esant didesnės dalies gyventojų tęstinumui (ką ir patvirtina paskutiniai genetiniai tyrimai).
Taip, teisingai sakote, kad kažkoks kiekis bendrų žodžių šaknų neįrodo priklausymo vienai tautai, aišku, tam reikia daug daugiau: bendro kūno, kultūros, ūkio ir bendros kalbinės sistemos. O, bendras žodžių šaknis galima gauti ne tik iš bendrų protėvių, tarp kitko, pavyzdžiui, pasiskolinant iš kokio didžiai mokyto pono ar popo.

Čia asmeniškai Lielivai pakartoju:
Pretorius (17a.): „guddae nomen“, „Gothus sive Guddus idem“.
Codex Epistolaris Vitoldi (15a.): „Pretera licet terra Sudorum sive Gettarum que mediat inter terram Lythuaniam et Prussiam“.

Boleslaus Crispus (c. 1161 an.) id deppopulandas terrarum Prussorum (Getarum у Kadlubka apie 1220 m., Getarum id est prussorum Dzierdzwa apie 1296 m.) provincias animum suum bellicose convertit Sc I 753 (Boguchwal, miręs 1253 m.); Gethe seu Prussi I. c. 754; Pollexiani Getharum seu Prussorum genus (Kadl. sub anno 1191); Primo, quomodo Cazimirus Gethas vicinos Poloniae superavit, quibus superatis contra pollexianos processit (l.c., ed. Lipsiae, 1702, t. II, 800); Gethas id est Letwanos (Chronicon polonosilesiacum, apie 1278 m., Monum. Germ. Hist XVIII 558).

Adamus Bremenensis: (1073 m.): „Getas id est Litwanos“ .

Kadlubka (13 a.): „Gete dicuntur Lithuani, Prutheni et alias ibidem gentes“, „Sunt autem polleziani Gethorum seu Prussorum genus“.

Cronicon Polono: „Gethos id est Letwanos“.

Boguchwald, Script. Res. Pruss. I. 7553, 7544: „Gethos seu Prussi“.

Kryžiuočių kronikos jotvingių žemes vadina: „Getuesia, Getwezia, Gotwesia“ (G>J)
(Vokiškai gotai, lotyniškai getai, lietuviškai gudai yra tie patys jotvingiai-lietuviai.)

М. Pretorius, Orbis Gothicus, skyrius „Guddae“: „Unde nominis Guddae contemptus bodie in Prussia? – (...) Guddae nomen ab antiquo Guota ortum, manet huc usque in Prussia, sed infame nomen...“.


– užginčykit.
... dar paaiškinkite, kodėl lietuvių skirtingų tarmių atstovai viens kitą seniau mėgo pravardžiuoti gudais? Kodėl baltarusiai ir šiandien pravardžiuojami gudais?
– visi indogermanai jums į pagalbą.

Edited by Varaleiva 2014-09-10 17:54
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software