Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it." George Santayana (1863 - 1952), The Life of Reason, Volume 1, 1905
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Toskanos moterų pavardės
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Leliwa
Posted 2014-11-05 13:19 (#95907 - in reply to #95900)
Subject: RE: Toskanos moterų pavardėsElite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
Jūsų atlietuvinimai neįtikino, kad tai lietuviškos kilmės karybos terminai.

Dėl ŠALMO-HELM, tai pažiūrėkite į praslavų ŠELM-ŠLEM ir suprasite, kaip atsirado ŠALMAS.
ŠALMAI atsirado tik pradėjus juos gaminti iš metalo ir tikrai ne baltų etninėse žemėse.

Matau, kad gotų/gudų baltiškumo miražas vis dar persekioja...
Įrodymų nėra, deja. :sm9: 


Pats užkabinote, taigi iš kalbos raidos požiūrio taško įmanoma tik tokios krypties kaita:

ŠALMAS > ŠELM (> ŠLEM) > HELM

– taigi, dar vienas puikus nuorodas į „germanų“ kalbos kilmės aplinką (jau minėtą „mažųjų gotų“ slavo-baltų-švabų kalbų ir genčių mišrainę).
Tai faktas, kad ŠALMAS buvo pirma, ir net nesvarbu iš kur jis pats pas mus atsirado. 


Štai ką sako prūsistas V. MAŽIULIS:
salmis, salmas „helm (Helm) – šalmas“
Prūsų *salmas „šalmas“ yra iš (pra)prūsų *śalmas „šalmas“ (apie jo *ś- žr. toliau), laikytino slavizmu (žr. toliau), o lie. dial. *šálmas (šal̃mas) „t. p.“ – gana senas prūsizmas: iš (pra)pr. *śalmas „t. p.“ bus atsiradęs (pra)lie. dial. *śalmas „t. p.“ > lie. dial. šálmas (šal̃mas) „t. p.“ (LKŽ XIV 461t.). Taip galima suponuoti jau vien atsižvelgiant į LKŽ (l. c., s. v. šálmas) nurodytus šaltinius (žodžio geografija), iš kurių matyti, kad šis lie. dial. žodis savo kilme orientuojasi ne į Ryt. Lietuvos, o Pr. Lietuvos (Mažosios Lietuvos) dialektus: jis žinomas iš Pr. Lietuvos raštų, iš kurių bus patekęs ir į kai kuriuos Didžiosios Lietuvos raštus, o iš jų – į lie. liter. kalbą ir iš jos – net į kai kurias lie. šnektas (žr. LKŽ l. c.).

O pas slavus nuo HELM susiformavo tikrai garžus buketas:

Происходит от праслав. *šеlmъ, от кот. в числе прочего произошли: церк.-слав. шлѣмъ, др.-русск. шеломъ «шлем», русск. шлем (из церк.-слав. вместо исконнорусск. шелом), укр. шолом «шлем», шоломо́к «войлочная шляпа», белор. шеломайка «голова», болг. шле́мът «шлем», сербохорв. шлѝjем — то же, словенск. šlẹ̀m (род. п. šlẹ́ma), чешск. диал. šlеm «женский головной убор», др.-польск. szłom «шлем». Праслав. *šеlmъ (уменьш. *šelmę, род. п. -еnе) «шлем», заимств. из др.-герм. *helmaz, готск. hilms «шлем», др.-в.-нем., ср.-в.-нем. hëlm, др.-сканд. hjalmr «шлем, копна сена с навесом», которые родственны др.-инд. c̨árman- «защита, покрытие».
Использованы данные словаря М. Фасмера.

Taigi iš ŠALMAS, deja, HELM negalėjo išsiristi.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software