Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Рано или поздно наступает минута, когда впереди только прошлое, а будущее - позади." Лешек Кумор
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Gotai, gudai ir baltai
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Vienuolis
Posted 2014-09-15 03:53 (#95761 - in reply to #95754)
Subject: RE: Gotai, gudai ir baltaiExtreme Veteran

Posts: 531
500101010
Location: Vilnius
 
Maskvos carai titulavosi Lietuvos valdovais, ar jie irgi buvo lietuviais 

Taip, jie laikė save lietuviais. Ne tik carai, ir valstiečiai. Nes žinojo esą viena tauta, visose rusiose. Ir kalbėjo dar ilgai lietuviškai. Ne kartą, antai Mazguva savo žūtimi išgelbėjo Lietuvą nuo totorių per Vytauto maištą — mes didesni savo rusių išdavikai.

Juonys Rūstusis apsiskelbė visos Lietuvos (visų Rusių, o ne visos Rusijos) caru, sakydamas, kad reikia gelbėti katalikišką Lietuvą, nes ji praranda nepriklausomybę. Tuo jis buvo teisus, bet kovai su katalikybe jam teko remtis stačiatikybe — gujant iš viešosios vartosenos lietuvių kalbą, panašiai, kaip ir katalikų bažnyčia. Taip sugudėjo abi pusės.

O galutinai buitinės lietuvių kalbos likučius išnaikino tiktai Leninas, įvedęs visuotinį privalomą švietimą vienoda kalba visoje imperijoje. Bet rusai ligšiol neturi kito savo tautovardžio — vadina savo ne rusais, o rusiškais (русские), tik mes, lietuviai, juos vadiname rusais kaip tautovardžiu, nors žodis „rusia, rusiai“ visai ne tautovardis.
 
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software