Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Indeed, history is nothing more than a tableau of crimes and misfortunes." Voltaire (1694 - 1778)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Gotai, gudai ir baltai
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Leliwa
Posted 2014-09-11 18:07 (#95753 - in reply to #95752)
Subject: RE: Gotai, gudai ir baltaiElite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
Varaleiva - 2014-09-10 14:40 


Leliwa - 2014-09-10 11:48 


zirgas7 - 2014-09-10 10:30

Norėjau tik pridurti, kad Italijos blogeris Bighipert (jo mokslinis laipsnis man yra žinomas), taip pat sako, kad šaknys GOD ir GUD aptinkamos etninių gudų/gotų gyvenamosiose vietose Italijoje. Čia pat pateikia tokių vietovardžių pavyzdžius.
http://bighipert.blogspot.it/2014/02/che-fine-hanno-fatto-i-goti-pa...
> Le radici god- e gud- stanno ad indicare proprio toponimi che rivelavano l'origine etnica gotica degli abitanti. 


Atsiprašau, žirgas7, ši pastaba skirta Varaleivai:

Vėl grįžtate prie "idée fixe", kad gudai yra lietuvių protėviai.
Remiatės labai abejotinais argumentais, kad jie ne germanai, nes jų kalboje yra lietuviškai suprantamų žodžių šaknų.
Ir, kad jie išėjo iš Vyslos aukštupio nuo Baltijos pajūrio...
Ir tai viskas, deja...

O ar nepagalvojote, kad jų giminystė su lietuviais yra tokia pati, kaip ir su slavais ar germanais.
Lietuvių ir slavų kalbose rasime daugiau kaip 30 proc. bendrų žodžių šaknų.
Germanų tarmėse (sen. vok. aukštaičių) irgi randame bendrų šaknų.

Niekas dar neįrodė, kad nuo Berlyno pelkių iki Latvijos šiaurės, ar iki Okos aukštupio visas regionas kalbėjo viena kalba - nes to nebuvo.

Taip, kad bendros žodžių šaknys neįrodo priklausymo vietai tautai.

Tai bendras kalbinis paveldas - iš indogermaniško laikotarpio 2500 pr. m. e. 


– užginčykit.
... dar paaiškinkite, kodėl lietuvių skirtingų tarmių atstovai viens kitą seniau mėgo pravardžiuoti gudais? Kodėl baltarusiai ir šiandien pravardžiuojami gudais?
– visi indogermanai jums į pagalbą. 


Manau, kad labai teisinga K. Būgos išsakyta mintis:

"Senovėje gudais aisčiai bus vadinę ne tiktai gotus, bet ir gotų valdžioje gyvenusius slavėnus"...

Taigi ar Tamsta supranta šią genialaus kalbininko įžvalgą?

Kai dar nebuvo lietuvių, prūsų, jotvingių (tautų tokiais pavadinimais) - aisčiai gyveno greta gotų prie Baltijos.
Gotai valdė aplinkines gentis: dalį pajūrio aisčių, dalį slavų už Vyslos į pietus, dalį slavų iki Polesės pelkių ir žemiau jų, net iki Juodosios jūros...
Tai ostgotų amalų karaliaus Hermanariko valstybė III a. viduryje.

Taigi iki šių dienų ir atėjo GOTO, kaip GUDO sąvoka į mūsų kalbą:

GUDAS - tai kitos tautos, kitos tarmės-kalbos atstovas, kaip baltarusis (suslavėjęs jotvingis) ar lenkas, bet ne lietuvis. Žodžiu - svetimas.
GUDYNAS - tai reiškia "GUDO vaikas". Kiek daug tokių pavardžių nešioja lietuviai šiandien - ypač Dzūkijoje, kuri ir geografiškai artima buvusioms jotvingių ir baltarusių žemėms.
Vietovardžių pavadinimai: Gudai, Gudaičiai, Gudaraistis, Gudeliai, Gudiena, Gudo Šalis, Gudžiūnai...
Dauguma jų pietų ir rytų Lietuvoje.

Aš neteigiu, kad gotai 100 proc. germanai, bet ir jūs negalite įrodyti, kad jie gryni baltai (nors Jūs nemėgstate to žodžio).
Tačiau Hermanarikas save titulavo germanų rikiu, o ne kitaip.


Edited by Leliwa 2014-09-11 18:11
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software