Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "This only is denied to God: the power to undo the past." Agathon (448 BC - 400 BC), from Aristotle, Nicomachean Ethics
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Aiščiai. Raida
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Kriwis
Posted 2014-12-18 13:25 (#96203 - in reply to #96201)
Subject: RE: Aiščiai. Kunigo pilis..Expert

Posts: 1941
50050050020020010101010
Leliwa - 2014-12-18 13:09

Kriwis - 2014-12-16 18:57

Etimologija spėjama lenkų :
Bydgoszcz, pierwotnie Bydgoszcza (rodzaj żeński), nazwy dzierżawcze zawierające drugi człon -goszcz od *gost-jь ewentualnie *gost-ja dowodzą słowiańskiego osadnictwa grodowego i podmiejskiego targowego (nazwy miejscowe na -goszcz ← *gost-jь: *Trěbigost-jь, niemieckie Trebgast w Bawarii, wymienianie w 1028 r. jako Trebegast, *Radogost-jь, niemieckie Raabs w Austrii, wymieniane w 1112 r. jako Ratgoz, *Ogost-jь wymieniany pod rokiem 630 w kronice Fredegara jako Wogatisburg przy okazji bitwy Samona z Frankami, porównaj też inne polskie nazwy miejscowe na -goszcz: Małogoszcz, Skorogoszcz).
Imię Byd-gost zawiera archaiczny człon byd jako wariant bud- (budzić) oraz prasłowiańskie *bъd- (staroruskie vъzbydati = pobudzać, prasłowiańskie bъděti/bъd'ǫ = nie spać, czuwać[7]) oraz popularny słowiański człon goszcz/gost.

Vokiškas pavadinimas : Bromberg
Im Gegenzug sollten sie neue Siedler in das durch Krieg gebeutelte Gebiet holen. Die Stadt sollte zu Ehren des Königs den Namen Kunigesburg erhalten. Dieser Name konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Der deutsche Bevölkerungsteil benannte die Stadt nach dem Fluss Brahenburg, während der polnische Bevölkerungsteil den Namen Bydgost auf die Stadt übertrug, aus denen im Laufe der Zeit Bromberg und Bydgoszcz wurde. Beide Namen existierten jahrhundertelang gleichberechtigt nebeneinander.

Svarbus vandens kelių mazgas:Najcenniejszym zasobem środowiska Bydgoszczy jest Węzeł Wodny[14] na który składają się trzy główne cieki wodne o łącznej długości nabrzeży 100 km[15].
Przez miasto, na odcinku 28 km, przepływa rzeka Brda, która uchodzi do Wisły w Brdyujściu. Wody tej rzeki na części miejskiego odcinka mają II klasę czystości. Wschodnia granica miasta na odcinku 14 km przebiega na Wiśle (w dzielnicach Fordon i Brdyujście). Przez zachodnią część miasta na odcinku 6,5 km przepływa Kanał Bydgoski, którym dotrzeć można do Noteci i dalej poprzez Wartę – do Odry.
 


Upė Brda, o tai jos krantų ir lankų gyventojai buvo BARDAI - LANKŲBARDAI-Longobardai?
Gal iš čia jie pakilo į pietus? 


Vargu ar galima šią vietovę su Bardais-Bartais sieti. Langobardų teritorijos ir tolimos. Jeigu tikėti E.Jovaiša, tai jokios "šiaurinių gotų"istorijos neegzistuoja. Atitinkamai ir Langobardų ten vargu ar galėjo būti.

Tačiau Bydgoszcz yra labai įdomioje vietoje. tai vandens kelio raktinė vietovė, todėl tikrai buvo svarbi. Jeigu žvelgsime į žemėlapį,

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/East_europe_5-6c...

tai tikrai labai svarbi vietovė. Dabartiniais duomenimis Vandens kelio kontrolė Vidurio Lietuvoje buvo vykdoma kontroliuojant abu upės krantus. Tokie centrai matomi ant Nemuno , Neries, Dubysos, Nevėžio, gal būt Šventosios. Panaši situacija galėjo būti ir Bydgoszcz vietovėje. Juo labiau ,kad tai vieta, kur galima organizuoti "pervalka" iš Vyslos į Brda ir toliau į vakarinius upių baseinus.

Pavadinimo etimologijoje yra toks pėdsakas: kryžiuočiai savo pilį pavadino Kunigesburg. Kad tai buvo dar iš "Konungų" epochos pavadinimas sunkiai įtikėtina. Bet reikia manyti, kad kryžiuočiams buvo reikalas pabrėžti "kitoniškumą" vietovės. Kitoniškumą nuo slaviškos tradicijos. O atsižvelgiant į kryžiokų fantazijos stoką ir praktiką paprasčiausiai vokietinti vietinius vietovių pavadinimus ar net juos versti į germaniškas formas, tai galima daryti prielaidą, kad tai senojo vietovės pavadinimo atgarsiai, kurie deja neprigijo, nes paplito vietovės savivardis nach dem
Fluss Brahenburg 
Bet čia ir yra būtent tos Vielbarko kultūros žemės.
Štai dar truputis Kulmo žemės istorijos:
Известно, что до прихода крестоносцев, на некоторое время обеспечивших мир, Хемлинская земля была разорена из-за постоянных польско-прусских войн[1]. До XIII века Хелминская земля была непосредственно связана с Куявией и принадлежала князьям мазовецким. Пришедший на эти земли в 1230 году по приглашению Конрада I Мазовецкого Тевтонский орден превратил Кульмерланд в опорный пункт, благодаря которому он мог контролировать всю торговлю по Висле[1].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D...

Tikriausiai apie tuos karus tarp prūsų ir lenkų galėtų daugiau pasakyti lenkų kronikų žinovai. Butent čia ir buvo tas vienas svarbesnių prūsų-lenkų( mozūrų) nesantaikos židinių, o priežastis paprasčiausia: Vyslos kontrolė.

Atkreipkite dėmesį į žemėlapyje matoma ribą tarp Prūsijos ir Lenkijos įtakos zonų. Ji akivaizdžiai sutampa su Vyslos vaga.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/RegionyHistPolsk...


Edited by Kriwis 2014-12-18 14:05
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software