Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Працуй пільне, будзе дома Вільня." Беларуская прыказка
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Toskanos moterų pavardės
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Vienuolis
Posted 2014-11-12 00:07 (#95973 - in reply to #95965)
Subject: RE: Toskanos moterų pavardėsExtreme Veteran

Posts: 531
500101010
Location: Vilnius
Liaudas - 2014-11-11 17:19

Vienuolis - 2014-11-11 10:02

Neišleiskite iš akių, kad žemiečiai, gentainys, giminės ir žmonės yra tas pats žodis. Bendrinis žodis.

Na jau, šie žodžiai tikrai artimi reikšme, bet tai toli gražu ne vienas ir tas pats: 

Dabar. Bet nagrinėjame juk jų kilmę ir reikšmę senovėje. Visi šie, nors dabar labai skirtingi žodžiai, yra kilę iš vieno, iš tos pačios reikšmės.

žemiečiai – to pačio krašto „žemės“ žmonės; 

Žemė — gemė. Iš kur visa gyvybė gema (gimsta), iš kur kiekvienas gemalas gelia (želia, dygsta).

Aš nesiimu laiduoti, kad kiekvienas — tokią Žemynos (Žemelės, Gemalės) prasmę teigia garbūs etnologai, ypač religijotyrininkai. Ir aš su jais sutinku, kad iš esmės tai tiesa, kad prasminga buvo protėviams taip vadinti. Iš kalbotyros pusės pridursiu, kad G→Ž virsmas akivaizdus, dėsningas tarties prastėjimas.

gentainys – vienos genties žmonės; 

Taip. Nes pats žodis rodo, kad jie nešioja tuos pačius genus — yra gimę iš tų pačių tėvų, yra tautonys (tėvūtonys, tiavtonys). Gen- ir gem- yra tas pats, nes kilę iš vieno nosinio gę- — teisingai tariant nosiškai (niaurojant), jokio priebalsio, nei N, nei M neturi girdėtis.

giminės – vienų senelių, prosenelių palikuonys vienas kitam. 

Taip, visi gimę iš to pačio, buvusio vienų tėvų lizdo — yra giminės.

žmonės – tokie protingi gyvi sutvėrimai. 

Dėl protingumo dažnai tenka suabejoti, bet jeigu jau gyvi, tai neabejotinai yra gimę. Gęuo → gemuo → žemuo → žmuo. Dar ir dabar gyvoje kalboje kur ne kur išlikę žmuo, žmuoj, o juk kalbame apie gilią senovę, kilmę, proistorę.


Nors gali būti, kad iš pradžių taikytas tik kultūriniams žmonėms, ne laukiniams — ne klajokliams benamiams bešeimiams beveisliams, kaip dabar.

– iš kur tokios išvados? iš kur čia tokia priešprieša atsirado? 

Priešpriešą jūs pats pradėjote, ir visai pagrįstai. Tikindamas, kad senovėje lietuviai buvo ne lietuviai, o gemaliai. T. y. giminės, gentainiai, žmonės, žemonys žemiečiai (anot Daukanto, žemlionys) — ne bendrine, o būtent tikrine prasme, didžiąja raide. Pritariau, kad šie žodžiai galėjo būti vartoti ir kaip tikriniai daiktavardžiai, dėl to ir pridėjau dar Tautos pavyzdį, irgi reiškusio tą patį — giminę, kilmę, bendrus tėvus ir tą pačią tėvų santvarką.

Stebiuosi tik dėl neabejotino tautovardžio „lietis“ išmetimo — be jokios priežasties ir be įrodinėjimo. Lengvabūdiškai, tarsi būtų nieko nevertas žodis. O ne garbingas, tūkstančius metų gintas ir išsaugotas protėvių tautovardis.


...Nors lietis, lietiai, Lietuva (λίθος, Λιθουανία) iš labai seniai, buvę jau megalitiniais akmens amžiais.

Va šitai reikėtų kažkaip pagrįsti ir įrodyti. Getai, hetai, hetitai — tėra svetimšalių tartimi lietiai, lietietiai, lietytiai.

Šitai irgi reikia pagrįsti ir įrodyti 

Aš paklausiau, kur matote klaidų ir prieštaravimų. Jei jų nematote ir jeigu klausimas rūpi, kaip galite sakyti, kad „nepatinka“. Mokslas ir yra prielaidų kėlimas bei jų tikrinimas, ieškant klaidų ir prieštaravimų. Nėra būdo įrodyti absoliučiai tiesiai, yra tik būdų jai paneigti — pastebint prieštaravimus. Kol prieštaravimų nėra, prielaidos (hipotezės) laikomos teisingomis — atitinkančiomis tikrovę. Istorijoje netgi prieštaringi teiginiai laikomi labiausiai tikėtini, kurie mažiausiai prieštaringi, tad nereikia čia varyti dievo į medį.

kaip jau minėjau kitoj temoj žodis tai prasmė+garsas, pas jus gi čia tik garsai, ar tikriau raidės surašytos. Nė vienas iš paminėtų žodžių neturi jokios prasmės, na nebent tik kaip simbolinis pavadinimas. 

Nepagavau jūsų minties — nejaugi nežinote lietuviško žodžio „lieti“ reikšmių? Galima nebent ginčyti, iš kurios tų reikšmių kilęs tautovardis. Spėju, kad lietiai, Lietuva reiškė akmens liejybos išradėjų tautą. Jeigu lietuviai buvo išradę jau užmirštą akmens liejybos technologiją, jei laivelinių kirvukų, akmeninių ratų, girnų, piramidžių ir kitų megalitinių statinių trinkos iš tikrųjų buvo lietos. Bet tai neturi reikšmės bylai — bendrinis žodis ir tautovardis yra tikri, jų įrodinėti nebūtina.
 
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software