Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "History is the science of what never happens twice." Paul Valery
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Gotai, gudai ir baltai
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Vienuolis
Posted 2014-09-17 02:32 (#95780 - in reply to #95778)
Subject: RE: Gotai, gudai ir baltaiExtreme Veteran

Posts: 531
500101010
Location: Vilnius
 
Gudai = godai = gotai = getai buvo vienodos prasmės, jų vartosena ta pati. Tačiau keblumas tas, kad patys žodžiai tik panašūs, bet kilme (etimologija), savo pradine reikšme jie skiriasi.

Gudai — tikras, paliudytas pačių gotų savivardis. Ta reikšme tebegyvas Lietuvoje. Tačiau šis žodis turi ir daugybę kitų reikšmių, net labai skirtingų. Todėl istorijai pagrįsti reikia kalbininkų, etnologų, istorikų pastangų atsekti pradinei šio žodžio reikšmei ir sąryšiams su kitomis jo reikšmėmis.

Godai — irgi tų pačių gotų savivardis, vartotas sinonimiškai su gudais (Pirėnuose paplitęs šiek tiek plačiau už gudus). Ar tai tie patys žodžiai? Galbūt, bet nebūtinai — irgi reikia įrodyti. Jei žodis tas pats, tai pagal raidos dėsnius jis turėjo kilti iš vieno pradinio žodžio su dvibalsiu: guoda arba gauda. Nesiryžtu spręsti, reikia atsidėjus patyrinėti. Lietuviška kilme abejoti tai netenka, visi trys pavidalai dar gyvi vartosenoje.

Gotai keblumų nekelia — tai tas pats žodis godai, tik germaniškai dėsningai suduslėjusiu ir „sušveplėjusiu“ priebalsiu D → T → Th.

Getai — Antikos laikų žodis, išlikęs ir Viduramžių lotyniškuose raštuose. Ar tai to paties žodžio gudai romėniška tartis? Ne. Prieštarauja kalbotyra: gudai niekaip negalėjo pavirsti getais. Nors paskirtis, žodžio vartosena galėjo būti (o pačių gotų teigimu ir buvo) ta pati. Tai kas čia per žodis, iš ko kilęs? Uždavinį išriša ta pati kalbotyra. Deja, ne kalbininkai. Juolab istorikams išvada gali būti infarktinė staigmena: getai tėra nelietuviškai supratėjęs žodis lietiai.

Nors dabartine mūsų rašyba raidelė i tėra netariamas minkštinamasis ženklas, bet iš tikrųjų šioje pradinėje žodžio lietis vietoje yra ne tik dvibalsis IE, bet turi būti aiškiai tariamas ir priebalsis J. Du priebalsiu LJ, ypač žodžio pradžioje, daugeliui nelietuvių sunku ištarti, antai japonai ir kai kurios kitos tautos savo fonetikoje išvis neturi, netaria priebalsio L.

Artimuosiuose Rytuose žodžio pradžioje Ljie- dažniausiai tariama Je-, He-, Ge-. Ne tik žydai, bet ir germanai, net slavai linkę prastinti Ljie-, juolab, kad žodis getai atėjęs iš Artimųjų Rytų.

Žodžio gale -tiai taip pat suprastėjo į -tai (lotyniška rašyba -tæ, getae). Ir patys lietuviai jau „švepluoja“ (palatizacijos afrikate) liečiai arba lieciai — nebe lietiai. Arba vengia čepsėjimo, lietius prastindami lietais, letais — toks dabar lietuvių savivardis Latgaloje: letai.

Ir sudėtingesni žodžiai getų šaknimi yra tos pačios kilmės, raštuose reiškė lietuvius: Getuesia, Getwezia, Samogetia... Jotvingiai — neįmanomai ir neatpažįstamai „rekonstruoti“ getuvininkai, jetvingai — t. y. lietuvininkai, litvinai, iš lietvįgai (-ininkais virto buvusi nosinė priesaga -įgai). Dar buvo (ir tebėra) įvairių lietuviečių, lietuvniekų, lietuvėkų, iš jų ir litvakų, latviakų, jetviagų, jacviahų, jedzvygų, jadvygų.

Hetai — tie patys getai (lietiai) senovės Artimuosiuose Rytuose „švepla“ tartimi. O lietiečiai (lietietiai, lietytiai) — hetitai.

Edited by Vienuolis 2014-09-17 16:45
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software