Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "История учит, используя запрещенные педагогические приемы." Веслав Брудзиньский
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Toskanos moterų pavardės
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Leliwa
Posted 2014-11-10 17:24 (#95930 - in reply to #95908)
Subject: RE: Toskanos moterų pavardėsElite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
Liaudas - 2014-11-05 11:08

Leliwa - 2014-11-05 10:19

Jūsų atlietuvinimai neįtikino, kad tai lietuviškos kilmės karybos terminai.

Dėl ŠALMO-HELM, tai pažiūrėkite į praslavų ŠELM-ŠLEM ir suprasite, kaip atsirado ŠALMAS.
ŠALMAI atsirado tik pradėjus juos gaminti iš metalo ir tikrai ne baltų etninėse žemėse.

Matau, kad gotų/gudų baltiškumo miražas vis dar persekioja...
Įrodymų nėra, deja. :sm9: 


Pats užkabinote, taigi iš kalbos raidos požiūrio taško įmanoma tik tokios krypties kaita:

ŠALMAS > ŠELM (> ŠLEM) > HELM

– taigi, dar vienas puikus nuorodas į „germanų“ kalbos kilmės aplinką (jau minėtą „mažųjų gotų“ slavo-baltų-švabų kalbų ir genčių mišrainę).
Tai faktas, kad ŠALMAS buvo pirma, ir net nesvarbu iš kur jis pats pas mus atsirado. 


Štai ką sako prūsistas V. MAŽIULIS:
salmis, salmas „helm (Helm) – šalmas“
Prūsų *salmas „šalmas“ yra iš (pra)prūsų *śalmas „šalmas“ (apie jo *ś- žr. toliau), laikytino slavizmu (žr. toliau), o lie. dial. *šálmas (šal̃mas) „t. p.“ – gana senas prūsizmas: iš (pra)pr. *śalmas „t. p.“ bus atsiradęs (pra)lie. dial. *śalmas „t. p.“ > lie. dial. šálmas (šal̃mas) „t. p.“ (LKŽ XIV 461t.). Taip galima suponuoti jau vien atsižvelgiant į LKŽ (l. c., s. v. šálmas) nurodytus šaltinius (žodžio geografija), iš kurių matyti, kad šis lie. dial. žodis savo kilme orientuojasi ne į Ryt. Lietuvos, o Pr. Lietuvos (Mažosios Lietuvos) dialektus: jis žinomas iš Pr. Lietuvos raštų, iš kurių bus patekęs ir į kai kuriuos Didžiosios Lietuvos raštus, o iš jų – į lie. liter. kalbą ir iš jos – net į kai kurias lie. šnektas (žr. LKŽ l. c.).

O pas slavus nuo HELM susiformavo tikrai garžus buketas:

Происходит от праслав. *šеlmъ, от кот. в числе прочего произошли: церк.-слав. шлѣмъ, др.-русск. шеломъ «шлем», русск. шлем (из церк.-слав. вместо исконнорусск. шелом), укр. шолом «шлем», шоломо́к «войлочная шляпа», белор. шеломайка «голова», болг. шле́мът «шлем», сербохорв. шлѝjем — то же, словенск. šlẹ̀m (род. п. šlẹ́ma), чешск. диал. šlеm «женский головной убор», др.-польск. szłom «шлем». Праслав. *šеlmъ (уменьш. *šelmę, род. п. -еnе) «шлем», заимств. из др.-герм. *helmaz, готск. hilms «шлем», др.-в.-нем., ср.-в.-нем. hëlm, др.-сканд. hjalmr «шлем, копна сена с навесом», которые родственны др.-инд. c̨árman- «защита, покрытие».
Использованы данные словаря М. Фасмера.

Taigi iš ŠALMAS, deja, HELM negalėjo išsiristi. 


Iš ko tamstos aukščiau minėto seka tokia – „Taigi iš ŠALMAS, deja, HELM negalėjo išsiristi“ – išvada?
– Prašyčiau pažymėti raudonai.

Kas dėl „laikytino slavizmu“, tai yra ir kitokių nuomonių, pvz.:
šálmas
Straipsnelis:
Nors kai kas mano, kad lie. šálmas, pr. salmis ‘t.p.’ yra skoliniai iš sl. *šolmъ (< *šelmъ) resp. le. szłom [Trautmann, Sprachd. 417; Brückner, ASPh, XX 499], bet tai sunkiai įmanoma, juo labiau, kad lie. žodžio kirtis rodo šį žodį esant labai seną. Anot T. Torbiörnsson [cituojama Fraenkel, LEW 960] abu žodžiai yra savi (ne skoliniai). Kitos kalbos šį žodį turi su kitu kaitos laipsniu, plg. go. hilms, s. v. a., s. saksų, s. ang. helm ‘šalmas’, s. isl. hjalmr ‘t.p.’, s. i. śárman- n. ‘širma, tentas, danga, globa’ iš ide. *ḱelmo- [Pokorny, IEW 553]
Šaltinis:
Duridanov 1969a, 85

iš:
http://etimologija.baltnexus.lt/?w=%C5%A1almas
 


Neįtikinot, nes dar yra ČALMA [< tiurkų k.], vyriškas galvos apdangalas, kitaip turbanas.
O ankstyvieji tiurkai klajokliai arčiau buvo progermanų, nei probaltų.
Lietuvių ŠALMAs, prūsų SALMAs, slavų ŠELM/ŠLEM visi skamba labai šnypščiančiai, kaip tiurkų ČALMA.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software